Cysylltu â ni

Rwsia

Gall Rwsia helpu Ewrop a’r wlad i beidio â defnyddio nwy fel arf meddai Putin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn y llun gwelir simnai o orsaf ynni glo China Energy yn Shenyang, talaith Liaoning, China Medi 29, 2021. REUTERS / Tingshu Wang / File Photo

Dywedodd yr Arlywydd Vladimir Putin ddydd Mercher (13 Hydref) nad oedd Rwsia yn defnyddio nwy fel arf a’i bod yn barod i helpu i leddfu wasgfa ynni Ewrop wrth i’r UE alw uwchgynhadledd frys i fynd i’r afael â phrisiau skyrocketing, ysgrifennu Vladimir Soldatkin a Kate Abnett, Shivani Singh.

Mae'r galw am ynni wedi cynyddu wrth i economïau adlamu o'r pandemig, gan godi prisiau olew, nwy a glo, cadw pwysau chwyddiant a thanseilio ymdrechion i gwtogi'r defnydd o danwydd ffosil sy'n llygru yn y frwydr yn erbyn cynhesu byd-eang.

Mae Tsieina, ail economi fwyaf y byd a'i allyrrydd nwyon tŷ gwydr mwyaf, wedi rhoi hwb i allbwn a mewnforion glo, gan fod prisiau glo domestig wedi cyrraedd y lefelau uchaf erioed ac mae gorsafoedd pŵer wedi struggled i gadw'r goleuadau ymlaen mewn cartrefi a ffatrïoedd.

Mae'r wasgfa ynni wedi chwyddo galwad dydd Mercher gan yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA) am buddsoddiad triphlyg mewn ynni adnewyddadwy i farchnadoedd cyson ac ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

Gwasgfa nwy Ewrop wedi tynnu sylw at Rwsia, sy’n cyfrif am draean o gyflenwadau’r rhanbarth, gan annog gwleidyddion Ewropeaidd i feio Moscow am beidio â phwmpio digon.

Dywedodd Putin wrth gynhadledd ynni ym Moscow nad oedd y farchnad nwy yn gytbwys nac yn rhagweladwy, yn enwedig yn Ewrop, ond dywedodd fod Rwsia yn cyflawni ei rhwymedigaethau cytundebol i gyflenwi cleientiaid a'i bod yn barod i hybu cyflenwadau pe gofynnir iddi.

Fe wfftiodd gyhuddiadau bod Rwsia yn defnyddio ynni fel arf: "Dim ond sgwrsio â chymhelliant gwleidyddol yw hwn, nad oes ganddo unrhyw sail o gwbl."

hysbyseb

Nid yw’r Undeb Ewropeaidd wedi gofyn i Rwsia gynyddu cyflenwadau o nwy i’r bloc, meddai swyddog o’r Comisiwn Ewropeaidd wrth Reuters.

Mae Rwsia ac Ewrop wedi cael eu cynnwys mewn anghydfod ynghylch piblinell newydd, Nord Stream 2, i gyflenwi nwy Rwsia i'r Almaen. Mae'r biblinell wedi'i hadeiladu ond mae'n aros am gymeradwyaeth i ddechrau pwmpio, yng nghanol gwrthwynebiad gan yr Unol Daleithiau a rhai o genhedloedd Ewrop sy'n ofni y bydd yn gwneud Ewrop hyd yn oed yn fwy dibynnol ar Rwsia.

Dywed rhai gwleidyddion Ewropeaidd fod Moscow yn defnyddio’r argyfwng tanwydd fel trosoledd, cyhuddiad y mae wedi’i wadu dro ar ôl tro.

EWROP DE-GAS

Amlinellodd y Comisiwn Ewropeaidd fesurau ddydd Mercher y byddai'r UE 27 gwlad yn eu cymryd i frwydro yn erbyn yr argyfwng ynni, gan gynnwys archwilio opsiwn gwirfoddol i wledydd brynu nwy ar y cyd.

Mae gweinidogion o wledydd yr UE yn cynnal cyfarfod anghyffredin ar Hydref 26 i drafod y cynnydd mewn prisiau.

"Yr unig ffordd i ddatgysylltu nwy o drydan yn llawn yw mwyach i'w ddefnyddio i gynhyrchu pŵer," meddai pennaeth polisi ynni'r UE, Kadri Simson. "Dyma nod tymor hir yr UE, disodli tanwydd ffosil ag ynni adnewyddadwy."

Dywedodd yr IEA ym Mharis fod yn rhaid i'r byd fuddsoddi $ 4 triliwn erbyn 2030 mewn ynni glân a seilwaith - lefelau cyfredol triphlyg - i gyflawni allyriadau sero net a chyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 gradd Celsius erbyn 2050, targed cytundeb hinsawdd 2015 Paris.

“Nid yw’r byd yn buddsoddi digon i ddiwallu ei anghenion ynni yn y dyfodol,” meddai mewn adroddiad, a gyhoeddwyd cyn cynhadledd newid hinsawdd COP26 y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, yr Alban, sy’n dechrau ar 31 Hydref. Darllen mwy.

Gan fod ynni adnewyddadwy wedi methu â llenwi bylchau yng nghanol y galw cynyddol, mae prisiau olew a nwy wedi rhuo yn uwch.

Torrodd Sefydliad y Gwledydd Allforio Petroliwm ei alw am olew yn y byd rhagolwg ar gyfer 2021 ond dywedodd y gallai prisiau nwy ymchwydd olygu bod cwsmeriaid yn newid i olew.

Roedd crai meincnod yn masnachu yn agos at uchaf yr wythnos diwethaf yn fwy na thair blynedd yn uwch na $ 84 y gasgen.

Dywedodd Putin y gallai prisiau olew gyrraedd $ 100 y gasgen. "Mae hyn yn eithaf posib," meddai. "Rydyn ni a'n partneriaid yn OPEC + yn gwneud ein gorau glas i sefydlogi'r farchnad." Darllen mwy.

Mae pris meincnod nwy Ewropeaidd i fyny mwy na 350% eleni, gan fasnachu uwch na $ 31 y filiwn o unedau thermol Prydain (mmBtu) ddydd Mercher, er ei fod i lawr o bigyn yr wythnos diwethaf yn uwch na $ 52.

"Mae prisiau cyfredol yn uwch na lefelau sylfaenol y gellir eu cyfiawnhau'n sylfaenol, dylent aros yn gyfnewidiol a gallent ddal i gyrraedd $ 100 / mmBtu neu'n uwch y tymor hwn os yw'r tywydd yn oer iawn," meddai banc Citi wrth iddo hefyd godi ei ragolwg ar gyfer prisiau nwy meincnod Ewropeaidd ac Asiaidd ar gyfer y pedwerydd chwarter gan tua $ 3.

Roedd yr Unol Daleithiau hefyd yn debygol o deimlo’r boen, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni, a rybuddiodd ddydd Mercher y byddai’n costio mwy i gynhesu cartrefi’r Unol Daleithiau y gaeaf hwn. Darllen mwy.

Dywedodd Rhwydwaith Ewropeaidd Gweithredwyr Systemau Trosglwyddo Nwy (ENTSOG), sy'n monitro diogelwch y cyflenwad, y byddai gaeaf oer yn Ewrop yn gofyn am gynyddu mewnforion nwy tua 5% i 10% o'i gymharu â'r lefelau uchaf blaenorol.

"Rydyn ni'n estyn allan at bartneriaid masnach i drafod a yw'n bosibl cynyddu eu danfoniadau yn y farchnad," meddai comisiynydd ynni'r UE, Kadri Simson.

Mae'r Comisiwn yn disgwyl i brisiau aros yn uchel tan Ebrill 2022. Darllen mwy.

Yn Tsieina, cyffyrddodd y dyfodol glo thermol mwyaf gweithredol ym mis Ionawr Zhengzhou â'r lefel uchaf erioed o 1,640 yuan ($ 254.54) y dunnell ddydd Mercher, i fyny mwy na 190% hyd yma eleni.

Gorchmynnodd llywodraethau lleol yn yr ardaloedd cynhyrchu glo Tsieineaidd gorau Shanxi a Mongolia Fewnol tua 200 o fwyngloddiau i hybu allbwn, ond llifogyddodd glaw 60 o fwyngloddiau yn Shanxi. Cododd mewnforion glo Tsieina 76% ym mis Medi.

Gan geisio lleddfu’r wasgfa bŵer, dywedodd Beijing y byddai’n caniatáu i weithfeydd pŵer godi prisiau ar y farchnad ar gwsmeriaid masnachol, gan dorri gyda pholisi a oedd wedi caniatáu i ddiwydiant gloi bargeinion trydan pris sefydlog gyda chyflenwyr.

($ 1 = 6.4430 reng yuan Tsieineaidd renminbi)

Rhannwch yr erthygl hon:

Rwsia

Mae'r Wcráin yn nodi diwrnod y fyddin gyda chaledwedd ac adduned yr Unol Daleithiau i ymladd yn erbyn Rwsia

cyhoeddwyd

on

By

Mae milwyr Wcrain yn mynychu ymarfer seremoni swyddogol i drosglwyddo tanciau, cludwyr personél arfog a cherbydau milwrol i Lluoedd Arfog yr Wcrain wrth i'r wlad ddathlu Diwrnod y Fyddin yn Kyiv, yr Wcrain 6 Rhagfyr, 2021. REUTERS / Gleb Garanich
Mae milwyr Wcrain yn mynychu ymarfer seremoni swyddogol i drosglwyddo tanciau, cludwyr personél arfog a cherbydau milwrol i Lluoedd Arfog yr Wcrain wrth i'r wlad ddathlu Diwrnod y Fyddin yn Kyiv, yr Wcrain 6 Rhagfyr, 2021. REUTERS / Gleb Garanich

Dywedodd yr Arlywydd Volodymyr Zelenskiy fod lluoedd arfog yr Wcrain yn gallu ymladd yn erbyn unrhyw ymosodiad o Rwsia wrth i’r wlad nodi ei diwrnod byddin cenedlaethol ddydd Llun (6 Rhagfyr) gydag arddangosfa o gerbydau arfog yr Unol Daleithiau a chychod patrol, ysgrifennu Zinets Natalia a Matthias Williams.

Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, wedi addo ei “gefnogaeth ddiwyro” i’r Wcráin yn ei standoff gyda Moscow a bydd yn cynnal trafodaethau ag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ddydd Mawrth i geisio cam-drin yr argyfwng. Darllen mwy.

Mae’r Wcráin wedi cyhuddo Rwsia o masu degau o filoedd o filwyr ger ei ffin wrth baratoi ar gyfer tramgwydd milwrol posib ar raddfa fawr, gan godi’r gobaith o ryfel agored rhwng y ddau gymydog.

"Mae milwyr Lluoedd Arfog yr Wcráin yn parhau i gyflawni eu cenhadaeth bwysicaf - i amddiffyn rhyddid ac sofraniaeth y wladwriaeth rhag ymosodwr Rwseg," meddai Zelenskiy mewn datganiad.

hysbyseb

"Mae byddin yr Wcrain ... yn hyderus yn ei chryfder ac yn gallu rhwystro unrhyw gynlluniau concro gan y gelyn," meddai.

Mae Rwsia wedi wfftio sôn am ymosodiad newydd ar yr Wcrain fel un ffug ac ymfflamychol ond dywedodd wrth y Gorllewin i beidio â chroesi ei “linellau coch” ac i atal ehangu cynghrair NATO tua’r dwyrain.

Bydd Zelenskiy yn teithio i'r dwyrain i Kharkiv, canolfan draddodiadol ar gyfer cynhyrchu arfau Wcrain, i nodi dosbarthiad tanciau, cludwyr personol arfog a cherbydau arfog a wneir yn ffatrïoedd y ddinas.

hysbyseb

Bydd hefyd yn ymweld â rhanbarth Donetsk, lle mae byddin Wcráin wedi brwydro yn erbyn lluoedd a gefnogir gan Rwseg mewn gwrthdaro mudferwi y dywed Kyiv sydd wedi lladd 14,000 o bobl ers 2014.

Mae sawl dinas ledled yr Wcrain yn nodi 30 mlynedd ers creu milwrol annibynnol ar ôl ennill annibyniaeth o’r Undeb Sofietaidd ym 1991.

Bydd Kyiv, Lviv a dinas porthladd deheuol Odessa yn arddangos Humvees a wnaed yn yr Unol Daleithiau. Yn Odessa, bydd seremoni hefyd i drosglwyddo dau gwch patrol Gwylwyr y Glannau a gyflwynwyd yn ddiweddar gyda'r bwriad o gryfhau llynges Wcráin. Darllen mwy.

Mae’r Wcráin wedi annog NATO i gyflymu ei fynediad i’r gynghrair filwrol a dywedodd nad oedd gan Moscow hawl i roi feto. Darllen mwy.

Mae arweinyddiaeth NATO wedi bod yn gefnogol ond dywedodd fod yn rhaid i Wcráin gynnal diwygiadau amddiffyn a mynd i’r afael â llygredd yn gyntaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Rwsia

Ymgyrchoedd gorau yn y dosbarth ledled y rhanbarth a'r gweledigaethwyr sy'n newid y diwydiant cyfathrebu

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddi Enillwyr Eventiada IPRA GWA 2021

Y rhestr o enillwyr y wobr gyfathrebu fwyaf yn Nwyrain Ewrop, Rwsia, y CIS a Chanolbarth Asia, Eventiada IPRA GWA, partner rhanbarthol Gwobr Byd Aur IPRA, cystadleuaeth fyd-eang a gynhaliwyd er 1990 gan y Gymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol (IPRA) , yn cael ei gyhoeddi ar gyfer yr 11th amser. Yn 2020 ymunodd Eventiada IPRA GWA â Gwobrau Golden World IPRA i gefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Eleni mae'r wobr wedi dwyn ynghyd y corfforaethau rhyngwladol a chenedlaethol mwyaf, cyrff anllywodraethol byd-eang a lleol, llywodraethau, asiantaethau rhwydwaith ac annibynnol a'r ieuenctid creadigol o 15 gwlad: Armenia, Belarus, Bwlgaria, Croatia, Estonia, Hwngari, Kazakhstan, Latfia, Lithwania , Gwlad Pwyl, Rwsia, Rwmania, Serbia, Tajikistan a Thwrci. Dewiswyd yr enillwyr gan reithgor rhyngwladol o 35 o gymdeithasau cenedlaethol o 17 gwlad.

Alexey Safronov, llywydd Eventiada IPRA GWA, llywydd Elefante Porter Novelli (Grŵp Cyfathrebu Orta): «Heddiw rydym yn dathlu'r ymgyrchoedd gorau yn y dosbarth ledled y rhanbarth a'r gweledigaethwyr sy'n newid y diwydiant. Yr allwedd i gyfathrebu effeithiol yw'r chwilio am y llwyfannau gorau i adeiladu deialog rhwng busnesau, llywodraethau a chymdeithas. Datblygu cynaliadwy, ESG a gwerthoedd cymdeithasol fu'r llwyfannau hyn yn 2021 fel y dengys ymgyrchoedd buddugol eleni. Wrth edrych i'r dyfodol, gwelwn dueddiadau newydd, llwyfannau newydd i feithrin y ddeialog hon, perthnasoedd newydd a fydd yn gwasanaethu yn y byd newydd yr ydym i gyd yn mynd iddo. Yn Eventiada IPRA GWA rydym yn awyddus i ddyfarnu a dathlu'r syniadau a'r arferion gorau ledled y rhanbarth ”.

Elena Fadeeva, cadeirydd Cadeirydd EventA IPA GWRA, llywydd FleishmanHillard Vanguard: “Eleni mae gennym y nifer uchaf erioed o wledydd sy’n cymryd rhan - 15 i gyd - yn cwmpasu 12 parth amser a chynnydd cyffredinol o dros 20% yn y ceisiadau. Mae'r wobr yn uno nid yn unig rhanbarthau ond hefyd genedlaethau, gan nodi yn ychwanegol at waith gan arweinwyr a gweithwyr proffesiynol sefydledig, ymgyrchoedd hynod greadigol a rhagorol gan ieuenctid, myfyrwyr a hyd yn oed pobl ifanc yn eu harddegau. Mae'n wirioneddol gyffrous gweld sut mae tueddiadau a meddyliau yn esblygu ar draws gwledydd a gwahanol grwpiau oedran. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr a rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol, mae'n wych gweld y weledigaeth sy'n gyrru arloesedd, creadigrwydd a chanlyniadau ”.

hysbyseb

Trefnir Eventiada IPRA GWA er 2011 gan Orta Communications Group a'r Gymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol (IPRA). Fe'i cefnogir gan APRA (Azerbaijan), APRA (Armenia), AKKK (Belarus), Ysgol PR Baku, BAPRA (Bwlgaria), HUOJ (Croatia), EPRA (Estonia), IPR (Belarus), NASO (Kazakhstan), MTL (Y Ffindir), MPRSZ (Hwngari), LASAP (Latfia), PRSS (Slofenia), PSPR (Gwlad Pwyl), ARRP (Rwmania), DSOJ (Serbia), IDA (Twrci), TUHHID (Twrci). Yn Rwsia cefnogir Eventiada IPRA GWA gan Gymdeithas y rheolwyr (AC), Prifysgol Talaith Lomonosov Moscow, RAEC, AKAR, AKMR, AKOS, RASO, RAPR, PRCA Rwsia, ARDA, RBEN, ABKR, RAMU.

Enillwyr Eventiada IPRA GWA 2021:

NODAU DATBLYGU CYNALIADWY GRAND PRIX

hysbyseb
 • Neidio 2020, Camu i'r dyfodol - Gweithio yn Estonia, Enterprise Estonia / META Advisory (Estonia)

GWOBR ARBENNIG IPRA

 • Allwch chi weld y gerddoriaeth? Ail-frandio FLCO - Cerddorfa Siambr Franz Liszt / Caffi FleishmanHillard (Hwngari)

GRAND PRIX:

 • Marathon Addysgol Ffederal “Gwybodaeth Newydd” - Cymdeithas “Znanie” Rwseg / Mikhailov a Phartneriaid / Deialog Busnes (Rwsia)

CATEGORIESAU PERSONOL

Gweledigaeth PR

 • Philip Shepard, Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol, IPRA (DU)

Am Gyfraniad i'r Diwydiant

 • Alexander Dybal, aelod o'r Bwrdd Rheoli, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol: Cyfathrebu yn Gazprom Neft (Rwsia)

Prif Swyddog Cyfathrebu'r Flwyddyn

 • Andrey Kirpichnikov, Pennaeth Swyddfa'r Wasg, Interros (Rwsia)

YMGYRCHION YMGYNGHOROL YN CEFNOGI NODAU DATBLYGU SUSTAINABLE GWOBRAU CATEGORI

Yr Ymgyrch Orau yn Cefnogi Bywydau Iach a Hyrwyddo Lles i Bawb ym mhob Oed

Enillydd:

 • Telekom - #DigitalHealth for Senior Relatives! - Cyfathrebu Uniomedia (Hwngari)

Yn y rownd derfynol:

 • Nid yw 14 yn iawn - Cymdeithas Iechyd Rhywiol Estonia (Eesti Seksuaaltervise Liit) / Optimist (Estonia)
 • Gwyddoniaeth Cychwyn BASF - BASF / Swyddfa'r Wasg (Serbia)

Yr Ymgyrch Orau Yn Cefnogi'r Addysg Gynhwysol a Theg o Ansawdd a Hyrwyddo Cyfleoedd Dysgu Gydol Oes i Bawb

Enillydd:

 • Marathon Addysgol Ffederal “Gwybodaeth Newydd” - Cymdeithas “Znanie” Rwseg / Mikhailov a Phartneriaid / Deialog Busnes (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Ysgol Bywyd gyda Google ar YouTube Rwsia - Google Russia / Ketchum (Rwsia)
 • Ymgyrch Hyrwyddo Gofod - UNESCO / Action Global Communications Kazakhstan (Kazakhstan)
 • Academi Twristiaeth Ddomestig Ar-lein - "Twristiaeth Kazakh" Cwmni Cenedlaethol "/ Red Point Kazakhstan (Kazakhstan)

Yr Ymgyrch Orau sy'n Cefnogi Cydraddoldeb Rhywiol a Grymuso i Bob Menyw a Merch

Enillydd:

 • Mae yna broffesiwn - menywod yn hyfforddi gyrwyr! - Moscow Metro (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Fforwm Rhyngwladol STEM + E a Gwobr STEM + E i Ferched - Datblygiad Petroliwm Salym / Petroliwm Salym (Rwsia)

Yr Ymgyrch Orau Yn Cefnogi'r Dinasoedd i fod yn Gynhwysol, yn Ddiogel, yn Gwydn ac yn Gynaliadwy

Enillydd:

 • #RebornCities - Cwmni Iulius / Cysylltiadau Cyhoeddus Rogalski Damaschin (Rwmania)

Rownd Derfynol:

 • Gŵyl Sbwriel Celf 2020 - Asiantaeth Cyfathrebu Riviera Mall / RIM (Rwsia)

Yr Ymgyrch Orau yn Cefnogi Cadwraeth a Defnydd Cynaliadwy o'r Cefnforoedd, y Moroedd ac Adnoddau Morol

Enillydd:

 • “Mae ein dinasoedd yn Hardd Pan Yn Lân” - Unilever-CIF / Sobraz (Twrci)

Yn y rownd derfynol:

 • Menter Ymchwil Wyddonol “Narwhal” - Gazprom Neft / PromoAge (Rwsia)
 • Poblogeiddio mentrau amgylcheddol cwmni Rosneft - Asiantaeth Gyfathrebu Rosneft / “Glavniy Sovetnik” (Rwsia)

Yr Ymgyrch Orau Yn Cefnogi Hyrwyddo Twf Economaidd Cynhwysol a Chynaliadwy, Cyflogaeth a Gwaith Gweddus i Bawb

Enillydd:

 • Digital Nornickel - Nornickel (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Blociau diwydiannol: sut i greu “pwyntiau atyniad” o'r hen barthau diwydiannol - Cymhlethdod Polisi Economaidd ac Eiddo a Chysylltiadau Tir Dinas Moscow (Rwsia)
 • Barista cynhwysol yn А1 - А1 / ARS Communications (Belarus)

Yr Ymgyrch Orau yn Cefnogi Camau Brys i Brwydro yn erbyn Newid Hinsawdd a'i Effeithiau

Enillydd:

 • Tehetsz méh többet! Gwenyn yr ateb! - Takarékbank / Pressinform (Hwngari)

Rownd Derfynol:

 • “25 hectar”. Menter i ailsefydlu “ysgyfaint y blaned” - Sefydliad Elusennol Siberia Wellness (Rwsia) Y Byd o'ch cwmpas (Rwsia)

Yr Ymgyrch Orau Cefnogi Adeiladu Seilwaith Gwydn, Hyrwyddo Diwydiannu Cynaliadwy a Meithrin Arloesedd

Enillydd:

 • Mae cariad yn olew sydd ei angen arnoch chi - Lukoil (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Sticer melyn sy'n achub bywydau pobl - PKP Polskie Linie Kolejowe / Partner Hyrwyddo (Gwlad Pwyl)
 • Trendsetter 5G: cymhleth wedi'i egluro mewn geiriau syml i'r defnyddwyr - Realme (Rwsia)

Yr Ymgyrch Orau sy'n Cefnogi Rheoli Coedwigoedd yn Gynaliadwy, Brwydro yn erbyn Anialwch, Atal a Gwrthdroi Diraddio Tir, Atal Colli Bioamrywiaeth

Enillydd:

 • Dechreuwch gyda chi'ch hun - Tŷ Cyhoeddi “Komsomolskaya Pravda” (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Gardd Gof - Biwro Cyfathrebu “Gwirfoddolwyr Buddugoliaeth” / “Partneriaid Unedig” (Rwsia)
 • Strategaeth cefnogi ailgoedwigo a bioamrywiaeth Grŵp Segezha - Grŵp Segezha (Rwsia)

Yr Ymgyrch Orau yn Cefnogi'r Patrymau Defnydd a Chynhyrchu Cynaliadwy

Enillydd:

 • Arloesi er Daioni Cyffredin - Interros (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Heineken - Yn gobeithio am ddyfodol gwell - Cyfathrebu Uniomedia (Hwngari)
 • Świat lepszy PrzyGotujmy (Dau ystyr: Dewch i Goginio / Gwneud Byd Gwell) - Knorr / Made in PR (Gwlad Pwyl)
 • Hwyl fawr, bag plastig! Her eco ar gyfer gwrthod bagiau plastig (Poka, Paket) - Tinkoff (Rwsia)
 • Ymgyrch i leihau'r defnydd o ddŵr ym Moscow - Adran Technolegau Gwybodaeth Moscow (Rwsia)

Ymgyrch Orau Cefnogi Adfywio'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy

Enillydd:

 • Dosbarthiad iHerb mewn Pandemics - iHerb (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Arloesi er Daioni Cyffredin - Interros (Rwsia)

CATEGORIESAU ESG

Ymgyrch Ecoleg Orau ac ESG (Amgylchedd)

Enillydd:

 • Golchfa Llanw - P&G (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Ras ECO Genedlaethol - Gweinyddwr System Adnau PI (USAD) / UAB Fabula ir partneriai (Lithwania)
 • Mae A1 yn mynd yn wyrdd: ecostream - Cyfathrebu A1 / ARS (Belarus)

Ymgysylltu â Chymdeithas ac ESG (Cymdeithasol)

Enillwyr:

 • Money Bistro - Asiantaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Banc Raiffeisen / Rogalski Damaschin (Rwmania)
 • #PutThatMaskOn Flashmob - Adran Entrepreneuriaeth a Datblygiad Arloesol Dinas Moscow / Asiantaeth Cyfathrebu Adworm (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Diwrnodau iechyd y brifddinas - Adran Iechyd Moscow (Rwsia)
 • Ymgyrch gymdeithasol “Sylw i'r ffordd” - Prif Gyfarwyddiaeth Diogelwch Traffig Gweinyddiaeth Materion Mewnol Rwsia / Diogelwch Ffyrdd Rwsia (Rwsia)

Ymgyrch Rheoli Newid Gorau ac ESG (Llywodraethu)

Enillydd:

 • Sianel telegram yr Adran Drafnidiaeth - Adran Trafnidiaeth a Datblygu Seilwaith Ffyrdd Moscow (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Addysg amgylcheddol: y llwybr digidol - Coca-Cola yn Rwsia (Rwsia)
 • Ysbyty Dydd 2.0 - Sefydliad Ymchwil Gofal Iechyd a Rheolaeth Feddygol Adran Iechyd Moscow (Rwsia)

CATEGORIESAU RHANBARTHOL

Ymgyrch Orau yng Nghanol Ewrop

Enillydd:

 • Yr alcohol cyntaf a achubodd fywydau - Medisept / Partner Hyrwyddo (Gwlad Pwyl)

Rownd Derfynol:

 • Old Dogs, New Tricks - menter cysylltiadau cyhoeddus digidol arloesol - Jófogás / Lounge Group (Hwngari)

Ymgyrch Orau yn Nwyrain Ewrop

Enillydd:

 • 100 awr gyda А1 - А1 / ARS Communications / Eventum Globo (Belarus)

Yn y rownd derfynol:

 • Tehetsz méh többet! Gwenyn yr ateb! - Takarékbank / Pressinform (Hwngari)
 • Menter Elusennol “Llyfrgell Garedig” - OZ.by (Belarus)
 • “Yr 9th cylchgrawn ar-lein Mawrth ”-“ Y 9th of March ”cylchgrawn ar-lein (Rwsia)

Ymgyrch Orau yng Ngogledd Ewrop

Enillydd:

 • Mae'r Holl Ffigurau'n Hardd - Gweinyddwr System Adnau PI (USAD) / UAB Fabula ir partneriai (Lithwania)

Yn y rownd derfynol:

 • Nid yw 14 yn iawn - Cymdeithas Iechyd Rhywiol Estonia (Eesti Seksuaaltervise Liit) / Optimist (Estonia)
 • Ras ECO Genedlaethol - Gweinyddwr System Adnau PI (USAD) / UAB Fabula ir partneriai (Lithwania)

Ymgyrch Orau yn Ne Ewrop

Enillydd:

 • Gwyddoniaeth Cychwyn BASF - BASF / Swyddfa'r Wasg (Serbia)

Rownd Derfynol:

 • Nadir-X - Gen Pharmaceuticals / Ymgynghoriaeth Cyfathrebu Dilan Baransel (Twrci)

Ymgyrch Orau yng Nghanol Asia

Enillydd:

 • «Megafon Peak» - TT Mobile (Tajikistan)

Rownd Derfynol:

 • Ymgyrch hyrwyddo gofod cilfach - UNESCO / Action Global Communications Kazakhstan (Kazakhstan)

Ymgyrch Orau yng Ngorllewin Asia

Enillydd:

 • Mae Lukoil yn cerdded y blaned - Lukoil (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • PLEIDLEISIWCH! - Cymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus Armenia (Armenia)

ARDALO YMARFER

Rheoli Enw Da Gorau

Enillydd:

 • Yn lansio Brand Mass FMCG gyda Bang! - Dzintars / Golin Riga (Latfia)

Yn y rownd derfynol:

 • Orgachim 120 mlynedd - Dathlu Lliwiau! - Orgachim JSC / Hub Ahead (Bwlgaria)
 • Tinkoff - Trydydd Banc yn y Wlad yn ôl Nifer y Cwsmeriaid Gweithredol - Tinkoff (Rwsia)
 • Dwylo i fyny, neu sut y gwnaethom gynyddu ymddiriedaeth yng ngorsaf ynni niwclear Kursk - Rosenergoatom (Rwsia)
 • Sianel telegram yr Adran Drafnidiaeth - Adran Trafnidiaeth a Datblygu Seilwaith Ffyrdd Moscow (Rwsia)

Delwedd Sefydliadol Orau

Enillwyr:

 • Allwch chi weld y gerddoriaeth? Ail-frandio FLCO - Cerddorfa Siambr Franz Liszt / Caffi FleishmanHillard (Hwngari)
 • “Ewch i mewn i wisg / ewch mewn siâp!” - Lluoedd Arfog Cenedlaethol Latfia / Golin Riga (Latfia)

Yn y rownd derfynol:

 • Cyflwyno adroddiad unedig 2020 o Metalloinvest “Evolution of Modern Metallurgy” ar ffurf cynhadledd ar ESG - Metalloinvest (Rwsia)
 • Tomatos picl, nid syniadau busnes! - Asiantaeth Buddsoddi a Datblygu Latfia / Golin Riga (Latfia)
 • “YouSearched” - cylchgrawn ar-lein o VSK Insurance ar ddatrys materion bywyd heb brofiad nac arbenigwr - VSK Insurance (Rwsia)

Rheoli Materion Gorau

Enillydd:

 • #DONTBELIEVE - Avon (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • MoneyMasters - Dyfodol Cronfeydd Gwirfoddol - Cymdeithas Cronfeydd Gwirfoddol Hwngari / Caffi FleishmanHillard (Hwngari)

Rheoli Argyfwng Gorau

Enillydd:

 • "Gêm chwalu". Efelychydd rhyngweithiol ar gyfer ymarfer sefyllfaoedd argyfwng - Rosenergoatom (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Yr alcohol cyntaf a achubodd fywydau - Medisept / Partner Hyrwyddo (Gwlad Pwyl)

Cyfathrebu Gweithredol Gorau

Enillydd:

 • Tymor y sioe goginio "Paratoi ar gyfer y Flwyddyn Newydd GYDA'N GILYDD" - Perekrestok (Grŵp X5) (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Cynhadledd Diwrnod Partner Cisco - Asiantaeth Cisco / Stem (Rwsia)

Cysylltiadau Cymunedol Gorau

Enillydd:

 • Ymgyrchoedd yn cefnogi brechu: “Ni allwch fynd yn sâl, cael eich brechu!” - Banc Credyd a Chyllid Cartref (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Kulas i'r goleuni (Cule in lumina) - Grŵp CEZ yn Rwmania / Rogalski Damaschin Cysylltiadau Cyhoeddus (Rwmania)
 • Derbyniad fideo o ddinasyddion gan benaethiaid adran - Swyddfa Arolygu'r Wladwriaeth ar gyfer Goruchwylio Defnydd Eiddo ym Moscow (Rwsia)

Ymgyrch Gymdeithasol Orau

Enillwyr:

 • Cystadleuaeth Whiskas a Pedigree Ci neu gath? - Mars / Enw Da (Latfia)
 • Hwb Arbenigwyr Kazakhstan - Hwb Arbenigwyr Kazakhstan / Red Point Kazakhstan (Kazakhstan)

Yn y rownd derfynol:

 • Real Kids «ADAPTED» Hyfforddiadau addasol ar gyfer plant ag anableddau - Canolfan Addasu a Datblygiad Corfforol Plant ag Anableddau (Rwsia)
 • Ymgyrch wybodaeth “Just kids” yn cefnogi plant ag anableddau a'u teuluoedd - Cronfa Plant y Cenhedloedd Unedig yn Belarus / Cwmni Cyfathrebu GBS (Belarus)
 • “Ffrind Newydd Hapus!” - СТС Cariad (Rwsia)
 • Gwasanaeth elusennol Mos.ru - Adran Technolegau Gwybodaeth Moscow (Rwsia)

Ymgyrch Gyhoeddus Orau

Enillydd:

 • Pafiliynau Iechyd - Cymhleth Datblygu Cymdeithasol Moscow (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Sticer melyn sy'n achub bywydau pobl - PKP Polskie Linie Kolejowe / Partner Hyrwyddo (Gwlad Pwyl)
 • Menter Elusen «Blychau Dewrder» - OZ.by (Belarus) (Belarus)
 • Y Daith O Am Ein Lithwania Anwylyd - Swyddfa Gyswllt Senedd Ewrop yn Lithwania / UAB Fabula ir partneriai (Lithwania)
 • Fforwm Rhyngwladol STEM + E a Gwobr STEM + E i Ferched - Datblygiad Petroliwm Salym / Petroliwm Salym (Rwsia)

Ymgyrch NCO Gorau a Da Cymdeithasol

Enillydd:

 • Nadir-X - Gen Pharmaceuticals / Ymgynghoriaeth Cyfathrebu Dilan Baransel (Twrci)

Yn y rownd derfynol:

 • “Yr 9th cylchgrawn ar-lein Mawrth ”-“ Y 9th of March ”cylchgrawn ar-lein (Rwsia)
 • Chat-bot “Samostroy.net” - Swyddfa Arolygu'r Wladwriaeth ar gyfer Goruchwylio Defnydd Eiddo ym Moscow (Rwsia)

Ymgyrch Gwirfoddoli Orau

Enillydd:

 • “Mae canser yn ofni’r dewr: Sicrhewch eich bod yn iach! (ar y cyd â Phrosiect Cenedlaethol “Iechyd”) - LG Electronics / AGT Communications (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Prosiect nawdd cwmni fferyllol "Servier" "Eich siawns" (mewn partneriaeth â'r sylfaen elusennol "Arithmetic of Good" gyda chefnogaeth y sylfaen ryngwladol «Mécénat Servier» - Servier (Rwsia)

Cyfathrebu Gorau Gweithwyr

Enillydd:

 • Ymgyrch lansio cynnyrch mewnol ar gyfer meddygaeth Takhzyro - Takeda Pharmaceuticals Croatia / Pragma komunikacije (Croatia)

Yn y rownd derfynol:

 • Marathon gofod cymwyseddau - Sberbank / PR-Consulta (Rwsia)
 • Sut y gwnaethom sefydlu system gyfathrebu gyda'r rhanbarthau ym Manc VTB gyda chymorth llysgenhadon - VTB Bank / Comunica (Rwsia)
 • Orgachim 120 mlynedd - Dathlu Lliwiau! - Orgachim JSC / Hub Ahead (Bwlgaria)

Ymgyrch Adnoddau Dynol Orau yn Turbulent Times

Enillydd:

 • Neidio 2020, Camu i'r Dyfodol - Gweithio yn Estonia, Enterprise Estonia / META Advisory (Estonia)

Yn y rownd derfynol:

 • Lleisiau sy'n Iachau - Kalcex / Golin Riga (Latfia)
 • Ymgyrchoedd yn cefnogi brechu: “Ni allwch fynd yn sâl, cael eich brechu!” - Banc Credyd a Chyllid Cartref (Rwsia)

Ymgyrch Integredig Orau

Enillydd:

 • Ymgyrch Samsung yn TikTok #RakhimFilmOnGalaxy - Samsung Rwsia (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • 15 mlynedd i Ysgol Reolaeth Skolkovo. Diwrnod am dueddiadau'r presennol a'r dyfodol - Ysgol Reoli Moscow SKOLKOVO (Rwsia)
 • Cymorth cyfathrebu ar gyfer Pencampwriaeth Rhaglennu Byd-eang ICPC - Sefydliad di-elw ymreolaethol ar gyfer datblygu mentrau rhyngwladol "Trawsnewid Digidol" / Asiantaeth Ddigidol Interium (Rwsia)

Marchnata Gorau i Ddynion

Enillydd:

 • Twrnamaint Old Spice WoT - P&G (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Pencampwriaeth Belarus ar Blitz World of Tanks - Cyfathrebu A1 / ARS / Eventum Globo (Belarus)

Marchnata Gorau i Fenywod

Enillydd:

 • Barbie yn anrhydeddu cosmonaut benywaidd - Mattel (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Dove #ShowUs 2020 - Unilever / Initiative (Rwsia)
 • Bod yn fam gyda Pampers - P&G (Rwsia)

Marchnata Gorau i Ieuenctid

Enillydd:

 • Head & Shoulders “Ymgyrch gwrth-fwlio: gallwn ei drin” - P&G (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Cyfres wych Rexona IGTV yn eu harddegau - Unilever / Initiative (Rwsia)
 • Prosiect Cerdd Levi® - Asiantaeth Levi / RSVP (Rwsia)

Ymgyrch Ddiwylliannol Orau

Enillydd:

 • Mewn cariad â chelf - Gazprom Pererabotka (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Darganfod dinasoedd nad ydynt yn dwristaidd gyda DiDi Cityguide - DiDi / Grayling (Rwsia)
 • Gŵyl Ffilm Ewropeaidd Ar-lein - Dirprwyo'r Undeb Ewropeaidd yn Rwsia / Asiantaeth Cyfathrebu 4D (Rwsia)

Yr Adroddiad Anariannol / Cynaliadwyedd Gorau

Enillydd:

 • Cyflwyno adroddiad unedig 2020 o Metalloinvest “Evolution of Modern Metallurgy” ar ffurf cynhadledd ar ESG - Metalloinvest (Rwsia)

Cyfryngau Corfforaethol Gorau

Enillydd:

 • Mikhailov and Partners ESG-digest - Mikhailov and Partners (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • HSE am eu pennau eu hunain. Datblygu rhwydwaith cyfryngau ar gyfer cyfathrebu mewnol Prifysgol HSE - Prifysgol HSE (Rwsia)

Ffilm / Fideo Corfforaethol Gorau

Enillydd:

 • “Ffrwydro Gorwelion Tragwyddoldeb” - rhaglen ddogfen ar 90th pen-blwydd cynhyrchu Gwaith Haearn a Dur Magnitogorsk - Gwaith Haearn a Dur Magnitogorsk (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Ffilm Gorfforaethol Hayat Holding: The World Means To Us - Hayat Holding (Twrci)
 • Orgachim 120 mlynedd - Dathlu Lliwiau! - Orgachim JSC / Hub Ahead (Bwlgaria)

Arddangosfa Orau

Enillydd:

 • “Neonatolegydd. Arddangosfa First Doctor ”- Fields4e PR (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Pafiliwn Arddangosfa “Smart City” - Adran Technolegau Gwybodaeth / Grŵp y Farchnad Moscow (Rwsia)

Ymchwil a Chynllunio Gorau

Enillydd:

 • Dadansoddiad cymdeithasegol cymhleth o faterion strôc - Canolfan Ymchwil Barn y Cyhoedd Rwseg (VTsIOM) (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Pwls Pandemig - prosiect dadansoddol Tinkoff CoronaIndex - Tinkoff (Rwsia)

Mesur a Gwerthuso Gorau

Enillydd:

 • Rospotrebnadzor mewn realiti cyfathrebu newydd pandemigau - Gwasanaeth Ffederal Rwseg ar gyfer Gwyliadwriaeth ar Amddiffyn Hawliau Defnyddwyr a Lles Dynol (Rospotrebnadzor) / PR News (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Newyddion PR ar gyfer Samsung Electronics Rus Company - Samsung Electronics Rus Company / PR News (Rwsia)

ENWEBION ARBENNIG

Ymgyrch Arloesol Orau

Enillwyr:

 • Amddiffynnydd Oleg - Tinkoff (Rwsia)
 • Bod yn fam gyda Pampers - P&G (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • L-Charge - L-Charge / Fields4e PR (Rwsia)

Lansiad y Flwyddyn

Enillydd:

 • Segezha Group IPO - Grŵp Segezha (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Yn lansio Brand Mass FMCG gyda Bang! - Dzintars / Golin Riga (Latfia)
 • Campws Digidol Ysgol Fusnes Skolkovo - Ysgol Reoli Moscow SKOLKOVO (Rwsia)
 • Brand Twristiaeth RusHydro - RusHydro / Market Group (Rwsia)
 • Amddiffynnydd Oleg - Tinkoff (Rwsia)
 • Preswylfeydd Armani / Casa Moscow: Geni Chwedl - Vos'hod / PR Inc. (Rwsia)

Ymgyrch Ryngwladol Orau

Enillydd:

 • Gwobrau Lluniau Newyddion. Goresgyn COVID - Asiantaeth Gwybodaeth Rwseg TASS (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • SputnikPro - Grŵp cyfryngau "Rossiya Segodnya" (Rwsia)
 • Talentau Byd-eang Digidol. Rhifyn Cynaliadwy - Artiffact (Rwsia)

Yr Ymgyrch Orau sy'n Cwrdd â Safonau Rhyngwladol

Enillydd:

 • Cymorth cyfathrebu ymgyrch brechu - Nornickel (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Neidio 2020, camu i'r dyfodol - Gweithio yn Estonia, Enterprise Estonia / META Advisory (Estonia)

Ymgyrch Orau Hyrwyddo Sefydliad Di-elw

Enillydd:

 • #DRINKDONTDRIVE. Wythnos gyfrifol am yfed cwrw - Cymdeithas Cwrw / PR Inc. (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • “Ewch i mewn i wisg / ewch mewn siâp!” - Lluoedd Arfog Cenedlaethol Latfia / Golin Riga (Latfia)
 • Gardd Gof - Biwro Cyfathrebu “Gwirfoddolwyr Buddugoliaeth” / “Partneriaid Unedig” (Rwsia)

Ymgyrch Orau gan y Cyfryngau

Enillydd:

 • Sianel Telegram Newyddion RIA. Rydyn ni'n dweud am yr hyn rydyn ni'n ei weld ein hunain - grŵp cyfryngau "Rossiya Segodnya" (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Sianel telegram yr Adran Drafnidiaeth - Adran Trafnidiaeth a Datblygu Seilwaith Ffyrdd Moscow (Rwsia)

CYFRANIAD Â CATEGORIESAU DIWYDIANT CYFATHREBU

Ymgyrch Orau Hyrwyddo'r Diwydiant Cysylltiadau Cyhoeddus

Enillydd:

 • Old Dogs, New Tricks - menter cysylltiadau cyhoeddus digidol arloesol - Jófogás / Lounge Group (Hwngari)

Rownd Derfynol:

 • Mikhailov and Partners ESG-digest - “Mikhailov and Partners” (Rwsia)

Ymgyrch Orau yn ôl Cymdeithas Broffesiynol

Enillydd:

 • Ymgyrch dros gyflogaeth ieuenctid “InWork” (“VRabote”) - Cymdeithas Myfyrwyr a Chymunedau Myfyrwyr Moscow (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Moeseg Busnes: Yr Esgyniad - Rhwydwaith Moeseg Busnes Rwsia (Rwsia)
 • PLEIDLEISIWCH! - Cymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus Armenia (Armenia)

Ymgyrch Orau Hyrwyddo Delwedd Cyfathrebu

Enillydd:

 • Dove #ShowUs 2020 - Unilever / Initiative (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Hwb Asiantaethau BACH - HEDD / Hwb Asiantaethau BACH (Rwsia)

YMGYRCH IEUENCTID

Myfyriwr y Flwyddyn

Enillydd:

 • Tsvetana Filenko, Prifysgol Talaith Rwseg im. Menter AN Kosygina (Technologies.Design.Art) ar gyfer Sylfeini i Helpu Anifeiliaid Digartrefedd Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Daria Zharikova, gwirfoddolwr meddygol Coleg Meddygol Rhanbarthol Moscow N5 (Rwsia)
 • Ekaterina Zagumennova, Prifysgol Gymdeithasol Talaith Moscow, Gŵyl Addysgol Holl-Rwsiaidd Ffilmiau Dogfen Fer “Crystal Prism” (Rwsia)
 • Anastasia Mudrevskaya, Prifysgol St Petersburg (Rwsia)
 • Anastasia Konovalova, Prifysgol Talaith Lomonosov Moscow (Rwsia)

Tîm y Flwyddyn

Enillydd:

 • Corfflu gwirfoddolwyr “#WeareTogether” (#MyVmeste) - Tîm y Ganolfan Ieuenctid "GOR.COM 35" (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Gŵyl ymgyrchoedd cymdeithasol myfyrwyr Rwseg “Dosbarth cyfryngau” - Prifysgol Celf a Diwylliannol Talaith Moscow (Rwsia)
 • Cyngor Ieuenctid yn Adran Iechyd Moscow (Rwsia)
 • CosmosMedia ar gyfer yr Amgueddfa Cosmonautics - Ysgol Amgueddfa Cosmonautics / Cyfathrebu ar gyfer Prifysgol HSE Ieuenctid (Rwsia)

Disgybl y Flwyddyn

Enillydd:

 • Danila Khvatov, "Gymnasium №1", Borisoglebsk (Rwsia)

Rownd Derfynol:

 • Anastasia Iskanyarova, Lyitum Amlddisgyblaethol Dinas Magnitogorsk yn MSTU im. GI Nosova (Rwsia)

Ymgyrch Ieuenctid Orau

Enillydd:

 • # Pensiynwyr Digidol - Prifysgol Rheolaeth y Wladwriaeth (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • Cynghrair Cyn-fyfyrwyr - Canolfan Gwasanaethau Cymdeithasol Tŷ Trugaredd (Rwsia)
 • “Map gwych o Udmurtia” yn Sarapul - Gwarchodfa Amgueddfa Bensaernïol a Chelf Hanesyddol Sarapul (Rwsia)
 • Cymerwch y peth yn iawn - Prifysgol HSE (Rwsia)
 • Ffug-Ddim yn Ffug: Meddyliwch yn Feirniadol! - Ffederasiwn Clybiau Ieuenctid Armenia (Armenia)

Yr Ymgyrch Ieuenctid Orau yn Hyrwyddo Nodau Datblygu Cynaliadwy

Enillydd:

 • Ymgyrch ddinesig “Plastic Zero” - Tîm y Ganolfan Ieuenctid "GOR.COM 35" (Rwsia)

Yn y rownd derfynol:

 • m.Gen - gwasanaeth digidol ar gyfer personoli gwasanaethau profi genetig - Prifysgol Rheolaeth y Wladwriaeth (Rwsia)
 • «Merched mewn Technoleg. Sicrwydd ansawdd »- Cymuned ieuenctid“ PROSTO ”(Rwsia)
 • Gŵyl Ryngwladol Hysbysebu Cymdeithasol LIME (Rwsia)

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Rwsia

Disgwylir i Biden a Putin siarad am yr Wcrain mewn galwad fideo ddydd Mawrth

cyhoeddwyd

on

By

Fe fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden ac Arlywydd Rwseg Vladimir Putin yn cynnal galwad fideo heddiw (7 Rhagfyr), gyda’r ddau arweinydd ar fin trafod y sefyllfa llawn tensiwn yn yr Wcrain, ysgrifennu steve Holland, Tom Balmforth, Trevor Hunnicutt, Phil Stewart ac Idrees Ali yn Washington.

“Bydd Biden yn tanlinellu pryderon yr Unol Daleithiau gyda gweithgareddau milwrol Rwseg ar y ffin â’r Wcráin ac yn ailddatgan cefnogaeth yr Unol Daleithiau i sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol yr Wcráin,” meddai llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, mewn datganiad.

Dywedodd y byddai pynciau eraill yn cynnwys "sefydlogrwydd strategol, materion seiber a rhanbarthol."

Bydd y ddau hefyd yn siarad am gysylltiadau dwyochrog a gweithredu cytundebau y daethpwyd iddynt yn eu huwchgynhadledd yn Genefa ym mis Mehefin, meddai’r Kremlin ddydd Sadwrn.

hysbyseb

"Bydd y sgwrs yn wir yn digwydd ddydd Mawrth," meddai llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov, wrth Reuters. "Cysylltiadau dwyochrog, wrth gwrs yr Wcrain a gwireddu'r cytundebau y daethpwyd iddynt yng Ngenefa yw'r prif (eitemau) ar yr agenda," meddai.

Ni ddatgelwyd union amseriad yr alwad.

Credir bod mwy na 94,000 o filwyr Rwseg wedi eu tylino ger ffiniau Wcráin. Gweinidog Amddiffyn yr Wcráin Oleksii Reznikov meddai ddydd Gwener (3 Rhagfyr) y gallai Moscow fod yn cynllunio tramgwyddus milwrol ar raddfa fawr ddiwedd mis Ionawr, gan nodi adroddiadau cudd-wybodaeth. Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi dod i gasgliadau tebyg, medden nhw.

hysbyseb

Yn y cyfamser, mae Biden wedi gwrthod galwadau Rwseg am warantau diogelwch yn y rhanbarth.

"Fy nisgwyliad yw y byddwn ni'n cael trafodaeth hir gyda Putin," meddai Biden wrth gohebwyr ddydd Gwener wrth iddo adael am daith penwythnos i Camp David. "Dwi ddim yn derbyn llinellau coch unrhyw un," meddai.

Dywedodd arlywydd yr UD ei fod ef a'i gynghorwyr yn paratoi set gynhwysfawr o fentrau gyda'r nod o atal Putin rhag goresgyniad. Ni roddodd fanylion pellach, ond mae'r weinyddiaeth wedi trafod partneru â chynghreiriaid Ewropeaidd i orfodi mwy o sancsiynau ar Rwsia.

Dywedodd Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau, Lloyd Austin ar wahân, fod Washington wedi ymrwymo i sicrhau bod gan Wcráin yr hyn yr oedd ei angen i amddiffyn ei diriogaeth.

Ychwanegodd Austin fod yna lawer o le i ddiplomyddiaeth ac arweinyddiaeth weithio ar yr Wcrain.

Yn yr un gynhadledd, cyfeiriodd James C. McConville, pennaeth staff Byddin yr Unol Daleithiau, ddydd Sadwrn at amcangyfrifon o 95,000 i 100,000 o filwyr Rwsiaidd ar y ffin â'r Wcráin.

"Dydw i ddim yn gwybod beth maen nhw'n mynd i'w wneud, ond rwy'n bryderus iawn, iawn," meddai McConville.

Mae Moscow yn cyhuddo Kyiv o fynd ar drywydd ei waith adeiladu milwrol ei hun. Mae wedi diswyddo fel awgrymiadau ymfflamychol ei fod yn paratoi ar gyfer ymosodiad ar ei gymydog deheuol ac wedi amddiffyn ei hawl i leoli milwyr ar ei diriogaeth ei hun fel y gwêl yn dda.

Dywed swyddogion yr Unol Daleithiau nad ydyn nhw'n gwybod eto beth yw bwriadau Putin, gan gynnwys a yw Putin wedi gwneud penderfyniad i oresgyn yr Wcrain.

Mae cysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a Rwsia wedi bod yn dirywio ers blynyddoedd, yn benodol gydag anecsiad Rwsia yn Crimea o’r Wcráin yn 2014, ei hymyrraeth yn 2015 yn Syria a chyhuddiadau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau o ymyrryd yn etholiad 2016 a enillwyd gan y cyn-Arlywydd Donald Trump bellach.

Ond maen nhw wedi dod yn fwy cyfnewidiol yn ystod y misoedd diwethaf.

Mae gweinyddiaeth Biden wedi gofyn i Moscow fynd i’r afael ag ymosodiadau ransomware a throseddau seiber sy’n deillio o bridd Rwseg, ac ym mis Tachwedd a godir gwladolyn Wcráin a Rwsiaidd yn un o'r ymosodiadau ransomware gwaethaf yn erbyn targedau America.

Mae Rwsia wedi gwadu dro ar ôl tro gyflawni neu oddef ymosodiadau seiber.

Mae'r ddau arweinydd wedi cael un cyfarfod wyneb yn wyneb ers i Biden ddod i'r swydd ym mis Ionawr, gan eistedd i lawr ar gyfer sgyrsiau yng Ngenefa ym mis Mehefin. Fe wnaethant siarad ddiwethaf dros y ffôn ar Orffennaf 9. Mae Biden yn ail-leoli sgyrsiau uniongyrchol ag arweinwyr y byd, gan eu gweld fel ffordd i ostwng tensiynau.

Ysgrifennydd Gwladol yr UD Antony Blinken rhybuddio Gweinidog Tramor Rwseg Sergei Lavrov yn Stockholm yn gynharach yr wythnos hon y byddai'r Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid Ewropeaidd yn gorfodi "costau a chanlyniadau difrifol ar Rwsia os bydd yn cymryd camau ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain".

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd