Cysylltu â ni

Serbia

Etholiadau yn Serbia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae llywodraeth Serbia wedi’i chyhuddo o gyfres o gamymddwyn yn ystod etholiadau ddoe: o brynu miloedd o bleidleiswyr o Republika Srpska a gwladwriaethau cyfagos eraill (Montenegro, Macedonia, Kosovo) sydd â phreswyliad ffug yn Belgrade i ymosodiad ar genhadaeth sylwedydd CRTA (pôl piniwn). arsyllwyr) lle mae eu cerbyd wedi’i ddinistrio’n llwyr a’u bod wedi’u bygwth wrth nodi tordyletswydd, mae’r sefyllfa’n un brysur o ran y weithdrefn etholiadol.

Cyhuddiadau eraill, fel y dull “trên Bwlgaraidd” fel y'i gelwir lle mae pleidleisiau'n cael eu prynu yn y fan a'r lle gyda'r pleidleisiwr yn derbyn pleidlais wedi'i llenwi y tu allan i'r orsaf bleidleisio gyda'r blaid lywodraethol eisoes wedi'i chylchu neu pan fydd grwpiau lleiafrifol tlawd (fel Roma) yn mewn amodau byw economaidd-gymdeithasol gwaeth gofynnir iddynt dynnu llun o'u pleidlais a'u cerdyn adnabod - cânt eu sicrhau wedyn y byddant yn parhau i gael cymorth cymdeithasol neu'n derbyn taliadau bonws, a welir dau o afreoleidd-dra arall.

Bydd yr wrthblaid a chymdeithas sifil yn gofyn am gefnogaeth yr UE i wirio'r anghysondebau hyn ac yn galw am etholiad arall.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd