Cysylltu â ni

Llifogydd

Llifogydd Libya: UE yn cynnull cymorth brys trwy ei Fecanwaith Amddiffyn Sifil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn cais 12 Medi am gymorth rhyngwladol gan Genhadaeth Barhaol Talaith Libya i swyddfa'r Cenhedloedd Unedig yn Genefa, mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi'i roi ar waith i gefnogi Libya yn dilyn y llifogydd mawr sydd wedi gadael miloedd o anafusion.

Ar unwaith, aelod-wladwriaethau'r UE - hyd yn hyn yr Almaen, Rwmania, y Ffindir - wedi cynnig cymorth sylweddol ar ffurf eitemau lloches fel pebyll, gwelyau maes a blancedi, 80 generadur, eitemau bwyd, yn ogystal â phebyll ysbyty a thanciau dŵr trwy'r Mecanwaith. Mae Canolfan Cydgysylltu Ymateb Brys yr UE yn barod i gydlynu cynigion pellach o gymorth.

At hynny, mae'r UE wedi rhyddhau a €500,000 cychwynnol mewn cyllid dyngarol i fynd i'r afael ag anghenion mwyaf brys pobl yn Libya yr effeithiwyd arnynt gan effaith Storm Daniel. Bydd cyllid yn cael ei sianelu trwy bartneriaid sy'n gweithredu ar lawr gwlad i ddarparu cyflenwadau iechyd a dŵr a glanweithdra achub bywyd ar gyfer yr ymateb i lifogydd yn nwyrain Libya.

Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič (llun): “Mae dyfodiad cyflym y llifogydd yn Libya eisoes wedi hawlio miloedd o fywydau. Yn y cyfnod heriol hwn, mae ymateb prydlon a threfnus yn hollbwysig. Er mwyn helpu i gefnogi gweithrediadau brys ar lawr gwlad, mae'r UE yn cydlynu cynigion cymorth sy'n dod i mewn i'w sianelu trwy ei Fecanwaith Amddiffyn Sifil. Diolch i aelod-wladwriaethau’r UE sydd eisoes wedi cynnig eitemau lloches, generaduron, eitemau bwyd a chymorth hanfodol arall. Mae'r UE hefyd wedi rhyddhau € 500,000 mewn cymorth dyngarol. Mae’r UE yn parhau i fod yn barod i gynyddu’r ymateb i’r bobl yr effeithiwyd arnynt fwyaf yn Libya yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd