Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: UE-Wcráin - tuag at 'aeaf anfodlonrwydd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_74617459_022115829-1Erbyn diwedd yr wythnos, mae'r newyddion da bod cynrychiolwyr OSCE yn cael eu rhyddhau o Slavyansk wedi cael eu cysgodi'n llwyr gan y dystiolaeth gynyddol o ddigwyddiadau trasig yn Odessa, yr un a fu unwaith yn wenfflam. porthladd rhyngwladol ac amlddiwylliannol y Môr Du, yn enwog am synnwyr digrifwch pefriog ei thrigolion.

Mae penawdau a fideos dramatig wedi bod yn llifo o'r Dwyrain - Kramatorsk a Lugansk - y ddau wedi dioddef colledion sifiliaid mewn gwrthdaro rhwng milwyr a gwahanyddion lleol, a gyhoeddwyd fel 'terfysgwyr' gan lywodraeth newydd Kiev. Mae peidio â chydnabod eu pŵer, wedi ei gipio mewn coup-d'état, a'u gwrthodiad cadarn i roi'r gorau i'w hunaniaeth ddiwylliannol, yn golygu mai'r iaith Rwsiaidd yw prif achos y cenedlaetholwyr Wcreineg o hyd.

Heriwyd sianeli teledu a oedd yn ymdrin â'r gwrthryfel yn y Dwyrain gan straeon tystion yn datgelu eu profiadau personol ar gyfryngau cymdeithasol, lle roedd nwydau'n uchel. Fe wnaeth y delweddau eang o gorffluoedd carbonedig cefnogwyr 'ffederal' yn Odessa, a losgwyd yn fyw yn yr adeilad a roddwyd ar dân gan y lluoedd pro-Maidan, obeithion y lludw o gymodi rhwng dwy gymuned wrthwynebol. Mae ysgrifennwr Odessa, Vsevolod Nepogodin, llygad-dyst i'r llofruddiaeth dorfol, yn cloi ei stori gyda phris: "O hyn ymlaen gallwch chi gael eich lladd, dim ond oherwydd eich bod chi'n Rwseg."

hysbyseb

Ochr yn ochr, mae'r rhwydweithiau cymdeithasol yn cael eu cyhuddo o drydariadau 'sector Pravy' yn addo parhau i "glirio Wcráin o 'chwilod Colorado'" - enw gwarthus ar Rwsiaid, yn gwisgo rhuban oren-du Saint George fel cofrodd o'r fuddugoliaeth dros ffasgaeth .

Yn y mwg o frwydr rhwng y ddwy gymuned cydymdeimlodd Brwsel a galwadau am gymodi heb ddod i unrhyw effaith - roedd y lluoedd heb eu rhyddhau yn ymddangos yn rhy bwerus i'w harneisio.

Mae'r bwriad ymddangosiadol i alw am rownd newydd o sancsiynau'r UE ddydd Llun (5 Mai) yn swnio'n fwyfwy annigonol, gan nad oes gan y Kremlin unrhyw bŵer i drechu'r sector Pravy gwaedlyd, na thawelu pryderon y Rwsiaid sy'n byw yn yr Wcrain - y fideos o greulondeb eithafol. ac ni ellir dileu erchyllterau yn Odessa gan ddatganiadau gwleidyddol: mae pobl wedi gweld gwerth y rhain ddwywaith. Mae dogfen 21 Chwefror a lofnodwyd gan weinidogion materion tramor wedi mynd i ebargofiant yn dilyn cyflafan Sgwâr Maidan; cafodd y datganiadau Genefa diweddar eu rhoi ar dân yn Odessa pan daflodd y 'sector Pravy' goctels Molotov i'r adeilad lle roedd gweithredwyr 'ffederal' arfog yn cysgodi.

hysbyseb

Mae'r dwyster cynyddol hwn o wrthdaro Wcrain yn codi pryderon diogelwch i'r UE - mae diogelwch cyflenwad nwy yn dod yn hollbwysig: yn ystod cyfarfod yr wythnos hon yn Warsaw, ni ddaeth y Comisiynydd Ynni Günther Oettinger, Gweinidog Rwseg Alexandre Novak na'i gymar Wcreineg Yuri Prodan i unrhyw gytundeb ar dyled nwy $ 2.2 biliwn yr Wcrain, sydd wedi bod yn tyfu ers protestiadau Sgwâr Maidan.

Gwarantodd Gazprom y byddai Ewrop yn cael ei danfon tan ddiwedd mis Mai, gan ofyn am system rhag-dâl o ddechrau mis Mehefin. Ni chyfarfu tacteg Oettinger i orfodi'r un pris nwy ar gyfer holl aelodau'r UE ynghyd â'r Wcráin â chymeradwyaeth y cawr ynni yn Rwseg - gan nad yw'r un wlad gyflenwi arall wedi wynebu'r cais hwn, fe wnaeth Gazprom ei wrthod fel rhywbeth cwbl wahaniaethol.

Fodd bynnag, roedd gweinidog Rwseg yn ystyried bod cydnabyddiaeth Oettinger o ddyled yr Wcrain a’r ‘diffyg talu’ cyfredol ar gyfer cyflenwi nwy yn gasgliad cadarnhaol i’r trafodaethau, sydd i barhau ym mis Mai.

Fodd bynnag, er gwaethaf datganiadau lluosog y sefydliadau ariannol rhyngwladol i ddod i achub llywodraeth newydd yr Wcrain, mae'r problemau economaidd ac ariannol yn dal heb eu datrys. Mae peryglon gwrthdaro arfog hirfaith yn parhau i fod yn uchel, gan ddod â risgiau ychwanegol i gludiant nwy trwy diriogaeth yr Wcrain. Mae Gazprom yn parhau i hyrwyddo datblygiad piblinell South Stream fel ateb eithaf i bob math o ansefydlogrwydd systemig yn yr Wcrain. Wedi'i dal yn y cyfnod o nwydau gwleidyddol dwys iawn, ac yn agored i chwyldroadau chwyldro, mae'r wlad yn dod yn lle cynyddol beryglus ar gyfer pob math o ymdrechion, gan gynnwys masnach.

Nid oes gan aflonyddwch cyflenwad nwy unrhyw newydd-deb i Ewrop, sydd wedi dioddef o anghydfodau nwy gaeaf rhwng Rwsia a'r Wcráin yn y gorffennol - erbyn hyn mae gan Ewropeaid bob rheswm i ofni eu 'gaeaf o anfodlonrwydd' eu hunain.

 

Anna van Densky

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd