Cysylltu â ni

Pacistan

Llysgennad Pacistan i'r Undeb Ewropeaidd yn Cyflwyno Manylion i Lywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Pakistan’s Ambassador to Belgium, Luxembourg, and the European Union, Amna Baloch, officially presented her credentials to the President of the European Council, Mr. Charles Michel, at a ceremony held in Brussels.

Estynnodd y Llysgennad Amna gyfarchion a dymuniadau da ar ran yr Arlywydd a Phrif Weinidog Pacistan. Mewn ymateb, adiodd yr Arlywydd Michel â theimladau tebyg, gan arwyddo cynhesrwydd rhwng y ddwy arweinyddiaeth.

During the meeting, both sides jointly recognized the profound importance of Pakistan’s ties with the European Union, framing the bond as a strategic and multifaceted partnership. They underscored the essential role of ongoing dialogue in fostering a mutually beneficial relationship.

Yn ei thrafodaeth gyda'r Arlywydd Michel, rhoddodd y Llysgennad Baloch ddiweddariad ar y sefyllfa ddyngarol yn Jammu a Kashmir a Feddiennir yn Anghyfreithlon Indiaidd (IIOJ&K). Mynegodd ei safbwynt ar y rôl gydbwyso hanfodol y mae gan yr UE y gallu i'w chwarae yn y dirwedd geopolitical sy'n datblygu.

Wrth gloi’r trafodaethau, roedd dyhead ar y cyd i wella a chryfhau’r berthynas rhwng yr UE a Phacistan yn ystod ei chyfnod diplomyddol sydd ar ddod ym Mrwsel.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd