Tag: Colombia

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

| Ionawr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn bwriadu annog yr UE i gefnogi'r broses heddwch yn y Colombia, yn condemnio marwolaethau'r protestwyr yn Iran a galw am ddiwygiadau proses etholiadol Kenya ar brynhawn Mawrth (16 Ionawr). Mewn dadl gyda phrif bolisi tramor yr UE, Federica Mogherini ddydd Mawrth o 15h, mae'n debyg y bydd ASEau yn galw ar yr UE a [...]

Parhau Darllen

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

| Ionawr 19, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wythnos hon Europol trefnu, ynghyd â Awstria a'r Swistir, y gynhadledd ryngwladol gyntaf ar ladrad gemwaith a byrgleriaeth dan brosiect ymbarél newydd o'r enw 'Diamond'. Cynhelir ym mhencadlys Europol yn y Hague, y digwyddiad dwyn ynghyd mwy na arbenigwyr 70 o bron bob Aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â thrydydd partïon o Ewrop, Asia, y [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

ASEau i asesu'r sefyllfa yn #Syria, Colombia a DRC

ASEau i asesu'r sefyllfa yn #Syria, Colombia a DRC

| Hydref 5, 2016 | 0 Sylwadau

Y datblygiadau diweddaraf yn Syria, gan gynnwys methu US-Rwsia ymdrechion i adfywio'r cadoediad ddilyn gan y dramgwyddus llywodraeth Syria Rwsia a gefnogir yn erbyn Aleppo, yn cael ei drafod ddydd Mercher, mis Hydref 5, yn 15.00. Yn dilyn hyn, bydd ASEau yn cymryd stoc o bleidlais refferendwm Colombia drwch blewyn gwrthod heddwch yn ymdrin gyda'r grŵp gwrthryfela FARC. Yn ddiweddarach, bydd ASEau hefyd [...]

Parhau Darllen

#Colombia Refferendwm: Pleidleiswyr gwrthod Farc heddwch yn ymdrin

#Colombia Refferendwm: Pleidleiswyr gwrthod Farc heddwch yn ymdrin

| Hydref 3, 2016 | 0 Sylwadau

Pleidleiswyr yn Colombia wedi gwrthod heddwch yn ymdrin tirnod gyda gwrthryfelwyr Farc mewn canlyniad y refferendwm sioc, gyda 50.2% yn pleidleisio yn ei erbyn. Mae'r cytundeb ei lofnodi yr wythnos diwethaf gan yr Arlywydd Juan Manuel Santos ac arweinydd Farc Timoleon Jimenez ar ôl bron i bedair blynedd o drafodaethau. Ond roedd angen iddi gael ei gadarnhau gan Colombians er mwyn [...]

Parhau Darllen