Cysylltu â ni

Busnes

Curacao: Proffil Buddsoddi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Curaçao yn cyflwyno ei hun fel cyrchfan ardderchog i ymwelwyr sy'n dymuno profi llonyddwch naturiol yr ynys a diwylliant Iseldireg-Caribïaidd, ac eto mae'r wlad hefyd yn denu sylw gan fusnesau sy'n chwilio am gyfleoedd buddsoddi yn y rhanbarth. Wedi'i leoli y tu allan i'r gwregys corwynt, mae Curaçao yn elwa o lawer o borthladdoedd, harbwr dŵr dwfn naturiol a datblygedig, a hediadau aml sy'n cysylltu'r ynys â chyfandiroedd lluosog.

Mae sefydlogrwydd economaidd a diwylliant amlieithog Curaçao yn cael eu cryfhau gan seilwaith digidol sylweddol yr ynys, sy'n cynnwys 86.7% o dreiddiad rhyngrwyd, canolfannau data lluosog gan gynnwys yr unig ganolfan ddata Haen 4 yn y rhanbarth Pan-Caribïaidd, a chronfa dalent hynod fedrus.

Gyda chynigion deniadol ar gael i dwristiaid a busnesau fel ei gilydd, mae Curaçao yn parhau i osod ei hun fel cyfle buddsoddi ar gyfer mentrau rhyngwladol a chanolfan weithredol yn y Caribî.

Pam Curacao:

Pam ddylai endidau fuddsoddi yn Curaçao (ee sectorau a buddion), a sut mae CINEX's yn denu buddsoddiad i'r ynys?

Mae Curaçao yn cyflwyno ei hun fel cyrchfan ragorol i endidau sy'n ceisio cyfleoedd buddsoddi yn rhanbarth y Caribî. Mae elfennau allweddol amrywiol yn ein gwneud yn ddelfrydol:

Lleoliad:

 • Wedi'i leoli'n strategol ym môr deheuol y Caribî, y tu allan i wregys y corwynt.
 • Porthladdoedd amrywiol, gan gynnwys Harbwr dŵr dwfn naturiol datblygedig

Mynediad:

 • Mae'r ynys yn gweithredu fel HUB gyda hediadau Dyddiol/Wythnosol o Ewrop, yr Unol Daleithiau, De/Canol America a'r Caribî.

Pwll Talent:

 • Hynod Medrus ac Amlieithog
 • Scabale (Rhanbarth a'r UE)

Seilwaith:

 • Treiddiad Rhyngrwyd: 86.7%
 • 4 Canolfan Ddata: 1 Haen IV (Dim ond un yn y Rhanbarth Pan-Caribïaidd)
 • DataHub: ee, Acros 1, PanAm Americas II, EC-LINK
 • Eiddo Tiriog o Ansawdd

Sefydlogrwydd:

 • System Gyfreithiol yr Iseldiroedd o Ansawdd Uchel
 • Llywodraeth Sefydlog Wleidyddol

Yn ogystal,

Mae Curaçao yn cynnig cymhellion buddsoddi amrywiol i endidau sydd â diddordeb mewn buddsoddi, gan gynnwys:

 • Cyfraddau treth gorfforaethol ffafriol
 • Gwyliau Treth ar gyfer buddsoddiad yn y rhan fwyaf o fusnesau
 • Cyfundrefn E-barth
 • Mynediad Ffafriol i'r UE (OCT) ac UDA (CBI)
 • Treth Elw o 0% ar elw o asedau anniriaethol

Mae llywodraeth Curaçao wrthi’n gweithio ar ddarparu triniaeth carped coch i fusnesau a buddsoddwyr:

hysbyseb
 • Yn ddiweddar, cyhoeddodd y gweinidog datblygu economaidd, gan ddechrau o Awst 15, 2023, y bydd y "Directievergunning" yn cael ei ddileu. Yn flaenorol, rhaid i bobl nad ydynt wedi'u geni yn Antilles yr Iseldiroedd neu endidau cyfreithiol nad ydynt wedi'u sefydlu yno, sy'n dymuno dod yn gyfarwyddwr neu'n gomisiynydd cwmni Curacao, feddu ar drwydded cyfarwyddwr. Roedd cael y drwydded hon yn arfer cymryd llawer o amser. Nid yw hyn yn angenrheidiol mwyach. Gan ddechrau o Awst 15, 2023, bydd y "Directievergunning" yn cael ei ddileu.

O ystyried y buddion cyfunol hyn, gan gynnwys ei ddiwylliant bywiog a'i harddwch naturiol, mae Curaçao yn dod yn fwyfwy poblogaidd fel cyrchfan buddsoddi ar gyfer endidau sy'n chwilio am lwyddiant hirdymor.

Strategaeth Allforio Genedlaethol Curacao (NES)

Yn 2019, cychwynnodd Curaçao ar brosiect i ddatblygu Strategaeth Allforio Genedlaethol (NES), gyda ffocws sylfaenol ar saith sector gwahanol yn ymwneud â thechnoleg ac e-lywodraeth. Mae gweledigaeth NES yn adlewyrchu uchelgais y wlad i drawsnewid ei heconomi yn un sy'n cael ei gyrru gan entrepreneuriaeth, effeithlonrwydd, cost-effeithiolrwydd, ansawdd ac arloesedd. Yr NES yw llwybr 5 mlynedd Curaçao i arallgyfeirio allforion, ysgogi datblygiad economaidd a chynyddu enillion cyfnewid tramor. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar “e-lywodraeth ar gyfer busnes” i hwyluso allforion a helpu Curaçao i ddod i’r amlwg fel economi fwy gwydn a mwy cynaliadwy, yn enwedig ar ôl effeithiau pandemig COVID-19. Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar drawsnewid cyfansoddiad economaidd y wlad trwy uwchraddio a chreu cadwyni gwerth newydd yn enwedig o ran allforio gwasanaethau. O ganlyniad, bydd y pum mlynedd nesaf yn blaenoriaethu denu buddsoddiadau ar gyfer y sectorau hyn, gan gydnabod bod buddsoddiad yn rhagofyniad ar gyfer allforion llwyddiannus.

Y sectorau hyn yw:

 • BioEconomi Las
 • Ynni adnewyddadwy
 • Iechyd a Lles
 • Diwydiannau creadigol
 • Gwasanaethau TG
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Gwasanaethau Porthladd a Morwrol

I wybod mwy am Strategaeth Allforio Genedlaethol Curaçao a'r strategaeth ar gyfer pob un o'r sectorau a grybwyllir uchod, dilynwch y ddolen isod.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd