Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Clefydau anifeiliaid: Y Comisiwn yn mabwysiadu rheolau cyson ar frechu anifeiliaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Chwefror, fel rhan o'r mesurau i fynd i'r afael â'r epidemig mwyaf o ffliw adar a welwyd yn yr UE hyd yn hyn, mae'r Comisiwn yn cysoni'r rheolau ar frechu anifeiliaid yn erbyn y clefydau anifeiliaid mwyaf difrifol. Yng nghyd-destun ffliw adar, bydd rheolau penodol ar gyfer brechu yn cael eu cyflwyno pan gânt eu defnyddio fel mesur i reoli neu atal y clefyd. Bydd hyn yn caniatáu symud anifeiliaid a chynhyrchion yn ddiogel o sefydliadau a pharthau lle mae brechu wedi digwydd.

Y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides (llun): “Yn wyneb yr achosion mwyaf difrifol yn hanes diweddar yr UE, mae’r frwydr yn erbyn ffliw adar ar frig ein blaenoriaethau. Mae'r achosion hyn yn achosi difrod enfawr i'r sector amaethyddol hwn ac yn rhwystro masnach. Bydd y rheolau a gyflwynir heddiw yn caniatáu ar gyfer cysoni’r defnydd o frechu i atal neu reoli lledaeniad y clefyd a gosod amodau i alluogi symud anifeiliaid sydd wedi’u brechu a’u cynhyrchion.”

Mae'r rheolau newydd hyn yn unol â safonau rhyngwladol y Sefydliad y Byd ar gyfer Iechyd Anifeiliaid (WOAH, a sefydlwyd fel OIE) ac yn ystyried y wybodaeth wyddonol sydd ar gael o'r newydd a'r profiad a gafwyd wrth gymhwyso rheolau presennol yr Undeb.

Cyhoeddir y rheolau newydd heddiw yn y Cyfnodolyn Swyddogol a byddant yn dod i rym ar 12 Mawrth. Darllenwch fwy ymlaen ffliw adar.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd