RSSRadicalization

#SecurityUnion - Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau

#SecurityUnion - Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau

| Gorffennaf 23, 2019

Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar olrhain ariannu terfysgol wedi parhau i arwain at ganlyniadau cadarnhaol gyda thros 70,000 yn cael eu cynhyrchu rhwng 2016 a 2018 - rhai ohonynt yn allweddol wrth gyflwyno ymchwiliadau yn ymwneud ag ymosodiadau terfysgol ar bridd yr UE, gan gynnwys y rheini yn Stockholm , Barcelona a Turku. Yn ôl yr Adroddiad ar y Cyd, […]

Parhau Darllen

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

| Gorffennaf 8, 2019

David Sassoli yng ngorsaf Maelbeek ym Mrwsel Aeth Llywydd newydd y Senedd, David Sassoli (yn y llun) i orsaf fetro Maelbeek ym Mrwsel ar 5 Gorffennaf i dalu teyrnged i holl ddioddefwyr terfysgaeth. “Ar fy niwrnod cyntaf fel llywydd Senedd Ewrop, roeddwn i eisiau talu teyrnged i ddioddefwyr terfysgaeth yn y […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - UE yn cryfhau'r rheolau ar ffrwydron cartref ac yn ymladd yn erbyn ariannu terfysgwyr

#SecurityUnion - UE yn cryfhau'r rheolau ar ffrwydron cartref ac yn ymladd yn erbyn ariannu terfysgwyr

| Mehefin 17, 2019

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu dwy ffeil flaenoriaeth bwysig o dan yr Undeb Diogelwch sy'n cryfhau rheolau'r UE ar ragflaenwyr ffrwydron ac yn hwyluso mynediad at orfodaeth i wybodaeth ariannol. Bydd y rheolau wedi'u hatgyfnerthu ar ragflaenwyr ffrwydron yn sicrhau mesurau diogelu a rheolaethau cryfach, gan gynnwys ar-lein, ar werthu a marchnata'r cemegau peryglus, a ddefnyddiwyd i gynhyrchu […]

Parhau Darllen

Ewrop sy'n diogelu: Cynnydd da ar fynd i'r afael â #HybridThreats

Ewrop sy'n diogelu: Cynnydd da ar fynd i'r afael â #HybridThreats

| Efallai y 31, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i'r afael â bygythiadau hybrid trwy nifer o gamau gweithredu ar y cyd mewn ystod eang o sectorau i roi hwb sylweddol i alluoedd, yn dangos yr adroddiad diweddaraf a fabwysiadwyd gan y Comisiwn a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd. Y mesurau 22 a nodwyd o dan Fframwaith ar y Cyd 2016 ar gyfer Atal […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Ar ôl #Christchurch, mae #EUInternetForum yn trafod mesurau gweithredol i fynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein

#SecurityUnion - Ar ôl #Christchurch, mae #EUInternetForum yn trafod mesurau gweithredol i fynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein

| Efallai y 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnal cyfarfod uwch swyddogion ym Mrwsel, gyda chynrychiolwyr o aelod-wladwriaethau'r UE, Europol a'r prif gwmnïau technoleg yng nghyd-destun Fforwm Rhyngrwyd yr UE. Mae'r Fforwm wedi bod yn gweithredu ar fynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein ers 2015. Cynhelir y cyfarfod cyn cyfarfod grŵp o […]

Parhau Darllen

Mae arweinwyr #Northern yn annog y cyhoedd i arestio dau dros ladd newyddiadurwyr

Mae arweinwyr #Northern yn annog y cyhoedd i arestio dau dros ladd newyddiadurwyr

| Ebrill 22, 2019

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio yng Ngogledd Iwerddon dros ladd newyddiadurwr yn ystod terfysg, dywedodd yr heddlu, gyda gwleidyddion yn galw am dawelwch ar ôl i'r saethu ychwanegu at bryderon am sefydlogrwydd cytundeb heddwch 21 y rhanbarth, yn ysgrifennu Clodagh Kilcoyne. Lyra McKee (yn y llun), 29, newyddiadurwr arobryn a oedd yn ysgrifennu llyfr ar y […]

Parhau Darllen

#OnlineTerroristContent - Cwmnïau i gael dim ond awr i'w symud

#OnlineTerroristContent - Cwmnïau i gael dim ond awr i'w symud

| Ebrill 11, 2019

Dylai cwmnïau rhyngrwyd ddileu cynnwys terfysgol yn gyflym, un awr ar ôl cael gorchymyn gan yr awdurdodau, mae'r Pwyllgor Hawliau Sifil wedi cytuno. Gyda phleidleisiau 35 i un ac wyth yn ymatal, cymeradwyodd y Pwyllgor Hawliau Sifil yr wythnos hon ddrafft o ddeddfwriaeth i fynd i'r afael â gwasanaethau cynnal sy'n cael eu camddefnyddio i ledaenu cynnwys terfysgol […]

Parhau Darllen