Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Rhaid i Serbia a Kosovo weithio i ddad-ddwysáu'r sefyllfa yng ngogledd Kosovo 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dywed ASEau fod Llywodraeth Serbia yn dilyn polisi peryglus iawn o ran Kosovo a'i phartneriaid Gorllewinol, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf, Cyfarfod llawn, TRYCHINEB.

Mae’r testun, a fabwysiadwyd trwy godi dwylo, yn condemnio yn y termau cryfaf posibl “yr ymosodiad terfysgol erchyll a llwfr ar swyddogion heddlu Kosova gan barafilitiaid Serbiaidd trefnus” yn Banjska/Banjskë ar 24 Medi 2023, ac yn annog pob ochr i ddad-ddwysáu. y sefyllfa yng ngogledd Kosovo.

Mae ASEau yn dilyn yr ymchwiliadau parhaus gan awdurdodau Kosovan yn agos ac yn annog Serbia i gydweithredu'n llawn a dod â'r rhai sy'n gyfrifol am yr ymosodiad sy'n byw yn Serbia ar hyn o bryd o flaen eu gwell, gan gynnwys hwyluso eu hestraddodi i Kosovo.

Polisi peryglus Serbia mewn perthynas â Kosovo a'i phartneriaid Gorllewinol

Mae ymddygiad milwrol ymosodol, ynghyd â negeseuon gwleidyddol radicalaidd yn Serbia ac arwyddion cryf o ran gwladwriaeth Serbia yn y trais gwleidyddol diweddar yng ngogledd Kosovo, yn dynodi bod llywodraeth Serbia yn dilyn polisi peryglus ond cydlynol iawn o ran Kosovo a'r Gorllewin. partneriaid.) Mae ASEau hefyd yn pryderu am dystiolaeth sy'n cysylltu grwpiau troseddol treisgar yng ngogledd Kosovo ac yn Serbia â thalaith Serbia.

Os bydd yr ymchwiliad yn canfod bod gwladwriaeth Serbia yn ymwneud yn uniongyrchol ag ymosodiadau 24 Medi, dylai'r Comisiwn rewi'r cyllid a ddarperir i Serbia o dan yr Offeryn ar gyfer Cymorth Rhag-Gymeriad III, ASE yn dweud. Maent hefyd yn galw ar y Cyngor i fabwysiadu mesurau cyfyngu wedi'u targedu, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i rewi asedau a gwaharddiadau teithio, yn erbyn actorion ansefydlogi yng ngogledd Kosovo ac arweinwyr rhwydweithiau troseddau trefniadol mawr.

Gweithio tuag at ddatrys anghydfodau yn heddychlon trwy ddeialog

hysbyseb

Mae’r Senedd yn galw ar Serbia a Kosovo i wadu pob math o drais a gweithredoedd cythrudd, gan eu hannog i atal unrhyw gamau a allai gynyddu tensiynau ymhellach ac i weithio’n frwd tuag at ddatrys anghydfodau yn heddychlon drwy Deialog wedi'i hwyluso gan yr UE.

Dylai'r Comisiwn, meddai ASEau, weithredu fel brocer gonest yn y broses normaleiddio ac osgoi dyhuddo tuag at Serbia, ac maent yn mynnu bod y Cyngor yn codi'r mesurau negyddol y mae wedi'u cymryd yn erbyn Kosovo ac i ailddechrau eu cysylltiadau lefel uchel â'i Lywydd a'r Kosovo. llywodraeth. Mae'r penderfyniad yn galw ar y Comisiwn i lunio a chyflwyno map ffordd tryloyw ac uchelgeisiol ar gyfer llwybr Kosovo i integreiddio erbyn diwedd 2023.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd