Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Mae'r Comisiwn yn cefnogi ffermwyr yr UE drwy gronfeydd datblygu gwledig ac yn cynyddu ei waith monitro marchnadoedd amaethyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cynnig mesur eithriadol a ariennir gan y Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) i ganiatáu i aelod-wladwriaethau dalu cyfandaliad untro i ffermwyr a busnesau bwyd-amaeth yr effeithir arnynt gan gynnydd sylweddol mewn costau mewnbwn. Unwaith y bydd wedi’i fabwysiadu gan y cyd-ddeddfwyr, bydd y mesur hwn yn caniatáu i aelod-wladwriaethau benderfynu defnyddio’r arian sydd ar gael o hyd at 5% o’u cyllideb EAFRD ar gyfer y blynyddoedd 2021-2022 ar gyfer cymorth incwm uniongyrchol i ffermwyr a busnesau bach a chanolig sy’n weithgar ym maes prosesu, marchnata neu ddatblygu. o gynhyrchion amaethyddol.

Mae'n ofynnol i Aelod-wladwriaethau dargedu'r cymorth hwn at fuddiolwyr sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan yr argyfwng presennol ac sy'n ymwneud ag economi gylchol, rheoli maetholion, defnydd effeithlon o adnoddau neu ddulliau cynhyrchu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac yn yr hinsawdd. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynyddu ei waith monitro'r prif farchnadoedd amaethyddol yr effeithiwyd arnynt gan ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain.

Yn dilyn penderfyniad a gyhoeddwyd heddiw, bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau hysbysu'r Comisiwn am eu lefel fisol o stociau grawnfwydydd, hadau olew, reis a hadau ardystiedig o'r cynhyrchion hyn a ddelir gan gynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a gweithredwyr perthnasol. Heddiw hefyd lansiodd y Comisiwn a dangosfwrdd pwrpasol cyflwyno ystadegau manwl, diweddar ar brisiau, cynhyrchu a masnachu gwenith melino, indrawn, haidd, had rêp, olew blodyn yr haul, a ffa soya ar lefel yr UE a byd-eang. Mae hyn yn rhoi darlun amserol a chywir i weithredwyr marchnad o argaeledd nwyddau hanfodol ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid.

Mae'r cynnig eithriadol yn dilyn y Pecyn cymorth € 500 ar gyfer ffermwyr yr UE a fabwysiadwyd ar 23 Mawrth yn fframwaith y Cyfathrebu ar “ddiogelu diogelwch bwyd ac atgyfnerthu gwytnwch systemau bwyd”. Mae Datganiad i'r wasg ac Taflen ffeithiau ar gael ar-lein ac mae mwy o wybodaeth ar gael here.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd