Cysylltu â ni

Covid-19

Gweithdai COVI: parodrwydd ac ymateb i argyfwng yr UE a 'COVI hir' 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r pwyllgor arbennig ar y pandemig COVID-19 yn trefnu dau weithdy i drafod cyflwr parodrwydd ac ymateb yr UE ar gyfer argyfwng, a datblygiadau’n ymwneud â “COVID hir”.

Pryd: Dydd Mercher, 8 Mawrth 2023, 15.00 - 17.00

Lle: Senedd Ewrop ym Mrwsel, adeilad Spinelli, ystafell 5G3

Bydd aelodau’r Pwyllgor Arbennig ar COVID-19 (COVI) yn dadlau gyda sawl arbenigwr ar gyflwr system parodrwydd ac ymateb yr UE ar gyfer argyfwng, y gwersi a ddysgwyd o’r pandemig COVID-19 a’r heriau sydd o’n blaenau:

Gallwch darllenwch fwy o fanylion am y gweithdy a gwyliwch yn fyw yma.

***

Pryd: Dydd Iau, 9 Mawrth 2023, 10.30 - 12.30

hysbyseb

Lle: Senedd Ewrop ym Mrwsel, adeilad Spinelli, ystafell 1G3

Bydd aelodau COVI hefyd yn cyfarfod ag arbenigwyr i drafod ffeithiau a datblygiadau allweddol yn ymwneud â “COVI hir”, a nodi agweddau rheoleiddio a pholisi y mae angen mynd i’r afael â nhw er mwyn lleihau effaith COVID hir ar ddinasyddion a chymdeithas Ewropeaidd:

Gallwch darllenwch fwy o fanylion am y gweithdy a gwyliwch yn fyw yma.

Cefndir

Ym mis Mawrth 2022, sefydlodd Senedd Ewrop un newydd "Pwyllgor arbennig ar y pandemig COVID-19: gwersi a ddysgwyd ac argymhellion ar gyfer y dyfodol" (COVI). Mae gwaith y pwyllgor yn canolbwyntio ar bedwar maes: iechyd, democratiaeth a hawliau sylfaenol, effaith gymdeithasol ac economaidd, yn ogystal ag agweddau byd-eang sy'n ymwneud â'r pandemig.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd