Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Libya: UE yn cryfhau cymorth ar gyfer argyfwng llifogydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r UE yn parhau i gefnogi darparu cymorth dyngarol i Libya trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE. Mae cynigion newydd gan Aelod-wladwriaethau’r UE yn cynnwys: tîm meddygol o 53 o bobl o Ffrainc; eitemau lloches, peiriannau trwm, gan gynnwys tryciau symud rwbel, un tîm plymio arbenigol gyda thri chwch Sidydd a dau gerbyd cludo, a dau hofrennydd chwilio ac achub o'r Eidal; un tîm arbenigedd technegol, gan gynnwys arbenigwyr TG, logisteg a mapio o'r Iseldiroedd.

Daw'r cynigion hyn yn ychwanegol at gymorth a ddarparwyd eisoes gan yr Almaen, Rwmania a'r Ffindir ar ffurf eitemau lloches, generaduron, eitemau bwyd, yn ogystal â phebyll ysbyty a thanciau dŵr wedi'u sianelu trwy'r Mecanwaith. Ar ben hynny, ddoe rhyddhaodd yr UE € 500,000 cychwynnol mewn cyllid dyngarol i fynd i’r afael ag anghenion mwyaf brys pobl yn Libya yr effeithiwyd arnynt gan effaith Storm Daniel.

Mae arbenigwyr cymorth dyngarol yr UE yn cael eu defnyddio i'r maes i asesu'n gyflym yr anghenion dyngarol sy'n dod i'r amlwg ar lawr gwlad. Mae Canolfan Cydgysylltu Ymateb Brys yr UE yn barod i gydlynu cynigion pellach o gymorth.

Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič (llun): “Sbardunodd yr argyfwng llifogydd yn Libya gefnogaeth brydlon gan aelod-wladwriaethau’r UE. Mae cynigion newydd o Ffrainc, yr Eidal a'r Iseldiroedd o bersonél ac offer meddygol, cychod achub, hofrenyddion a chymorth hanfodol arall ar gael i gryfhau'r ymateb. Diolch i holl aelod-wladwriaethau’r UE sy’n sianelu eu cefnogaeth hael ac yn helpu i achub bywydau yn yr argyfwng tyngedfennol hwn.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd