Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Gwadodd Perchennog Grŵp Maddox gyhuddiadau gan newyddiadurwyr o'r Swistir

cyhoeddwyd

on

Ymatebodd Rovshan Tamrazov, perchennog y Maddox Group, i erthygl ar Hydref 16 gan Oliver Zihlmann a Sylvain Besson a gyhoeddwyd yn Tribune de Geneve (https://www.tdg.ch/meurtre-a-malte-lenquete-remonte-la-piste-du-petrole-genevois-565477280777). Roedd y newyddiadurwyr wedi cynnal ymchwiliad i gysylltiadau economaidd Tamrazov gyda’r unigolion a’r cwmnïau yr honnir iddynt ymwneud â marwolaeth drasig y newyddiadurwr Daphne Caruana Galizia.

Ar 16 Hydref 2017, cafodd ei llofruddio mewn bom car ger ei chartref, a dynnodd gondemniad eang gartref a thramor. Dilynwyd yr ymosodiad gan arestio tri o bobl ym mis Rhagfyr 2017. Ar 20 Tachwedd, 2019, arestiwyd Yorgen Fenech, perchennog y cwmni 17 Black o Dubai, ar fwrdd ei gwch hwylio mewn cysylltiad â llofruddiaeth y newyddiadurwr.

Gwnaeth Mr Tamrazov ddatganiad swyddogol am erthygl newyddiadurwyr y Swistir. “Rwy’n gwrthod unrhyw gyhuddiadau o fy rhan yn y digwyddiadau drwg-enwog. Ar ben hynny, nid wyf erioed wedi dod i gysylltiadau uniongyrchol nac anuniongyrchol â'r unigolion a grybwyllwyd uchod; nid wyf ychwaith wedi gwneud unrhyw daliadau yn ymwneud â Malta ”, meddai. Fel y dywedodd y dyn busnes, er gwaethaf trin y newyddiadurwyr a’u gwaith â pharch mawr, byddai’n eu cynghori rhag neidio i gasgliadau. “Roedd fy ymwneud â’r delio â’r cwmni Emiradau Arabaidd Unedig dan sylw o natur syml a thryloyw”, pwysleisiodd.

Parhau Darllen

cyffredinol

A fydd gemau symudol yn parhau i ffynnu yn 2021?

cyhoeddwyd

on

(Delwedd trwy https://twitter.com/thefxtec)

Ni fu gemau ffôn symudol erioed cystal. Mae'r gemau sydd bellach yn cael eu cynnig yn fwy datblygedig nag erioed o'r blaen, felly hefyd y ffonau rydyn ni'n gallu chwarae arnyn nhw. O ganlyniad, mae rhan fawr o boblogaeth y byd yn rhoi mwy o egni i mewn i gemau ar eu dyfeisiau ffôn symudol nag erioed o'r blaen.

Nid oedd llawer o arbenigwyr a chefnogwyr gemau yn credu y byddai hapchwarae symudol yn sefyll prawf amser, yn enwedig gyda'r Playstation 5 sydd newydd ei ryddhau yn dod allan. Siawns nad yw'r gemau mwy soffistigedig a datblygedig yn graffigol y gall consol o'r math hwnnw eu cynnal yn apelio mwy na chwarae gêm ffôn clyfar gyda chyfyngiadau clir ac amlwg? Mae'n debyg nad yw. Mewn gwirionedd, mae hapchwarae symudol yn edrych fel ei fod yma i raddau helaeth i oroesi ond hefyd i ffynnu yn 2021 a thu hwnt.

Wrth gwrs, i rai, mae hapchwarae symudol yn anghymar i hapchwarae consol o unrhyw fath. Mewn cyferbyniad, i eraill, mae'r sylweddoliad bod hapchwarae ffôn symudol yma i aros yn dod yn un real iawn. Ond pam mae hyn? Pam mae disgwyl i hapchwarae symudol ddechrau ymhellach yn 2021? Dyma ychydig o resymau pam.

Hapchwarae wrth fynd

Mae gan bron pawb ar y blaned ffôn symudol y dyddiau hyn, ac felly'n agor amrywiaeth o bosibiliadau adloniant yn y broses. Mae hapchwarae ar ffôn yn un ohonynt gan fod gennych fynediad at ddetholiad cynhwysfawr o gemau o fewn ychydig eiliadau. Mae'r gemau sy'n cael eu cynnig yn amrywiol hefyd, o bethau tebyg i blackjack ar-lein yn Casino Mansion i greadigaethau ymlid yr ymennydd, ynghyd â gemau mwy datblygedig yn graff fel Fortnite PUBG Mobile. Yna mae datganiadau realiti estynedig fel Pokémon Go, hefyd. Dyma'r math o gemau y gellir eu codi a'u rhoi i lawr yn rhwydd. Mae hapchwarae consol, ar y llaw arall, yn gofyn am lawer mwy o ymrwymiad. Mae'r gemau ar y cyfan yn llawer anoddach, a allai, o ganlyniad, atal gamers achlysurol. Gellir mwynhau gemau symudol wrth fynd, tra ar y bws neu ar eich egwyl ginio. Mae yna gêm ffôn symudol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd hefyd, gan agor gemau ar ffôn hyd at y llu.

Teitlau o ansawdd consol

Diolch i'r datblygiadau parhaus wedi'i wneud gyda'n dyfeisiau ffôn symudol, mae'r gemau sydd gennym ni nawr ar gael yn well nag erioed. Arferai opsiynau hapchwarae fod gyda phobl fel Tetris a Snake; nawr rydym yn llawn dop o ddatganiadau yn wythnosol wrth i ddatblygwyr gemau geisio cracio'r hyn sy'n farchnad ddigrif. Yn gymaint felly, mewn gwirionedd, nes bod llawer o gwmnïau gemau yn sicrhau eu bod yn rhyddhau'r fersiwn symudol o gemau ar yr un pryd â'r fersiynau PC a chysura o gemau, gan dynnu sylw unwaith eto at y dylanwad y mae gemau ffôn symudol wedi'i gael ar y dirwedd hapchwarae gyffredinol. Ar ben hyn, mae'r profiad hapchwarae ar ddyfais symudol wedi gwella'n ddramatig hefyd, gyda ffyn rheoli a chlustffonau VR yn cael eu defnyddio i helpu i gael y gorau o greadigaethau symudol penodol.

(Delwedd trwy https://twitter.com/NinplayUK)

Gemau rhad ac am ddim

Nid yw hapchwarae consol yn rhad. Pan fyddwch chi'n ffactorio yng nghost consol cyn hyd yn oed adio cost prynu ychydig o gemau i gyd-fynd ag ef, gellir dadlau ei fod yn afresymol. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl wedi crwydro i ffwrdd o hapchwarae consol am yr union reswm hwn, yn enwedig pan fyddant yn sylweddoli y gallant gael eu trwsiad hapchwarae o'u ffôn clyfar. Y cyfan sydd ei angen yw mynediad i Appstore neu Google Play, ac mae'n dda ichi fynd, gyda'r opsiwn o roi cynnig ar lu o greadigaethau heb wario unrhyw arian o gwbl. Mae'r mwyafrif o gemau symudol naill ai'n rhad neu'n hollol rhad ac am ddim, ac felly'n eu gwneud yn hygyrch i bawb.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae busnesau Llundain yn galw am weithredu’n gyflym i ddiogelu dyfodol Eurostar

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr busnes Llundain wedi ysgrifennu at y llywodraeth yn gofyn iddi sicrhau bod y porth gwyrdd i Ewrop yn cael ei ddiogelu. Cyhoeddir copi o'r llythyr isod.

 

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae'r gorau o 5G eto i ddod  

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion gweithredol gweithredwyr symudol blaenllaw wedi annog defnyddwyr i fod yn amyneddgar gyda 5G, gan egluro y bydd achosion mwy datblygedig ac achosion defnydd ar gael wrth i'r dechnoleg esblygu.

Wrth siarad yng nghynhadledd ddiweddar y diwydiant CES 2021, dywedodd Drew Blackard, VP rheoli cynnyrch yn Samsung Electronics America (AAS), wrth banel bod llawer o wasanaethau cyfredol gan gynnwys ffrydio fideo yn ddim ond “gwell ar 5G”.

Ond ychwanegodd y bydd “profiadau unig-ar-5G” mwy datblygedig yn dod yn brif ffrwd “fwy a mwy wrth i’r seilwaith ddatblygu” ac wrth i’r dechnoleg gael ei defnyddio’n ehangach.

Nododd Blackard fod AAS wedi “gwneud llawer o ddatblygiad gyda phartneriaid i adeiladu sut y gall y rhain edrych”, gan dynnu sylw at gydweithrediad ag AT&T i gynnig profiadau AR i gefnogwyr chwaraeon.

Ychwanegodd cadeirydd a chyd-sylfaenydd Ice Mobility, Denise Gibson, “mae yna elfen o amynedd” i wireddu potensial 5G.

Dywedodd fod 5G “yn blatfform a fydd yn esblygu”, gan egluro “nid yw’n ymwneud â chyrhaeddiad daearyddol yn unig, ond hefyd darparu galluoedd a gwasanaethau datblygedig ar rwydweithiau a dyfeisiau.

Ychwanegodd Blackard fod “partneriaethau yn amlwg yn hanfodol”, gan nodi bod 5G yn ei gwneud yn ofynnol i “grŵp, diwydiant ddod â hynny ymlaen. Nid chwaraewr sengl all wneud hynny ”.

Wrth sôn am y mater, dywedodd Abraham Lui, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, "Yn Ewrop, mae’r gorau o 5G eto i ddod. Wrth i leoli 5G gasglu cyflymder ar draws y cyfandir, bydd defnyddwyr yn gwerthfawrogi buddion y dechnoleg hon sy’n newid gemau mewn y dyfodol agos ".

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd