Cysylltu â ni

EU

Mae'r Senedd yn dechrau tymor newydd gyda saith grŵp gwleidyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140625PHT50509_originalBellach mae saith grŵp gwleidyddol wedi cael eu cydnabod fel rhai sy’n cyflawni’r meini prawf angenrheidiol a byddant yn dechrau ar eu gwaith yn sesiwn lawn yr wythnos nesaf yn Strasbwrg lle bydd ASEau yn penderfynu ar brif swyddi’r Senedd. Mae rheolau'r Senedd yn rhagweld y dylai grwpiau gwleidyddol gael o leiaf 25 ASE o saith aelod-wladwriaeth wahanol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y grwpiau gwleidyddol a'u harweinwyr.

Mae grwpiau gwleidyddol yn chwarae rhan bwysig wrth osod agenda’r Senedd, dyrannu amser siarad ar gyfer dadleuon ynghyd â dewis llywydd Senedd Ewrop, is-lywyddion, cadeiryddion pwyllgorau a’r ASEau a ddylai fod yn gyfrifol am lywio cynigion deddfwriaethol newydd drwy’r Senedd. Hefyd, mae grwpiau'n mwynhau cefnogaeth ychwanegol.

Rhoddir ysgrifenyddiaeth i bob grŵp i ofalu am ei sefydliad mewnol. Mae aelodau o'r grwpiau gwleidyddol yn penodi cadeirydd neu gyd-gadeiryddion sy'n cynrychioli'r grŵp yn y Cynhadledd Llywyddion.

Dyma'r grwpiau gwleidyddol ar gyfer tymor deddfwriaethol 2014-2019, yn nhrefn aelodaeth ar 24 Mehefin 2014:

hysbyseb

 

Grŵp gwleidyddol Cadeirydd neu gyd-gadeirydd Nifer yr aelodau
Grŵp Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) Manfred Weber (Yr Almaen). Dyma'i drydydd tymor yn yr EP. Yn y ddeddfwrfa ddiwethaf roedd yn aelod o'r pwyllgor materion cyfansoddiadol. 221
Grŵp Cynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid yn Senedd Ewrop (S&D) Martin Schulz (Yr Almaen). Mae wedi bod yn ASE am 20 mlynedd ac wedi gwasanaethu fel llywydd Senedd Ewrop rhwng 2012 a mis Mehefin eleni. 191
Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR) Syed Kamall (DU). Ymunodd â'r EP yn 2005. Yn y tymor blaenorol roedd yn aelod o bwyllgor yr economi. 70
Cynghrair y Rhyddfrydwyr a'r Democratiaid dros Ewrop (ALDE) Guy Verhofstadt (Gwlad Belg). Cadeiriodd cyn-brif weinidog Gwlad Belg y grŵp yn ystod y tymor diwethaf hefyd. 67
Chwith Unedig Ewropeaidd Chwith / Gwyrdd Nordig (GUE / NGL) Gabriele Zimmer (Yr Almaen). Dyma ei thrydydd tymor yn yr EP. Mae hi wedi cadeirio'r grŵp ers 2012. 52
Y Gwyrddion / Cynghreiriau Rhydd Ewropeaidd (Gwyrddion / EFA) Etholwyd Philippe Lamberts (Gwlad Belg) a Rebecca Harms (yr Almaen) yn gyd-gadeiryddion. Mae Lamberts yn olynu Daniel Cohn-Bendit (Ffrainc). Roedd niwed eisoes wedi cyd-gadeirio yn y tymor diwethaf. 50
Ewrop Rhyddid a Democratiaeth Uniongyrchol (EFD) Nigel Farage (DU) a David Borrelli (yr Eidal). Mae Mr Farage wedi bod yn ASE ers 1999 ac eisoes wedi cyd-gadeirio’r grŵp gwleidyddol yn y tymor diwethaf. Gwasanaethodd Mr Borrelli fel cynghorydd dinas yn Nhreviso. Dyma ei dymor cyntaf yn y Senedd. 48

Gellir gweld y grwpiau gwleidyddol a'u maint yn y tymor Seneddol blaenorol ar Senedd Ewrop gwefan canlyniadau etholiadau.

hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd