Cysylltu â ni

NATO

Mae Rwsia yn rhybuddio am ddefnydd niwclear, hypersonig os bydd Sweden a'r Ffindir yn ymuno â NATO

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rhybuddiodd cynghreiriad agos i Arlywydd Rwseg Vladimir Putin NATO, os bydd Sweden neu’r Ffindir yn ymuno â llu milwrol y gynghrair a arweinir gan yr Unol Daleithiau, y bydd Rwsia yn defnyddio arfau niwclear a rocedi hypersonig mewn ebychiad yng nghanol Ewrop.

Mae'r Ffindir a Sweden, sy'n rhannu ffin o 1,300 km (810 milltir) â Rwsia, ill dau yn ystyried ymuno â NATO. Dywedodd y Prif Weinidog Sanna Marina ddydd Mercher y byddai'r Ffindir yn penderfynu o fewn yr wythnosau nesaf. Darllen mwy

Dywedodd Dmitry Medvedev (ail gadeirydd Cyngor Diogelwch Rwsia) pe bai Sweden a'r Ffindir yn ymuno â NATO, byddai angen i Rwsia gryfhau ei lluoedd tir a llynges ym Môr y Baltig.

Cododd Medvedev hefyd y bygythiad o ryfel niwclear trwy ddatgan yn benodol ei bod yn amhosibl siarad am Baltig "di-niwclear". Dyma lle mae exclave Kaliningrad Rwsia wedi'i leoli rhwng Gwlad Pwyl a Lithwania.

Dywedodd Medvedev, arlywydd Rwseg rhwng 2008-2012, “na all fod mwy o sôn am unrhyw statws Baltig di-niwclear - mae’n rhaid adfer y cydbwysedd.”

Dywedodd Medvedev ei fod yn gobeithio y byddai'r Ffindir ac y byddai Sweden yn gwneud synnwyr. Dywedodd pe na baent yn gwneud hynny, y byddent wedi gorfod byw gydag arfau niwclear neu daflegrau hypersonig yn agos i gartref.

Mae Rwsia yn gartref i'r arsenal mwyaf o arfau niwclear yn y byd ac, ynghyd â Tsieina a'r Unol Daleithiau, mae'n arweinydd byd-eang mewn technoleg taflegrau hypersonig.

hysbyseb

Honnodd Lithwania nad yw bygythiadau Rwsia yn newydd a bod Moscow eisoes wedi defnyddio arfau niwclear yn Kaliningrad flynyddoedd cyn y gwrthdaro yn yr Wcrain. Ni ymatebodd NATO ar unwaith i rybudd Rwsia.

Byddai gan y rhyfel yn yr Wcrain ganlyniadau strategol mawr pe bai unrhyw siawns y byddai Sweden a'r Ffindir yn ymuno â NATO, a sefydlwyd ym 1949 i amddiffyn y Gorllewin rhag yr Undeb Sofietaidd.

Rhoddwyd annibyniaeth i'r Ffindir oddi wrth Rwsia ym 1917. Ymladdodd ddau ryfel yn erbyn Rwsia yn ystod yr Ail Ryfel Byd, pan gollodd rywfaint o diriogaeth. Cymerodd yr Unol Daleithiau, Latfia, Estonia, a Phrydain ran mewn ymarfer milwrol a gynhaliwyd yng Ngorllewin y Ffindir ddydd Iau.

Ers 200 mlynedd, nid yw Sweden erioed wedi ymladd mewn rhyfel. Mae polisi tramor Sweden wedi canolbwyntio ar ddiarfogi niwclear a democratiaeth.

KALINING RADIO

Lleolir Kaliningrad, a oedd unwaith yn borthladd Koenigsberg a phrifddinas Dwyrain Prwsia lai na 1,400km o Lundain a Pharis, a 500km o Berlin.

Honnodd Rwsia ei bod wedi anfon taflegrau Iskander o Rwsia i Kaliningrad yn 2018. Cipiwyd hwn gan y Fyddin Goch ar Ebrill 1945, a'i drosglwyddo i'r Undeb Sofietaidd yn Potsdam.

Mae NATO yn galw Carreg Iskander SS-26. Mae'n system daflegrau balistig dactegol, amrediad byr, sy'n gallu cario pennau arfbeisiau niwclear. Er bod ei amrediad swyddogol yn 500 cilomedr, mae rhai ffynonellau milwrol y Gorllewin yn credu y gallai fod hyd yn oed yn fwy.

Dywedodd Medvedev “Ni fyddai unrhyw berson rhesymegol eisiau prisiau uwch a threthi uwch,” ac ychwanegodd nad oes Iskanders na hypersonics i gadw pobl ag arfau niwclear o fewn cyrraedd braich eu cartrefi.

“Gadewch i ni weddïo y bydd ein cymdogion gogleddol yn drech na'u synnwyr cyffredin.”

Putin yw arweinydd goruchaf Rwsia. Fodd bynnag, mae sylwadau Medvedev yn adlewyrchu meddwl Kremlin. Mae'n uwch aelod o'r cyngor diogelwch, un o brif siambrau Putin wrth wneud penderfyniadau ar faterion strategol.

Dywedodd Arvydas Anusauskas, Gweinidog Amddiffyn Lithwania, fod Rwsia eisoes wedi defnyddio arfau niwclear yn Kaliningrad cyn y rhyfel.

Dyfynnodd BNS Anusauskas yn dweud, "Roedd arfau niwclear bob amser yn cael eu cadw yn Kaliningrad... Mae'r gymuned ryngwladol, a gwledydd y rhanbarth hwn yn gwbl ymwybodol ohono." Maent yn ei ddefnyddio fel bygythiad.

Mae ymosodiad Rwsiaidd ar yr Wcrain ar Chwefror 24 wedi gadael miloedd yn farw, wedi dadleoli miliynau o bobl ac wedi codi pryderon am wrthdaro mwy rhwng Rwsia (pŵer niwclear mwyaf y byd) a’r Unol Daleithiau (yr Unol Daleithiau).

Mae Putin yn honni bod y “gweithrediadau milwrol arbennig” yn yr Wcrain yn angenrheidiol oherwydd i’r Unol Daleithiau ddefnyddio’r Wcrain i fygwth Rwsia, a bu’n rhaid i Moscow amddiffyn rhag erledigaeth o bobol sy’n siarad Rwsieg.

Mae Wcráin yn honni ei bod yn brwydro yn erbyn crafanc tir tebyg i ymerodraeth, ac mae honiadau Putin am hil-laddiad yn hurt. Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, yn honni bod Putin yn droseddwr rhyfel, ac yn unben.

Mae Putin yn honni bod y gwrthdaro yn yr Wcrain yn rhan o wrthdaro mwy â’r Unol Daleithiau, y mae’n datgan ei fod yn ceisio honni ei hegemoni er gwaethaf ei ddirywiad mewn goruchafiaeth trefn ryngwladol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd