Pecyn Cyfryngau

| Mehefin 12, 2019

eureporter yn cynnig cyfle i sefydliadau ddylanwadu ar farn a phenderfyniadau'r Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Sefydliadau eraill yr UE, llunwyr polisi a gweinyddiaethau gwledydd unigol. Edrychwch ar ein fideo yma.

Mae ymchwil yn dangos bod sylw cadarnhaol yn y cyfryngau i weithrediadau busnes yn dylanwadu'n gryf ar benderfyniadau polisi a wneir gan y Comisiwn Ewropeaidd, y Senedd a chyrff eraill sy'n gwneud penderfyniadau. Felly mae cynllun cyfryngau cynhwysfawr yn hanfodol i gyfathrebu gwleidyddol llwyddiannus a mewnol ac allanol a rheoli enw da.

eureporter Mae wedi'i leoli ym Mrwsel ac mae'n cwmpasu pob agwedd ar weithgarwch gwleidyddol a busnes yr UE ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Y canfyddiadau o'r Etholiadau Cyfryngau 2016, 2017 a 2018 yr UE 'Beth sy'n Dylanwadu ar y Dylanwadwyr ', arolygon gan ComRes / Burson-Marsteller i'r ffynonellau newyddion a ffafrir a'r sianelau cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan ASEau, swyddogion yr UE a llunwyr barn ym Mrwsel, yn dangos eureporter brig rhestr o gyfryngau “dylanwadol iawn”, gydag ASEau yn ymweld eureporter newyddion am faterion yr UE ar-lein.

eureporter cyfraddau ar 8%, sy'n hafal i New York Times a Wall Street Journal, ac ar y blaen i'r Guardian Online (6%) fel y darparwr newyddion ar-lein o ddewis ymysg ASEau, staff Sefydliadau'r UE a gwneuthurwyr penderfyniadau a llunwyr barn Brwsel.

proffil cynulleidfa eureporter

Mae Twitter a Google yn dangoss ein proffil cynulleidfa fel:

Mae 59.4 yn ddynion

Mae 97.2% yn briod

Mae 28.7% yn rhieni

36.2 Bl. oedran cyfartalog

$ 42.9k / yr. avg. incwm

Brwsel (17.7%)

Llundain (9.0%)

Paris (3.7%)

Berlin (3.1%)

Dulyn (2.7%)

Stockholm (2.3%)

eureporter mae dilynwyr yn eu tridegau hwyr, fel arfer yn ddynion priod gydag incwm uchel. Mae gan y cyfrif grynodiad cynulleidfa nodedig ym Mrwsel.

Yn broffesiynol, mae dilynwyr @ eureporter yn gyfreithwyr, uwch reolwyr, ymgynghorwyr, rheolwyr gwerthu / marchnata ac athrawon. Mae'r cyfrif yn safle o fewn y 10% uchaf o holl gyfrifon Twitter o ran dwysedd newyddiadurwyr.

Yn eu hamser hamdden, maent yn mwynhau newyddion gwyddoniaeth, newyddion technoleg, hanes, celf / diwylliant yn arbennig ac yn mynd i'r theatr. Mae dilynwyr @eureporter yn hael iawn ac yn ymwybodol iawn o'r amgylchedd. Mae chwaraeon sy'n codi'n fwyaf amlwg uwchlaw norm Twitter yn cynnwys beicio a rygbi.

Fel defnyddwyr maent yn gymharol gefnog, gyda gwariant yn canolbwyntio'n gryf ar deithio, technoleg a bywyd nos. Mae'r rhai sydd â brand yn llawer cryfach na'r cyfartaledd Twitter yn cynnwys Ryanair, British Airways, KLM, TripAdvisor ac Apple Store.

Ar y cyfryngau cymdeithasol maent yn siarad yn fwyaf aml am newyddion / gwleidyddiaeth, achosion / credoau a theledu / ffilm. Mae'r dylanwadau nodedig ar gyfer y gynulleidfa hon yn cynnwys The Economist, BBC News, Reuters, y Cenhedloedd Unedig a BBC Global News.

eureporter yn cael ei gyhoeddi ar-lein yn Saesneg a 57 mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Almaeneg, Ffrangeg a Rwseg.

eureporter yn cael ei weld mewn gwledydd a thiriogaethau 157 ledled y byd (Google Analytics) ar gyfartaledd 70,000 gwylwyr y dydd (Google Analytics)

Pob stori a gyhoeddir ar-lein eureporter hefyd yn cael eu postio'n awtomatig ar yr holl gyfryngau cymdeithasol.

eureporter mae ganddo dros ddilynwyr 30,000 ar Linked In a Facebook sy'n byw neu'n gweithio o fewn swigen yr UE ym Mrwsel, ac yn dilyn cryn dipyn ar Twitter ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau neu'n byw o fewn prifddinasoedd yr UE.

eureporter yn cael ei restru yn ôl Google News a'u rhestru mewn sefyllfa flaenoriaeth fel darparwr blaenllaw o newyddion yr UE.

Canolfannau newyddion ychwanegol:

Rydym hefyd yn berchen ar y cyfryngau newyddion canlynol ac yn eu cyhoeddi:

https://www.london-globe.com/

Mae Saesneg yn rhydd i weld cyfryngau newyddion

https://www.newyorkglobe.co/

Iaith Saesneg yn rhydd i weld cyfryngau newyddion

https://www.leglobefrance.fr/

Iaith Ffrangeg yn rhydd i weld cyfryngau newyddion

https://www.globusdeutschland.de

Iaith Almaeneg yn rhydd i weld cyfryngau newyddion

https://www.globoespana.es/

Iaith Sbaeneg yn rhydd i weld cyfryngau newyddion

http://www.brusselsinview.eu/

Mae Brwsel yn rhydd i weld cyfryngau hamdden a digwyddiadau

Pecynnau cyfryngau:

Rydym yn cynnig y pecynnau cyfryngau canlynol i gleientiaid Cysylltiadau Cyhoeddus, Strategaeth a Chyfathrebu:

Straeon ysgrifenedig ad hoc - y cyfryngau - unwaith yn unig.

  • Cyhoeddi Stori, Nodwedd neu Op Ed a ddarperir gan y cleient
  • Ysgrifennu Stori neu Nodwedd i friff cleient

Tanysgrifiad misol - straeon ysgrifenedig.

  • Cyhoeddi Stori, Nodwedd neu Op Ed a ddarperir gan y cleient - hyd at straeon 8 y mis yn y cyfryngau o ddewis y cleient - tanysgrifiad mis 3 lleiaf.

Noder: Gall y cleient gymysgu dewis o gyfryngau - er enghraifft, er enghraifft, gallai'r cleient ddewis hyd at 8 o straeon y mis, gan ddewis 4 i'w gyhoeddi yn eureporter a 4 straeon pellach yr un yn 4 cyfryngau newyddion eraill.

Gall y cleient hefyd gymysgu pynciau stori.

Cyfweliadau fideo wedi'u cofnodi a'u cyhoeddi ar-lein

  • Cyfweliad hyd at 5 ar gyfer fideo ar ffurf camera sengl yn ardal Brwsel
  • Trafodaeth fideo rownd bwrdd uchafswm hyd munud 30

Noder: Cynhyrchir yr holl fideos mewn safon darlledu HD 1080p MP4 llawn a chaiff ei chyhoeddi ar-lein drwy YouTube a'i fewnosod yn ein cyfryngau. Mae fideos hefyd ar gael i gleientiaid i'w trosglwyddo ymlaen i ddarlledwyr o fewnosod ar wefan cleient heb unrhyw dâl ychwanegol. Mae egin fideo y tu allan i Frwsel drwy ddyfynbris ar wahân.

Am brisiau a gwybodaeth bellach cysylltwch ag e-bost: publisher@eureporter.co

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Cudd

Sylwadau ar gau.