Cysylltu â ni

france

Darlithydd Ffrangeg yn estyn am sêr gyda chymhwysiad gofodwr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Matthieu Pluvinage, ymgeisydd i ddetholiad gofodwr Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), yn sefyll yn ei swyddfa yn ysgol beirianneg ESIGELEC lle mae'n dysgu, yn Saint-Etienne-du-Rouvray, Ffrainc, Mehefin 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mehefin 4, 2021. REUTERS / Lea Guedj
Mae Matthieu Pluvinage, ymgeisydd i ddetholiad gofodwr Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), yn sefyll yn ei swyddfa yn ysgol beirianneg ESIGELEC lle mae'n dysgu, yn Saint-Etienne-du-Rouvray, Ffrainc, Mehefin 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mehefin 4, 2021. REUTERS / Lea Guedj

Mewn seibiant o'i swydd yn dysgu peirianneg i fyfyrwyr yn rhanbarth Normandi Ffrainc, Matthieu Pluvinage (Yn y llun) rhowch y cyffyrddiadau gorffen ar gais am swydd newydd: gofodwr, Reuters.

Mae Pluvinage, 38, yn manteisio ar fenter Asiantaeth Ofod Ewrop i redeg ymgyrch recriwtio agored ar gyfer gofodwyr newydd ar gyfer ei rhaglen hedfan â chriw.

Er na fu erioed yn beilot prawf nac wedi gwasanaethu yn y fyddin - cymwysterau nodweddiadol ar gyfer gofodwyr yn y gorffennol - mae'n ticio llawer o'r blychau yn y disgrifiad swydd.

hysbyseb

Mae ganddo radd meistr mewn gwyddoniaeth, mae'n siarad Saesneg a Ffrangeg, mae'n credu ei fod yn ddigon ffit i basio'r meddygol, ac mae ganddo angerdd am y gofod.

"Mae yna bethau sy'n gwneud i mi feddwl, 'Rydw i eisiau gwneud hyn! Mae'n cŵl!'," Meddai Pluvinage yn ei swyddfa yn ysgol beirianneg ESIGELEC ger Rouen, 140 km (90 milltir) i'r gorllewin o Baris, lle mae'n dysgu.

Mae gan Pluvinage gasgliad o lyfrau am Thomas Pesquet, y peiriannydd gofod a'r peilot cwmni hedfan a ddaeth eleni yn bennaeth Ffrengig cyntaf yr Orsaf Ofod Ryngwladol.

hysbyseb

Yn cael ei arddangos ar fonitor cyfrifiadur roedd ei gais am swydd, yn dal i gael ei ddrafftio. Mae ganddo tan Fehefin 18 i'w gyflwyno, a bydd yn gwybod y canlyniad ym mis Hydref.

Mae'r ods yn hir. Nid yw hyd yn oed wedi ymuno â'r broses recriwtio. Bydd y gystadleuaeth yn stiff. Er mwyn llwyddo, bydd angen i Pluvinage fynd trwy chwe rownd ddethol.

Ond dywedodd iddo benderfynu cymryd y risg oherwydd y tro nesaf y bydd yr asiantaeth ofod yn rhoi galwad agored am ofodwyr newydd, sy'n debygol o fod yn flynyddoedd o nawr, efallai ei fod yn rhy hen.

"Waeth bynnag y canlyniad, os na fyddaf yn rhoi cynnig arno, bydd yn edifar gennyf am weddill fy oes," meddai.

france

Mae'r UE yn cefnogi Ffrainc mewn anghydfod llong danfor, gan ofyn: A yw America yn ôl?

cyhoeddwyd

on

By

Mynegodd gweinidogion tramor yr Undeb Ewropeaidd gefnogaeth a chydsafiad â Ffrainc ddydd Llun (20 Medi) yn ystod cyfarfod yn Efrog Newydd i drafod sgrapio Awstralia o orchymyn llong danfor $ 40 biliwn gyda Paris o blaid bargen o’r Unol Daleithiau a Phrydain, ysgrifennu Michelle Nichols, John Irish, Steve Holland, Sabine Siebold, Philip Blenkinsop a Marine Strauss.

Wrth siarad ar ôl y cyfarfod drws caeedig ar y llinell ochr cynulliad blynyddol y Cenhedloedd Unedig o arweinwyr y byd, dywedodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, fod angen “mwy o gydweithrediad, mwy o gydlynu, llai o ddarnio” i gyflawni rhanbarth Indo-Môr Tawel sefydlog a heddychlon lle mae Tsieina yn pŵer codi mawr.

Dywedodd Awstralia yr wythnos diwethaf y byddai’n canslo gorchymyn ar gyfer llongau tanfor confensiynol o Ffrainc ac yn lle hynny yn adeiladu o leiaf wyth llongau tanfor niwclear gyda thechnoleg yr UD a Phrydain ar ôl taro partneriaeth ddiogelwch gyda'r gwledydd hynny o dan yr enw AUKUS. Darllen mwy.

hysbyseb

"Yn sicr, cawsom ein synnu gan y cyhoeddiad hwn," meddai Borrell.

Fe wnaeth y penderfyniad gythruddo Ffrainc ac yn gynharach ddydd Llun yn Efrog Newydd cyhuddodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, weinyddiaeth Arlywydd yr UD Joe Biden o barhau â thueddiadau ei ragflaenydd Donald Trump o "unochrogiaeth, anrhagweladwyedd, creulondeb a pheidio â pharchu'ch partner."

Mae'r Unol Daleithiau wedi ceisio tybio'r dicter yn Ffrainc, cynghreiriad NATO. Mae disgwyl i Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron ac Arlywydd yr UD Joe Biden siarad ar y ffôn yn ystod y dyddiau nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni'n gynghreiriaid, rydyn ni'n siarad a ddim yn cuddio gwahanol strategaethau cywrain. Dyna pam mae argyfwng hyder," meddai Le Drian. "Felly popeth sydd angen eglurhad ac esboniad. Efallai y bydd yn cymryd amser."

Dywedodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, ddydd Llun ei bod yn disgwyl i Biden “ailddatgan ein hymrwymiad i weithio gydag un o’n partneriaid hynaf ac agosaf ar ystod o heriau y mae’r gymuned fyd-eang yn eu hwynebu” pan fydd yn siarad â Macron.

Nid yw'n glir a fydd gan yr anghydfod oblygiadau ar gyfer y rownd nesaf o sgyrsiau masnach UE-Awstralia, a drefnwyd ar gyfer 12 Hydref. Cyfarfu Borrell â Gweinidog Tramor Awstralia, Marise Payne yn Efrog Newydd ddydd Llun.

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ei fod yn ei chael hi’n anodd deall y symudiad gan Awstralia, Prydain a’r Unol Daleithiau.

"Pam? Oherwydd gyda'r weinyddiaeth newydd Joe Biden, mae America yn ôl. Dyma oedd y neges hanesyddol a anfonwyd gan y weinyddiaeth newydd hon ac erbyn hyn mae gennym gwestiynau. Beth mae'n ei olygu - mae America yn ôl? A yw America yn ôl yn America neu rywle arall? ddim yn gwybod, "meddai wrth gohebwyr yn Efrog Newydd.

Os oedd China yn brif ffocws i Washington yna roedd yn “rhyfedd iawn” i’r Unol Daleithiau ymuno ag Awstralia a Phrydain, meddai, gan ei alw’n benderfyniad a wanhaodd y gynghrair drawsatlantig.

Mae disgwyl i brif swyddogion yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd gwrdd yn Pittsburgh, Pennsylvania, yn ddiweddarach y mis hwn ar gyfer cyfarfod agoriadol Cyngor Masnach a Thechnoleg yr Unol Daleithiau-UE sydd newydd ei sefydlu, ond dywedodd Michel fod rhai o aelodau’r UE yn pwyso am ohirio hyn. .

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd