Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Colombia

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

| Ionawr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn bwriadu annog yr UE i gefnogi'r broses heddwch yn y Colombia, yn condemnio marwolaethau'r protestwyr yn Iran a galw am ddiwygiadau proses etholiadol Kenya ar brynhawn Mawrth (16 Ionawr). Mewn dadl gyda phrif bolisi tramor yr UE, Federica Mogherini ddydd Mawrth o 15h, mae'n debyg y bydd ASEau yn galw ar yr UE a [...]

Parhau Darllen

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

| Ionawr 19, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wythnos hon Europol trefnu, ynghyd â Awstria a'r Swistir, y gynhadledd ryngwladol gyntaf ar ladrad gemwaith a byrgleriaeth dan brosiect ymbarél newydd o'r enw 'Diamond'. Cynhelir ym mhencadlys Europol yn y Hague, y digwyddiad dwyn ynghyd mwy na arbenigwyr 70 o bron bob Aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â thrydydd partïon o Ewrop, Asia, y [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

ASEau i asesu'r sefyllfa yn #Syria, Colombia a DRC

ASEau i asesu'r sefyllfa yn #Syria, Colombia a DRC

| Hydref 5, 2016 | 0 Sylwadau

Y datblygiadau diweddaraf yn Syria, gan gynnwys methu US-Rwsia ymdrechion i adfywio'r cadoediad ddilyn gan y dramgwyddus llywodraeth Syria Rwsia a gefnogir yn erbyn Aleppo, yn cael ei drafod ddydd Mercher, mis Hydref 5, yn 15.00. Yn dilyn hyn, bydd ASEau yn cymryd stoc o bleidlais refferendwm Colombia drwch blewyn gwrthod heddwch yn ymdrin gyda'r grŵp gwrthryfela FARC. Yn ddiweddarach, bydd ASEau hefyd [...]

Parhau Darllen

#Colombia Refferendwm: Pleidleiswyr gwrthod Farc heddwch yn ymdrin

#Colombia Refferendwm: Pleidleiswyr gwrthod Farc heddwch yn ymdrin

| Hydref 3, 2016 | 0 Sylwadau

Pleidleiswyr yn Colombia wedi gwrthod heddwch yn ymdrin tirnod gyda gwrthryfelwyr Farc mewn canlyniad y refferendwm sioc, gyda 50.2% yn pleidleisio yn ei erbyn. Mae'r cytundeb ei lofnodi yr wythnos diwethaf gan yr Arlywydd Juan Manuel Santos ac arweinydd Farc Timoleon Jimenez ar ôl bron i bedair blynedd o drafodaethau. Ond roedd angen iddi gael ei gadarnhau gan Colombians er mwyn [...]

Parhau Darllen

#Burkinis, #borders A #Brexit - symbolau newydd anffodus o Ewrop fregus ac yn ofnus

#Burkinis, #borders A #Brexit - symbolau newydd anffodus o Ewrop fregus ac yn ofnus

| Medi 8, 2016 | 0 Sylwadau

Fel Ewrop yn mynd yn ôl i'r gwaith difrifol, mae llawer i'w trafod, a llawer i'w wneud. Problemau digonedd. Ewrop yn wynebu llu o heriau - mae llawer mewnol, mae rhai allanol - ni fydd eleni a'r flwyddyn nesaf fod yn unrhyw haws. eich hunain Brace ar gyfer yr hydref a'r gaeaf o anfodlonrwydd, yn ysgrifennu Cyfeillion Ewrop. Mae'r byd gedwir troi fel [...]

Parhau Darllen