Cysylltu â ni

EU

GMB yn croesawu clywed am ddeiseb ar Cammell Laird 1984: Strikers yn y Senedd Ewropeaidd ar 1 Rhagfyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

yn060713dmarnell-2"Rydyn ni'n coffáu 30 mlynedd ers y streic y mis hwn, ac rwy'n falch bod dyddiad bellach i'r Ddeiseb gael ei chlywed," meddai cyn-ymosodwr GMB Cammell Laird, Eddie Marnell (Yn y llun).

Mae wedi derbyn cadarnhad bod ei ddeiseb i Senedd Ewrop wedi ei hystyried yn dderbyniadwy ac y bydd yn cael ei chlywed yng nghyfarfod y Pwyllgor Deisebau on 1 Rhagfyr 2014. Mae'n debygol y clywir amdano 16h.

Fe wnaeth Edward Marnell, ar ran holl streicwyr Cammell Laird, ffeilio cwyn ym mis Gorffennaf 2013 i Senedd Ewrop mewn perthynas â thriniaeth anghyfiawn streicwyr Cammell Laird ym 1984 a’u brwydr dros gyfiawnder ers hynny. Ym 1984 cymerodd y gweithwyr hyn streic swyddogol dros golli swyddi. Fe'u diswyddwyd, eu carcharu am 30 diwrnod a diddymwyd eu holl hawliau diswyddo a phensiwn. Ers hynny, mae'r holl ymdrechion i ddod o hyd i ddogfennaeth swyddogol yn ymwneud â'r penderfyniad i'w herlyn, difrifoldeb y dedfrydu am ddirmyg, eu carcharu yng Ngharchar Walton diogelwch uchel a therfynu pob hawl cyflogaeth gan y cwmni. Mae triniaeth anghyfiawn streicwyr Cammell Laird yn gyfystyr â chamweinyddiad cyfiawnder ers amser maith.

hysbyseb

Bu ymdrechion cyson er 1984 i gael gwybodaeth gan gynnwys nifer o geisiadau rhyddid gwybodaeth i benaethiaid gwladwriaethau a gweinidogion cyfiawnder y DU, ac awdurdodau cysylltiedig ynghylch torri hawliau dynol sylfaenol y bobl dan sylw o dan gyfreithiau, Cytuniadau a chonfensiynau Ewropeaidd a rhyngwladol sefydledig. Ac eto, eu hawliau parch parch datganedig at egwyddor rhyddid, democratiaeth, parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol a rheolaeth y gyfraith o dan Gelf. Mae 6 o Gytundeb yr Undeb Ewropeaidd wedi cael eu gwadu.

Mae streicwyr Cammell Laird wedi troi at Senedd Ewrop wedi disbyddu sianeli cenedlaethol i gael gwybodaeth tuag at ennill cyfiawnder.

Dywedodd Eddie Marnell, deisebydd ac aelod o Gyngor Gweithredol Canolog GMB: "Edrychaf ymlaen at fynychu'r gwrandawiad hwn yn Senedd Ewrop fel cam arall yn yr hyn a fu'n ffordd hir i geisio sicrhau cyfiawnder. Rydym yn coffáu 30 mlynedd ers y streic hon mis, ac rwy’n falch bod dyddiad bellach i’r Ddeiseb gael ei chlywed.

hysbyseb

"Yn ôl a ddeallaf, gofynnir i Gomisiwn yr UE am wybodaeth ynghylch cydnawsedd gweithredoedd o'r fath â Chytundeb y CE a oedd mewn grym ar y pryd o ran cydnabod hawliau undebau llafur a'r hawl i streicio, ac mae cais yn debygol i'w wneud i ddau Bwyllgor Senedd Ewrop i gael barn ar yr achos (Pwyllgorau Cyfiawnder a Rhyddid Sifil a Chyflogaeth).

"Rydym yn gwerthfawrogi nad yw hyn yn gyfystyr â phenderfyniad ar achos gweithwyr Cammell Laird, ar hyn o bryd. Yn syml, mae'n golygu bod y pwyllgor yn gofyn am ragor o wybodaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd.

"Ar ôl cyhyd gyda chyn lleied o wybodaeth, bydd croeso i unrhyw ddatblygiadau a allai helpu i daflu rhywfaint o oleuni ar y penderfyniadau sy'n arwain at y camesgoriad cyfiawnder amlwg hwn.

"Gallai'r broses hon gymryd cryn amser, gan nad oes amserlen benodol ar gyfer ymateb gan y Comisiwn. Nid wyf yn disgwyl ymateb am o leiaf 3-6 mis, efallai'n hirach. Ond yna rydym eisoes wedi aros 30 mlynedd, ac yn anffodus rhywfaint nid yw fy nghydweithwyr gyda mi bellach i barhau â'n brwydr dros gyfiawnder. Dyna pam mae'r rhai ohonom sydd ar ôl yn parhau i droi pob carreg y gallwn yn ein hymgyrch dros gyfiawnder. "

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd