Cysylltu â ni

Yr Almaen

Mae Apple yn paratoi uned 5G yr Almaen fel rhan o fuddsoddiad € 1B

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Nododd Apple gynlluniau i ehangu ei weithrediad peirianneg ym Munich i gynnwys cyfleuster sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sglodion a meddalwedd sy'n gysylltiedig â 5G a systemau diwifr yn y dyfodol, yn ysgrifennu Chris Donkin.

Bydd creu Canolfan Dylunio Silicon Ewropeaidd yn ninas yr Almaen, nododd Apple, yn ychwanegu cannoedd o weithwyr newydd at ei weithrediad Ymchwil a Datblygu yn y rhanbarth ac yn cynnwys rhan o fuddsoddiad € 1 biliwn dros dair blynedd i wella ei gyfleusterau yn y wlad.

Mae Munich eisoes yn gyfleuster peirianneg mwyaf cwmni'r UD yn Ewrop, gyda thimau'n canolbwyntio ar dechnoleg rheoli pŵer, SoCs prosesydd cymwysiadau, ac atebion signal analog a chymysg a ddefnyddir yn ei iPhones.

hysbyseb

Bydd ei uned newydd yn cael ei chadw mewn adeilad 30,000 metr sgwâr sydd eisoes wedi'i adeiladu, a bydd y cwmni'n dechrau symud i'r safle ddiwedd 2022.

Honnodd y cwmni y byddai ei gyfleuster yn dod yn “safle Ymchwil a Datblygu mwyaf Ewrop ar gyfer lled-ddargludyddion a meddalwedd diwifr symudol”.

Daw buddsoddiad cynyddol Apple yn ei gyfleusterau datblygu sglodion yn yr Almaen ar adeg pan mae sawl gwlad yn yr Undeb Ewropeaidd mynd ati i geisio gwella sefyllfa'r rhanbarth yn y farchnad lled-ddargludyddion i leihau dibyniaeth ar fewnforion o'r UD ac Asia.

hysbyseb

Newid yn yr hinsawdd

Heddlu'n clirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa Credit Suiesse i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS
Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS

Mae gweithredwyr hinsawdd 'Rise up for Change' yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, 2 Awst 2021. Schweiz Rise Up For Change / Taflen trwy REUTERS

Dechreuodd yr heddlu glirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich ddydd Llun (2 Awst) ar ôl iddyn nhw rwystro mynedfeydd banciau i brotestio yn erbyn cyllid benthycwyr ar gyfer prosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd., yn ysgrifennu Michael Shields.

Arweiniodd heddlu Zurich actifyddion canu a llafarganu a oedd wedi cymryd swyddi wrth y mynedfeydd i Credit Suisse (CSGN.S) ac UBS yn sgwâr Paradeplatz ym mol ariannol y Swistir. (UBSG.S) wedi iddynt wrthod gwasgaru.

hysbyseb

"Hyd yma, mae Credit Suisse ac UBS wedi gwneud unrhyw beth ond ymateb yn ddigonol i'r argyfwng hinsawdd. Dyna pam mae'r mudiad cyfiawnder hinsawdd yn meddiannu pencadlys Credit Suisse a swyddfa UBS gerllaw heddiw i dynnu sylw at ganlyniadau diffyg gweithredu sefydliadau ariannol y Swistir , "Dywedodd Frida Kohlmann, llefarydd ar ran y grŵp Rise Up for Change, mewn datganiad.

Roedd gweithredwyr wedi llwyfannu ffug y tu allan i bencadlys Credit Suisse yr wythnos diwethaf, gan sefyll fel cynrychiolwyr banc y Swistir a chyhoeddi diwedd ar ei ariannu tanwydd ffosil. Darllen mwy.

Daw’r brotest ynghanol ton o anufudd-dod sifil gan weithredwyr yn y Swistir, lle mae’r hinsawdd yn cynhesu tua dwywaith cyflymder y cyfartaledd byd-eang ac yn newid ei dirweddau mynyddig enwog. Darllen mwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Yr Almaen

Cyn warchodwr gwersyll marwolaeth 100 oed i fynd ar brawf yn yr Almaen

cyhoeddwyd

on

Gwelir sgwâr gwag yn hen wersyll crynhoi'r Natsïaid yn Sachsenhausen ar 75 mlynedd ers ei ryddhau gan filwyr Sofietaidd a'r Unol Daleithiau, yn ystod lledaeniad y clefyd coronafirws (COVID-19) ger Berlin, yr Almaen, Ebrill 17, 2020. Tynnwyd y llun gyda drôn. REUTERS / Hannibal Hanschke

Bydd cyn-warchodwr 100 oed yng ngwersyll crynhoi Natsïaid Sachsenhausen ger Berlin yn wynebu achos llys yn yr hydref, 76 mlynedd ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, wythnosol yr Almaen. Welt wyf Sonntag adroddwyd, yn ysgrifennu Arno Schuetze, Reuters.

Cyfaddefodd llys ardal Neuruppin y cyhuddiadau o affeithiwr i lofruddiaeth mewn 3,500 o achosion, ac mae'r achos yn llechi i ddechrau ym mis Hydref. Dylai'r diffynnydd allu sefyll ei brawf am 2 i 2-1 / 2 awr y dydd, meddai llefarydd ar ran y llys wrth y papur.

hysbyseb

Nid oedd y llys ar gael i roi sylwadau arno ar y penwythnos.

Dywedwyd bod y cyhuddedig, na chafodd ei enwi yn unol â deddfau cyfryngau’r Almaen ynglŷn â phobl a ddrwgdybir, wedi gweithio fel gwarchodwr gwersyll rhwng 1942 a 1945 yn Sachsenhausen, lle cafodd tua 200,000 o bobl eu carcharu ac 20,000 eu llofruddio.

Tra bod nifer y rhai sydd dan amheuaeth mewn troseddau Natsïaidd yn lleihau, mae erlynwyr yn dal i geisio dod ag unigolion o flaen eu gwell. Fe wnaeth euogfarn nodedig yn 2011 glirio'r ffordd i fwy o erlyniadau gan y canfuwyd am weithio mewn gwersyll crynhoi am y tro cyntaf fel sail dros euogrwydd heb unrhyw brawf o drosedd benodol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Trychinebau

Gobaith o ddod o hyd i oroeswyr chwyth ym mharc diwydiannol yr Almaen yn pylu

cyhoeddwyd

on

By

Mae golygfa yn dangos Chempark yn dilyn ffrwydrad yn Leverkusen, yr Almaen, Gorffennaf 27, 2021. REUTERS / Leon Kuegeler

Fe wnaeth gweithredwr parc diwydiannol yn yr Almaen a gafodd ei siglo gan ffrwydrad ddydd Mawrth (27 Gorffennaf) leddfu ei obeithion o ddod o hyd i fwy o oroeswyr yn y malurion a rhybuddio preswylwyr ger y safle i gadw draw o huddygl a lawiodd i lawr ar ôl y chwyth, ysgrifennu Tom Kaeckenhoff a Maria Sheahan, Reuters.

Cafwyd hyd i ddau o bobl yn farw ar ôl y ffrwydrad ar safle Chempark, cartref cwmnïau cemegol gan gynnwys Bayer (BAYGn.DE) a Lanxess (LXSG.DE), a chafodd 31 eu hanafu.

hysbyseb

Mae pump yn dal ar goll, meddai pennaeth Currenta, Frank Hyldmar, wrth newyddiadurwyr ddydd Mercher, gan ychwanegu "mae'n rhaid i ni dybio na fyddwn ni'n dod o hyd iddyn nhw'n fyw".

Gyda'r ffocws ar yr olygfa yn dal i ddod o hyd i'r bobl sydd ar goll, gan gynnwys gyda chymorth dronau cydraniad uchel, dywedodd y cwmni ei bod yn dal yn rhy gynnar i ddweud beth achosodd y ffrwydrad, a arweiniodd at dân mewn tanc sy'n cynnwys toddyddion.

Mae arbenigwyr hefyd yn dadansoddi a allai huddygl a lawiodd i lawr ar yr ardal gyfagos ar ôl y chwyth fod yn wenwynig.

hysbyseb

Hyd nes y bydd y canlyniadau i mewn, dylai preswylwyr osgoi cael y huddygl ar eu croen a dod ag ef i'r tŷ ar eu hesgidiau, ac ni ddylent fwyta ffrwythau o'u gerddi, meddai Hermann Greven o adran dân Leverkusen.

Dywedodd hefyd fod meysydd chwarae yn yr ardal wedi cau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd