Cysylltu â ni

Ynni

SkyPower Global gan Kerry Adler yn cynnig amnewidion hyfyw i danwydd ffosil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae SkyPower Global wedi ysgrifennu stori lwyddiant sydd wedi bod yn ysbrydoli nid yn unig y genhedlaeth bresennol ond a fydd hefyd yn symudiad patrwm i integreiddio cyfrifoldeb tuag at yr amgylchedd wrth wella agweddau'r busnes. Mae SkyPower Global ymhlith y datblygwyr a pherchnogion prosiectau ynni solar mwyaf ac un o'r mwyaf llwyddiannus yn y byd trwy fynd yn fyd-eang gyda'i bresenoldeb mewn mwy na 35 o wledydd, gan offeru ar weithio law yn llaw â chymunedau amrywiol. 

Kerry Adler

Sefydlodd Kerry Adler SkyPower Global yn ôl yn 2003 yn Ontario, Canada, gyda gweledigaeth i drawsnewid y sector ynni adnewyddadwy ac erbyn hyn mae wedi dod yn un o'r prif rymoedd sy'n ymladd dros achos yr hinsawdd, ac felly'n arloesi ym maes ynni adnewyddadwy. diwydiant.

Mae Kerry wedi adeiladu’r cwmni o’r dechrau ac yn yr amser sydd ohoni mae tîm rhyng-gyfandirol o weithwyr proffesiynol medrus, arbenigwyr prosiectau pŵer a chymdeithion SkyPower wedi adeiladu, cydosod a chaffael piblinell helaeth o dros 25,000 megawat parhaus ledled y byd o brosiectau ffotofoltäig solar ar raddfa fawr gan ennill y cwmni y teitl o fod yn gwmni datblygu solar mwyaf y byd.

Mae Adler wedi gwneud pwynt i ymgorffori’r Nodau Datblygu Cynaliadwy sy’n rhan annatod o’i fusnes craidd ac ef oedd yr entrepreneur cyntaf yng Ngogledd America i gefnogi achos diwydiant ynni adnewyddadwy hyfyw. Gyda’i ymdrechion di-baid yn ôl yn 2006, llwyddodd Kerry i argyhoeddi deddfwyr i warantu bod ynni glân a gweithredu ar yr hinsawdd yn flaenoriaethau deddfwriaethol i Ontario, gyda chyflwyniad y Rhaglen Cynnig Safonol Ynni Adnewyddadwy. Yr hyn sy'n syfrdanol yw'r ffaith bod cyflwyno'r Rhaglen Cynnig Safonol Ynni Adnewyddadwy yn nodi'r tro cyntaf i awdurdodaeth Gogledd America weithredu cynllun mor flaengar a roddodd fynediad cyfartal i ffynonellau ynni adnewyddadwy i gymunedau amrywiol a hyd yn oed yn honni'r enillion masnachol ar gyfer busnesau bach. a busnesau mawr yn y newid i ynni adnewyddadwy.

Yn 2011, gydag ymgyrch o'r enw 'ShineONtario', cryfhaodd Kerry Adler ei weledigaeth i ledaenu'r gair am fanteision ynni glân trwy ysgogi'r boblogaeth ynghylch buddion y sector ynni adnewyddadwy. Gweledigaeth Kerry oedd defnyddio ynni adnewyddadwy fel modd o ddisodli tanwyddau ffosil a dangosodd ei ymdrechion ganlyniadau gyda Ontario yn cau ei ffatri lo olaf yn 2014.

Mae ymdrechion Kerry Adler nid yn unig wedi trawsnewid y dull busnes yng Ngogledd America ond bellach wedi ehangu ei adenydd ledled y byd i ledaenu neges busnes glân a chynaliadwy. Mae llwyddiant busnes Kerry Adler yn dibynnu ar gyrraedd y nodau byd-eang sy'n ymwneud â newid hinsawdd a diogelu'r amgylchedd. Gyda mwy na 34 mlynedd o lwyddiant entrepreneuraidd, mae Kerry Adler wedi gweithio i sicrhau dilyniant pan fo’r amgylchedd yn y cwestiwn ac yn bendant wedi gwneud marc i’r byd ei ddilyn.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd