Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

EU gives green light to revamp of Europe’s main climate policy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

EU countries on Tuesday (25 April) gave the final approval to the biggest revamp to date of Europe’s carbon market, which is set to make it more costly to pollute and sharpen the 27-member bloc’s main tool for cutting carbon dioxide emissions.

The world’s first major carbon trading system has since 2005 forced power plants and factories to buy permits when they emit CO2, and has cut emissions from those sectors by 43%.

Aelodau'r Undeb Ewropeaidd wedi'u cymeradwyo bargen agreed last year by negotiators from EU countries and Parliament, to reform the carbon market to cut emissions by 62% from 2005 levels by 2030, which is designed to deliver the EU’s emissions-cutting targets.

After nearly two years of EU negotiations, the member states’ approval means the policy will now pass into law. The EU Parliament cymeradwyo'r fargen wythnos diwethaf.

O'r 27 o wledydd yr UE, pleidleisiodd 24 o blaid diwygio. Gwrthwynebodd Poland a Hwngari, tra yr oedd Belgium a Bwlgaria yn ymatal.

Dywedodd Gwlad Pwyl, sydd wedi galw o’r blaen am atal y farchnad garbon neu gapio ei phris i leddfu’r baich ar ddiwydiant, fod polisïau hinsawdd yr UE yn gosod nodau afrealistig.

Disgwylir i'r diwygiad gynyddu cost llygru ar gyfer sectorau gan gynnwys gweithgynhyrchu sment, hedfan a llongau, tra hefyd yn codi biliynau o ewros trwy werthu trwyddedau CO2, i lywodraethau cenedlaethol fuddsoddi mewn mesurau gwyrdd.

Bydd diwydiannau trwm yn colli'r trwyddedau CO2 rhad ac am ddim y maent yn eu derbyn ar hyn o bryd erbyn 2034, tra bydd cwmnïau hedfan yn colli eu rhai o 2026, gan eu gwneud yn agored i gostau CO2 uwch. Bydd allyriadau o longau yn cael eu hychwanegu at y cynllun o 2024.

hysbyseb

Countries also approved the EU’s world-first policy to phase in a levy on imports of high-carbon goods from 2026, targeting steel, cement, aluminium, fertilisers, electricity and hydrogen.

Nod yr ardoll ffin garbon yw rhoi diwydiannau’r UE a chystadleuwyr tramor ar dir gwastad, er mwyn atal cynhyrchwyr yr UE rhag adleoli i ranbarthau sydd â rheolau amgylcheddol llai llym.

Mae pris trwyddedau carbon yr UE wedi esgyn yn y blynyddoedd diwethaf, wedi'i hybu gan ragweld y diwygiadau. Roedd trwyddedau carbon yr UE yn masnachu ar tua 88 ewro y dunnell ddydd Mawrth, ar ôl mwy na threblu mewn gwerth ers dechrau 2020.

Mae gwledydd yr UE hefyd wedi cefnogi cynlluniau i lansio marchnad garbon newydd yr UE yn cwmpasu allyriadau o danwydd a ddefnyddir mewn ceir ac adeiladau yn 2027, ynghyd â chronfa UE € 86.7 biliwn i gefnogi defnyddwyr yr effeithir arnynt gan y costau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd