Cysylltu â ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Partneriaid Boeing ar brosiectau i wneud gofod awyr Ewrop yn ddoethach ac yn fwy cynaliadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd Boeing yn partneru â phrif gwmnïau hedfan Ewropeaidd fel rhan o saith prosiect ymchwil newydd SESAR 3 Cyd-ymgymeriad â'r nod o wneud gofod awyr Ewrop yn fwy diogel, yn fwy cynaliadwy, wedi'i reoli'n fwy effeithlon ac yn integredig ar gyfer pob defnyddiwr.

“Fel un o sylfaenwyr balch Cyd-Ymgymeriad SESAR 3 a chefnogwr y fenter hon ers ei sefydlu, mae’n bleser gennym bartneru â’r Undeb Ewropeaidd, EUROCONTROL, Airbus, Collins Aerospace ac ENAIRE ar waith a fydd o fudd i’r gadwyn gwerth hedfan gyfan. ,” meddai Liam Benham, llywydd Boeing ar yr UE, NATO a Materion Llywodraeth Ewrop. “Mae hedfan wastad wedi bod yn sbardun i gynnydd technolegol ac economaidd a chredwn yn gryf y bydd yr Ymgymeriad ar y Cyd hwn, fel y ddau o’i flaen, yn dod ag atebion aeddfed i’r bwrdd ac yn cael effaith gadarnhaol net ar ein sector.”

“Rydym yn gyffrous i gymhwyso ein gwybodaeth, ein profiad a’n harloesedd i’r saith prosiect hyn i gyflwyno’r Awyr Ewropeaidd Ddigidol,” meddai José Enrique Román, is-lywydd Global Technology yn Boeing Research & Technology. “Mae ymwneud Boeing yn enghraifft ddiriaethol o’n hymrwymiad i weithio gyda goreuon a disgleiriaf Ewrop, ac adeiladu partneriaid cryf.”

Bydd Boeing yn cyfrannu at saith prosiect ymchwil diwydiannol fel rhan o raglen ymchwil ac arloesi uchelgeisiol Awyr Ddigidol Ewrop tuag at wneud rheoli hedfan a thraffig awyr yn Ewrop yn ddoethach ac yn fwy cynaliadwy.

Trwy brosiectau fel SPATIO, EUREKA a JARVIS, dan arweiniad Collins Aerospace, EUROCONTROL ac ENAIRE, bydd Boeing yn cyfrannu at ddatblygiad U-space Ewrop. Bydd rhan y Cwmni yn y prosiectau hyn yn helpu i integreiddio gweithrediadau awyrennau a vertiport ymreolaethol yn well i'r gofod awyr trwy strategaethau, gweithdrefnau a thechnolegau deallusrwydd artiffisial newydd.

Mae cydweithrediad Boeing ag Airbus ar brosiectau GEESE a CICONIA yn addo gwella'r defnydd o danwydd a dulliau gweithredu trwy ddadansoddi adalw ynni deffro ac allyriadau CO2 mewn ATM.

Am SESAR3JU

hysbyseb

Cyd-ymgymeriad SESAR 3 yw trydydd rhifyn partneriaeth gyhoeddus-breifat a ariennir ar y cyd gan raglen ymchwil ac arloesi Horizon Europe yr Undeb Ewropeaidd. Y nod yw cyflymu darpariaeth yr Awyr Ewropeaidd Ddigidol trwy ymchwil a datblygu a harneisio datrysiadau technolegol blaengar i reoli awyrennau confensiynol, dronau, tacsis awyr a cherbydau sy'n hedfan ar uchderau uwch.

Am Boeing

Fel cwmni awyrofod byd-eang blaenllaw, mae Boeing yn datblygu, cynhyrchu a gwasanaethu awyrennau masnachol, cynhyrchion amddiffyn a systemau gofod ar gyfer cwsmeriaid mewn mwy na 150 o wledydd. Mae'r cwmni'n defnyddio talentau sylfaen cyflenwyr byd-eang i hyrwyddo cyfle economaidd, cynaliadwyedd ac effaith gymunedol. Mae tîm amrywiol Boeing wedi ymrwymo i arloesi ar gyfer y dyfodol, gan arwain gyda chynaliadwyedd, a meithrin diwylliant sy'n seiliedig ar werthoedd craidd y cwmni o ddiogelwch, ansawdd ac uniondeb. Ymunwch â'n tîm a dewch o hyd i'ch pwrpas yn boeing.com/gyrfaoedd.

Gyda safleoedd yn Sbaen, yr Almaen a'r DU, Ymchwil a Thechnoleg Boeing-Ewrop (BR&T-Europe) oedd canolfan ymchwil gyntaf Boeing a sefydlwyd y tu allan i'r Unol Daleithiau. Gan weithredu ers dros 20 mlynedd, ei genhadaeth fu gweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd ar draws llywodraethau, diwydiant a’r byd academaidd i feithrin arloesedd, rhagoriaeth a chystadleurwydd o fewn y gymuned ymchwil a datblygu Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd