Cysylltu â ni

Gwybodaeth Busnes

Rapper Piotr Krzysztof Liroy-Marzec yn buddsoddi yn Blockchain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Blockchain Economi, cynhadledd blockchain fwyaf y byd, yn Llundain ar 28 Chwefror, gan ddarparu llwyfan i gwmnïau arddangos eu cynhyrchion arloesol i gynulleidfa fyd-eang.

Esboniodd y Rapper Piotr Krzysztof Liroy-Marzec, sy'n buddsoddi yn HUBburger.com - yr ecosystem canabis meddygol byd-eang cyntaf🌎, ei waith caled i CoinReporter.

Yn ystod yr uwchgynhadledd, trafododd LiRoy ddyfodol Bitcoin a phwysigrwydd technoleg blockchain. Nododd mai'r blockchain yw'r dyfodol ar gyfer llawer o bethau, gan gynnwys meddygaeth, a phwysleisiodd yr angen i addysgu pobl amdano. Cymharodd LiRoy y byd canabis meddygol, y bu'n allweddol wrth ei gyfreithloni yng Ngwlad Pwyl, â'r byd blockchain. Mae'n credu bod addysg yn hanfodol er mwyn i bobl ddeall ac elwa ar y diwydiannau hyn sy'n dod i'r amlwg.

Rhannodd LiRoy hefyd ei frwdfrydedd dros botensial blockchain ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth, yn benodol ynghylch breindaliadau. Mae'n credu mai'r blockchain yw'r dyfodol ar gyfer breindaliadau digidol, gan ddileu'r angen am sefydliadau cyfryngol a darparu tryloywder. Soniodd am brosiect gyda’i ffrindiau o Wlad Pwyl, yr Almaen, a’r Unol Daleithiau, lle maent yn anelu at newid y meddylfryd ynghylch breindaliadau.

Yn ogystal â buddsoddi yn Hubburger.com - yr ecosystem canabis fyd-eang gyntaf🌎, mae cwmni Piotr hefyd yn addysgu pobl am ganabis meddygol ac yn cynnig cynhyrchion sy'n gysylltiedig â'r diwydiant canabis meddygol. Mae gan Hubburger gynlluniau i agor sianel deledu yn y DU ac ehangu'n fyd-eang i addysgu pobl am ganabis meddygol a chynnig cynhyrchion cysylltiedig.

Mae gwaith caled a buddsoddiadau LiRoy yn y diwydiant blockchain yn adlewyrchu ei angerdd am addysg ac arloesi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd