Cysylltu â ni

EU

#Brexit - Mae Donohoe yn diolch i gyd-weinidogion yr UE am eu cydsafiad a'u cefnogaeth

cyhoeddwyd

on

Ar ei ffordd i mewn i gyfarfod Eurogroup heddiw, diolchodd Gweinidog Cyllid Iwerddon ac Arlywydd yr Ewro-grŵp Paschal Donohoe i’w gyd-weinidogion cyllid am eu cydsafiad a’u cefnogaeth yn dilyn cynnig y DU i ddiystyru ymrwymiadau a wnaed yng Nghytundeb Tynnu’n ôl yr UE-DU.

Dywedodd Donohoe, fel dinesydd Gwyddelig ac fel Ewropeaidd, y ddau ddigwyddiad mawr a luniodd ei fywyd cyhoeddus oedd aelodaeth Iwerddon o'r Undeb Ewropeaidd a Chytundeb Dydd Gwener y Groglith (GFA). Aeth ymlaen i ddweud:

hysbyseb

“Roedd y cytundeb tynnu’n ôl yn gytundeb a negodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd a ddaeth â (aelodaeth yr UE ac ymrwymiadau GFA) at ei gilydd. Cytundeb y daethpwyd iddo ar ôl blynyddoedd o ymdrech ddwys ar ran yr Undeb Ewropeaidd, yn delio â llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn brosiect sy'n seiliedig ar reolaeth y gyfraith. Mae'n seiliedig ar barch. Mae'n seiliedig ar anrhydeddu cytundebau o'r gorffennol ac adeiladu arnynt yn y dyfodol. Wrth i’r Deyrnas Unedig edrych, i ba fath o berthynas fasnachu y mae hi eisiau gyda’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol, rhagofyniad yw anrhydeddu cytundebau sydd eisoes ar waith. ”

Yn dilyn cyfarfod rhyfeddol o Gydbwyllgor yr UE-DU ddoe (10 Medi) ar ddrafft Mesur Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig, ailddatganodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič fod yn rhaid i’r DU weithredu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl yn llawn, gan gynnwys y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Mae Iwerddon - y cytunodd y Prif Weinidog Boris Johnson a'i lywodraeth iddo, ac a gadarnhaodd Tai Seneddol y DU, lai na blwyddyn yn ôl - yn rhwymedigaeth gyfreithiol.

Atgoffodd yr Undeb Ewropeaidd y DU y byddai torri telerau'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn torri cyfraith ryngwladol, yn tanseilio ymddiriedaeth ac yn peryglu'r trafodaethau perthynas parhaus yn y dyfodol.

hysbyseb

Daeth y Cytundeb Tynnu’n Ôl i rym ar 1 Chwefror 2020, ni all yr UE na’r DU newid, egluro, diwygio, dehongli, diystyru na anghymeradwyo’r cytundeb yn unochrog.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Nid yw’r UE yn derbyn y ddadl mai nod y Bil drafft yw amddiffyn Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast). Mewn gwirionedd, mae o'r farn ei fod yn gwneud y gwrthwyneb. ”

Mae'r DU wedi cael ei rhoi i ddiwedd y mis i dynnu'r ddeddfwriaeth ddrafft yn ôl. Mae llywodraeth Prydain eisoes wedi cyflwyno'r bil ar gyfer trafodaeth a mabwysiadu cyn diwedd y mis. Nododd Šefčovič na fyddai'r UE yn swil o ddefnyddio'r holl fecanweithiau a rhwymedïau cyfreithiol pe bai'r DU yn torri ei rhwymedigaethau cyfreithiol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd