Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

20fed rhifyn Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: Gwneud y rhyngrwyd yn well ac yn fwy diogel i blant a phobl ifanc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Chwefror, roedd y Comisiwn yn dathlu’r 20fedth Nod rhifyn Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel oedd grymuso plant a phobl ifanc ledled y byd i ddefnyddio technolegau digidol yn ddiogel ac yn fwy cyfrifol. I nodi'r achlysur, mae wedi cyhoeddi ei fersiwn addas i blant o Strategaeth Gwell Rhyngrwyd i Blant ym mhob un o ieithoedd swyddogol yr UE ac yn Wcreineg. Mae hefyd wedi rhyddhau a fersiwn addas i blant o'r Datganiad Egwyddorion Digidol ochr yn ochr â gêm ar-lein ar Egwyddorion Digidol, fel y gall plant a phobl ifanc ddysgu am eu hawliau yn y byd digidol.

Mae tua 80 miliwn o bobl o dan 18 oed yn yr UE. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r UE wedi cyflwyno nifer o offer sy’n cynnwys mesurau i amddiffyn a grymuso pobl ifanc ar-lein. Mae'r rhain yn cynnwys y Datganiad Ewropeaidd ar Hawliau ac Egwyddorion Digidol, sydd ag ymrwymiadau penodol ynghylch plant ar-lein. Yr oedd Llofnodwyd gan Lywyddion y Comisiwn, Senedd Ewrop a’r Cyngor ym mis Rhagfyr 2022. Yn ogystal, mae’r Ddeddf Gwasanaethau Digidol sy’n wedi dod i rym ym mis Tachwedd 2022 yn cyflwyno rheolau llym i ddiogelu preifatrwydd, diogelwch a diogeledd plant dan oed, a'r Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer gwell rhyngrwyd i blant (BIK+) yn gwella gwasanaethau digidol sy’n briodol i’w hoedran ac yn cyfrannu at sicrhau bod pob plentyn yn cael ei amddiffyn, ei rymuso a’i barchu ar-lein.

Dywedodd Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Yn ein holl waith rydym yn ymdrechu i sicrhau bod hawliau plant yn berthnasol ar-lein, fel y maent yn berthnasol all-lein. Rydym yn ymuno a syniadau ar gyfer rhyngrwyd gwell a mwy diogel gyda chyfleoedd cyfartal a darganfyddiadau cyffrous i bob plentyn. Rydyn ni’n helpu i adeiladu sgiliau llythrennedd digidol a chyfryngol plant a’r glasoed ynghyd â nhw i sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn llawn ac yn gyfartal yn y trawsnewid digidol, yn yr UE ac yn fyd-eang.”

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Ar ôl 20 rhifyn o Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, mae gan yr UE lawer i fod yn falch ohono. Mae wedi adeiladu blwch offer i rymuso ac amddiffyn plant a phobl ifanc ledled yr UE, ac i wneud yn siŵr bod y genhedlaeth nesaf yn ddigidol gymwys ac yn hyderus. Byddwn yn parhau i weithio Gyda’n Gilydd i Wella Rhyngrwyd, gan gynnwys ar y Cod Ymddygiad ar ddylunio sy’n briodol i’r oedran y byddwn yn ei gychwyn yn fuan.”

Ar gyfer y 20th pen-blwydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, Is-lywydd Šuica a Chomisiynydd Llydaweg negeseuon fideo wedi'u recordio yma ac yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd