Cysylltu â ni

y Dwyrain canol

'Peidiwn ag anghofio Gaza' meddai Borrell ar ôl i Weinidogion Tramor drafod argyfwng Israel-Iran

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Gweinidogion Materion Tramor yr UE wedi cynnal telegynhadledd fideo anffurfiol i drafod y datblygiadau diweddaraf yn y Dwyrain Canol yng ngoleuni'r ymosodiad diweddar gyda dronau a thaflegrau yn erbyn Israel o Iran, yn ysgrifennu'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Ar ôl y gynhadledd fideo, pwysleisiodd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch Josep Borrell fod y drafodaeth weinidogol anffurfiol yn dangos undod yr UE yn ei gondemniad cryf o ymosodiad Iran, ei ymrwymiad i ddiogelwch Israel, ei barodrwydd i osgoi gwaethygu ymhellach, ac yn y galw ar bob ochr i ddangos ataliaeth.

Dywedodd yr Uchel Gynrychiolydd ei fod am ddefnyddio’r un geiriau ag yr oedd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig wedi’u defnyddio, sef “’mae’r rhanbarth ar gyrion affwys, ac mae’n rhaid i ni symud oddi wrtho”. Ychwanegodd Mr Borrell fod y gweinidogion wedi cymryd safiad cryf, gan ofyn i holl actorion y rhanbarth symud i ffwrdd o'r affwys, er mwyn peidio â syrthio i mewn iddo.

Cadarnhaodd y bydd gwaith yn ystod yr wythnosau nesaf yn canolbwyntio ar gynyddu allgymorth yr UE gyda'r holl bartneriaid allweddol yn y rhanbarth a thu hwnt, ac ar fesurau cyfyngol. Gall hyn olygu ehangu cwmpas y drefn bresennol sy'n targedu cefnogaeth filwrol Iran i ryfel Rwsia yn erbyn Wcráin. Mae hynny'n ymateb i ddanfon dronau o Iran i Rwsia a gellid ei ymestyn i gwmpasu danfoniadau dronau i ddirprwyon Iran yn y Dwyrain Canol. Gellid cynnwys danfoniadau taflegrau Iran i Rwsia yn y dyfodol hefyd, er na chredir bod unrhyw rai wedi'u hanfon hyd yn hyn.

Pan ddaeth i alwadau am weithredu gan yr UE yn erbyn Gwarchodlu Chwyldroadol Iran, trwy ddatgan ei fod yn sefydliad terfysgol, byddai'n rhaid i'r camau nesaf ddod gan aelod-wladwriaethau'r UE. Byddai'n rhaid i'w hawdurdodau cenedlaethol gyflwyno tystiolaeth o weithgarwch terfysgol.

“Peidiwn ag anghofio Gaza”, ychwanegodd Josep Borrell, gan dynnu sylw at y ffaith nad oes unrhyw bosibilrwydd adeiladu heddwch parhaus yn y rhanbarth os na chaiff y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina ei ddatrys. Am y rheswm hwn, dywedodd fod yn rhaid i'r UE barhau i weithio tuag at gadoediad ar unwaith a chynaliadwy, rhyddhau gwystlon gan Hamas, a mynd i'r afael â'r sefyllfa ddyngarol drychinebus yn Gaza.

Sylwodd pe bai Israel am wneud Gaza yn fan lle roedd bywyd dynol yn amhosibl, eu bod wedi llwyddo yng ngogledd y diriogaeth. Felly methodd â gweld sut y gellid dweud wrth 1.7 miliwn o bobl nawr i gyd yn y de am fynd yno.

hysbyseb

Mae bellach wedi teithio i gynhadledd Gweinidogion Tramor y G7 yn yr Eidal ond roedd yn disgwyl i’r argyfwng yn y Dwyrain Canol gael ei drafod eto mewn cyfarfod a oedd wedi’i amserlennu ers tro o Weinidogion Tramor ac Amddiffyn yr UE ddydd Llun. Yn wir, mae trafodaeth o’r fath yn sicrwydd pan fyddant yn cyfarfod ag aelodau o Gyngor Cydweithredu’r Gwlff. Mae’r argyfwng hefyd yn sicr o gael ei drafod eto cyn hynny, pan fydd penaethiaid llywodraethau yn ymgynnull ar gyfer Cyngor Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd