Cysylltu â ni

bwyd

Gan wynebu tensiynau cynyddol, rhaid i'r UE ddod o hyd i atebion cyflym i faterion bwyd-amaeth ymrannol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 5 Medi, ffermwyr Sbaeneg o'r rhanbarth deheuol Andalwsia wedi'u galw am brotest enfawr yn Córdoba i fynegi eu rhwystredigaeth gyda pholisïau hinsawdd llym yr UE. Eisoes yn mynd i’r afael â dwy flynedd o gosbi chwyddiant, costau cynhyrchu a cholledion a achosir gan newid yn yr hinsawdd, mae ffermwyr Iberia wedi difrïo dull amaethyddiaeth werdd Brwsel yn ddiweddar fel “hollol allan o gysylltiad” gyda realiti ar lawr gwlad.

Yn cyd-daro ag a cyfarfod o weinidogion amaeth y bloc yn yr un ddinas, nid yw eu gwrthdystiad yn debygol o ddisgyn ar glustiau byddar. Ar ben hynny, y gwrthryfel Andalwsia hwn yw'r diweddaraf mewn cyfres o brotestiadau sydd wedi ysgubo ar draws y bloc yn ystod y misoedd diwethaf, gyda ffermwyr o ganlyniad gwleidyddol yn y Yr Iseldiroedd, gwlad pwyl, a rhanbarth CEE ehangach yn codi yn erbyn methiannau polisi’r UE a domestig.

Yn wyneb penderfyniadau anodd diwedd blwyddyn ar sawl maes amaethyddol pegynnu, rhaid i Frwsel ddod o hyd i gyfaddawdau cyflym sy'n gweithio i'w ffermwyr a'r amgylchedd wrth feithrin undod ehangach ledled y bloc.

Eithriad ffermio gwyrdd yn gwneud tonnau

Dros yr haf, ffermio cynaliadwy eithriadau wedi dod i'r amlwg fel pwynt cynnen hynod sensitif. Er bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhoi hyblygrwydd dros dro i ffermwyr ar rai rheoliadau amgylcheddol yn 2022 a 2023 yng nghanol y rhyfel yn yr Wcrain ac ofnau diogelwch bwyd, mae dyfodol y rhanddirymiadau hyn bellach yn hongian yn y fantol.

Lansiodd clymblaid o aelod-wladwriaethau dan arweiniad Latfia, gan gynnwys Lithwania, Tsiec, Estonia, y Ffindir, Hwngari a Gwlad Pwyl. lobïo ymdrech ddiwedd mis Mehefin i wthio am estyniad 2024, yn enwedig yng ngoleuni'r “colledion cnwd hynod” yn deillio o sychder a ysgogir gan newid yn yr hinsawdd.

Ond mae gan Gomisiynydd Amaeth yr UE Janusz Wojciechowski syniadau eraill, dweud yr ASEau ar 31 Awst nad yw’r Comisiwn “wedi bod yn meddwl am ymestyn oherwydd bod sefyllfa’r farchnad wedi newid.” Ystyried tywydd eithafol yr haf yn ogystal â Rwsia mis Gorffennaf gadael o fargen grawn y Môr Du a streiciau drôn ar borthladdoedd grawn Wcreineg, mae agwedd ymddangosiadol optimistaidd Brwsel yn ddryslyd.

Fel un o swyddogion y Comisiwn cydnabod, “mae’r ffenestr yn cau i wneud y penderfyniad,” cyn tymor plannu tyngedfennol y gaeaf. Gyda phenderfyniad terfynol ddisgwylir yn yr wythnosau nesaf, rhaid i’r UE wneud y dewis cywir ar gyfer sicrwydd bwyd a hyfywedd ffermwyr.

hysbyseb

Wal taro label bwyd bloc-eang

Y tu hwnt i'r estyniad eithriadau gwyrdd, mae'r cloc hefyd yn ticio ar gyfer pecyn maethol Blaen Pecyn (FOP) bloc y Comisiwn. label. Yn wreiddiol ar gyfer diwedd 2022, roedd cynnig gweithrediaeth yr UE oedi i 2023 yng nghanol diffyg consensws aelod-wladwriaeth.

Mae'r Ffrainc-cefnogi sgôr Nutri wedi bod y mwyaf dadleuol, gan ddod ar draws gwrthwynebiad cryf gan grŵp yn cynnwys Tsiecia, Gwlad Groeg a Hwngari, tra bod awdurdodau cystadleuaeth cenedlaethol yn Romania ac Yr Eidal wedi gwahardd y label. Efallai y bydd Gwlad Pwyl yn dilyn yr un peth yn fuan; ddiwedd mis Awst, llywydd cymdeithas fasnach amaethyddol Pwyleg Jacek Zarzecki, gofyn yn ffurfiol ymchwiliad cystadleuaeth i effaith Nutri-Score ar ddefnyddwyr a chynhyrchion lleol.

Wrth wraidd y ddadl mae algorithm Nutri-Score, sy’n graddio graddau cynhyrchion bwyd a diod ar raddfa ‘A gwyrdd’ i ‘goch E’ yn seiliedig ar gynnwys siwgr, halen a braster, gan adael llawer o gynhyrchion llaeth a chig Ewropeaidd traddodiadol yn annheg. sgorau negyddol. Zarzecki wedi iawn tynnu sylw at bod yr algorithm yn methu ag “ystyried” macrofaetholion ehangach a buddion dietegol y cynhyrchion naturiol, un cynhwysyn hyn, wrth hyrwyddo “bwydydd wedi’u prosesu’n uwch” fel ‘gwyrdd A’ Chocapig grawnfwyd.

Ar 1 Medi, yng nghanol tystiolaeth wyddonol gynyddol ar risgiau iechyd bwyd wedi'i brosesu'n iawn, cynigiodd y tîm ymchwil y tu ôl i Nutri-Score y dyluniad newydd gyda rhybudd “bwyd wedi'i brosesu'n uwch”. Ac eto, mae'r ychwanegiad cosmetig hwn yn methu â datrys diffygion sylfaenol yr algorithm - os yw cynnyrch sydd wedi'i frandio'n “ultra-brosesu” yn dal i dderbyn 'A' neu 'B' tra bod cynhyrchion naturiol yn derbyn sgoriau 'D' ac 'E', sut mae defnyddwyr i fod i wneud dewisiadau gwybodus?

Gyda hyfywedd ariannol ei ffermwyr ac iechyd dinasyddion ar y lein, rhaid i Frwsel beidio â gadael i bwysau cynyddol i ryddhau ei chynnig FOP chwarae o blaid Nutri-Score.

Saga grawn Wcreineg yn ffaglu

Yn y cyfamser, mae pwysau cynyddol ar y Comisiwn i ddatrys y gwrthdaro rhwng yr Wcrain a gwledydd ffin yr UE.

Ym mis Mai, cytunodd Brwsel i wneud hynny gwaharddiadau dros dro ar rawn Wcreineg yng Ngwlad Pwyl, Hwngari, Slofacia, Rwmania a Bwlgaria, ar ôl i’r gwledydd hyn rwystro’n unochrog y llifeiriant o allforion amaethyddol rhad Kyiv sy’n llifo i’r bloc trwy “lonydd cydsafiad” di-dariff yr UE oherwydd eu heffaith ddinistriol ar brisiau lleol. Eisoes wedi'i ymestyn ym mis Mehefin, disgwylir i'r gwaharddiadau ddod i ben ar 15 Medi, y mae'r Comisiwn yn mynnu mai dyma'r pwynt terfynu terfynol.

Serch hynny, mae gwledydd canol a dwyrain Ewrop (CEE). gwthio yn galed am estyniad diwedd blwyddyn i gysgodi eu ffermwyr dan warchae rhag yr ymchwydd tebygol mewn allforion grawn o’r Wcrain yn dilyn cwymp y cytundeb Môr Du – gobaith sydd gan Kyiv yn chwyrn gwrthod. Mwdlyd y dyfroedd, pwysau trwm yr UE yr Almaen a Ffrainc Mynegodd pryderon y farchnad sengl ynghylch unrhyw estyniad i waharddiad CEE, tra bod y Comisiynydd Amaethyddiaeth Janusz Wojciechowski - gwladolyn Pwylaidd - wedi crwydro o linell swyddogol y Comisiwn ar 31 Awst, gan wneud twyll ffoniwch am yr estyniad diwedd blwyddyn.

Yn hollbwysig, rhaid i'r Comisiwn ddatrys y saga ffermio hon mewn ffordd sy'n rhoi rhyddhad ar unwaith i'w aelod-wladwriaethau rheng flaen tra'n cynnal undod â ffermwyr Wcrain.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd