Cysylltu â ni

Busnes

Fforwm Buddsoddi UDA-Caribïaidd: Partneriaeth ar gyfer datblygiad parhaus yn y Caribî

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Cymdeithas Asiantaethau Hyrwyddo Buddsoddiad y Caribî (CAIPA) yn falch o gyhoeddi'r Fforwm Buddsoddi UDA-Caribïaidd y mae disgwyl mawr amdano, a drefnwyd ar gyfer 15-16 Medi 2023, yn Ninas Efrog Newydd. Mae'r fforwm hwn yn ddigwyddiad hollbwysig i fuddsoddwyr, entrepreneuriaid a rhanddeiliaid sy'n ceisio manteisio ar y cyfleoedd niferus yn rhanbarth y Caribî.

Fel y prif lwyfan ar gyfer cydweithredu rhwng darpar fuddsoddwyr ac ecosystem fusnes y Caribî, mae Fforwm Buddsoddi UDA-Caribïaidd yn cynnig amrywiaeth o fanteision i gyfranogwyr:

  • Cyfleoedd Cyflymder i'r Farchnad: Darganfyddwch bwyntiau mynediad cyflym i farchnad y Caribî, gan ddefnyddio arbenigedd gweithwyr proffesiynol rhanbarthol i gyflymu eich ymdrechion busnes.
  • Archwiliwch Gyfleoedd Partneriaeth Cyhoeddus-Preifat: Darganfod cydweithio posibl â chyrff llywodraethol i ysgogi prosiectau datblygu cynaliadwy ar draws y Caribî.
  • Argaeledd Safle Parod â Rhaw: Nodwch leoliadau buddsoddi gwych yn barod i'w datblygu ar unwaith, gan leihau amseroedd arwain prosiectau a chynyddu effeithlonrwydd eich mentrau.
  • Cwrdd â Buddsoddwyr Posibl: Ymgysylltu ag ystod amrywiol o fuddsoddwyr sy'n chwilio am gyfleoedd ym marchnad y Caribî, gan feithrin cysylltiadau a all ysgogi twf a phartneriaethau sylweddol.
  • Adeiladu Eich Rhwydwaith: Creu perthnasoedd gwerthfawr ag arweinwyr diwydiant, swyddogion y llywodraeth, a chyd-entrepreneuriaid, gan ehangu eich rhwydwaith a chael mewnwelediad i dueddiadau diweddaraf y farchnad.

“Rwyf wrth fy modd i dynnu sylw at y buddion amhrisiadwy sy’n aros i fynychwyr ein Fforwm Buddsoddi UDA-Caribïaidd. Nid llwyfan ar gyfer deialog yn unig yw’r digwyddiad deinamig hwn; mae'n gatalydd ar gyfer meithrin partneriaethau parhaol, ysgogi twf economaidd, a meithrin dealltwriaeth drawsddiwylliannol. Trwy drafodaethau goleuedig, mentrau cydweithredol, a chyfleoedd rhwydweithio heb eu hail, bydd pobl yn gadael gyda phersbectif uwch a map ffordd i harneisio’r potensial di-ben-draw y mae partneriaeth UDA-Caribïaidd yn ei gynnig,” nododd Llywydd CAIPA

Cymerwch y cyfle i fod yn rhan o'r digwyddiad eithriadol hwn sy'n addo mewnwelediadau heb eu hail, cysylltiadau, a chyfleoedd ar gyfer buddsoddiad a thwf yn rhanbarth y Caribî. Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle yn Fforwm Buddsoddi UDA-Caribïaidd. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch yma.

Am CAIPA

Sefydlwyd Ysgrifenyddiaeth CAIPA gyda saith (7) o wledydd sy'n aelodau fel Cymdeithas ymbarél o Asiantaethau Hyrwyddo Buddsoddi CARIFORUM (IPAs), gyda'r nod o alluogi cydweithredu ymhlith IPAs Caribïaidd. Hyd yma, mae aelodaeth CAIPA yn cynnwys dau ddeg tri (23) IPA o fewn y rhanbarth, gan gynnwys cynrychiolaeth o Wledydd a Thiriogaethau Tramor yr Iseldiroedd a Phrydain.

Mae'r aelod-wledydd yn cynnwys: Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, y Bahamas, Barbados, Belize, Ynysoedd Virgin Prydain, Ynysoedd Cayman, Curacao, Dominica, Gweriniaeth Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts a Nevis, Montserrat, Saint Lucia, Sint Maarten, St. Vincent a'r Grenadines, Suriname, Trinidad a Tobago, ac Ynysoedd y Tyrciaid a Caicos.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd