Cysylltu â ni

Taiwan

Mae MOFA yn croesawu cynnwys Taiwan mewn cyfathrebu ar y cyd ar strategaeth Indo-Môr Tawel yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Croesawodd y Weinyddiaeth Materion Tramor (MOFA) yn ddiffuant ar 17 Medi gynnwys Taiwan am y tro cyntaf yn y cyfathrebiad ar y cyd a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ac Uchel Gynrychiolydd yr UE ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch ar 'Strategaeth yr UE ar gyfer cyd -operation in the Indo-Pacific 'ar 16 Medi.

Mae'r cyfathrebiad yn mynegi pryder am y sefyllfa ddiogelwch yng Nghulfor Taiwan ac yn disgrifio Taiwan fel partner pwysig i'r UE yn rhanbarth Indo-Môr Tawel. Mewn ymateb, pwysleisiodd MOFA fod Taiwan yn bartner sy'n rhannu gwerthoedd craidd yr UE, sef democratiaeth, rhyddid, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith. Addawodd y weinidogaeth ymhellach barhau i gryfhau cydweithrediad â'r UE mewn meysydd fel ailstrwythuro'r gadwyn gyflenwi mewn diwydiannau strategol gan gynnwys lled-ddargludyddion, yr economi ddigidol, ynni gwyrdd ac yn yr adferiad economaidd ôl-bandemig.

hysbyseb

Taiwan

Mae MOFA yn diolch i Senedd Ewrop am fabwysiadu penderfyniad ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r UD yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Mae penderfyniad Senedd Ewrop (EP) ar ddyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a’r UD, sy’n cynnwys cefnogaeth i Taiwan, yn cael ei groesawu’n ddiffuant gan lywodraeth a phobl Taiwan, nododd y Weinyddiaeth Materion Tramor, Hydref 7. Pasiwyd gyda mwyafrif llethol o 550 i 83 pleidlais, gyda 55 yn ymatal, mae’r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen i’r UE archwilio meysydd cydweithredu posibl gyda’r Unol Daleithiau ar China, yn enwedig o ran, ymhlith pethau eraill, dad-ddwysáu tensiynau ar draws Culfor Taiwan. Yn yr un modd, mae'r adroddiad hefyd yn nodi Taiwan fel un o nifer o ffrindiau a phartneriaid democrataidd ar gyfer yr UE yn yr Indo-Môr Tawel. Diolchodd Swyddfa Cynrychiolwyr Taipei yn yr UE a Gwlad Belg i’r EP hefyd am hynt y penderfyniad, yn ogystal ag am gymeradwyo adroddiad arall ar gyflwr galluoedd amddiffyn seiber yr UE, sydd yn yr un modd yn galw am ddatblygu cysylltiadau agosach â Taiwan ar wrthweithio seiber. bygythiadau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Taiwan

Mae'r Arlywydd Tsai yn dyfarnu anrhydedd y wladwriaeth i seneddwr Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd Tsai Ing-wen (yn y llun) Orchymyn Cymylau Priodol gyda Grand Cordon Arbennig, Hydref 7, i Alain Richard, cadeirydd Grŵp Cyfeillgarwch Taiwan Senedd Ffrainc, Hydref XNUMX, i gydnabod ei waith i gryfhau cysylltiadau Taiwan-Ffrainc. Mewn sylwadau a gyflwynwyd yn Swyddfa'r Arlywyddiaeth, disgrifiodd Tsai Richard fel arloeswr wrth ehangu perthynas ddwyochrog Taiwan-Ffrainc. Soniodd Tsai hefyd am y cysylltiadau rhwng Ffrainc a Taiwan, gan bwysleisio agosrwydd y pâr ym meysydd masnach a thechnoleg, a diolch i'r wlad am y sylw y mae wedi'i dynnu at bwysigrwydd heddwch a sefydlogrwydd yng Nghulfor Taiwan.

Wrth ymateb i ddatganiadau’r Arlywydd a rhoi’r Gorchymyn, mynegodd Richard ei ddiolchgarwch ac fe roddodd yr anrhydedd i’w gyd-seneddwyr o Ffrainc am eu cefnogaeth i’w ymweliad.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

110fed Derbyniad Diwrnod Cenedlaethol Gweriniaeth Tsieina a gynhaliwyd ym Mrwsel

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Swyddfa Cynrychiolwyr Taipei yn yr UE a Gwlad Belg 110fed Derbyniad Diwrnod Cenedlaethol Gweriniaeth Tsieina, 30 Medi, gan groesawu ffrindiau ac urddasolion o'r UE a Gwlad Belg. Yn cael ei gynnal yn unol â rheoliadau atal pandemig Gwlad Belg, mynychwyd y digwyddiad gan fwy na 100 o westeion, gan gynnwys aelodau Senedd Ewrop, Senedd Gwlad Belg, Tŷ Cynrychiolwyr Gwlad Belg, a seneddau rhanbarthol Gwlad Belg, ynghyd ag eraill o bob cefndir bywyd. Yn ei araith yn y derbyniad, amlinellodd y Llysgennad Ming-Yen Tsai statws cyfredol y cyfnewidiadau agos rhwng Taiwan, a’r UE a Gwlad Belg mewn amrywiol feysydd megis yr economi a masnach, addysg, technoleg, ynni gwyrdd, economi ddigidol, dadffurfiad a lleihau carbon.

Manteisiodd y Llysgennad ar y cyfle hefyd i ddiolch i Senedd Ewrop, Senedd Gwlad Belg, Tŷ Cynrychiolwyr Gwlad Belg, a Senedd Fflandrys am basio nifer o benderfyniadau sy'n gyfeillgar i Taiwan dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys rhai sy'n cefnogi cydweithrediad Taiwan-UE, Taiwan -EU cytundeb buddsoddi dwyochrog, cyfranogiad rhyngwladol Taiwan, a'r rhai sy'n mynegi pryder ynghylch heddwch a sefydlogrwydd yng Nghulfor Taiwan.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd