#HumanRightsWithoutFrontiers - Camfanteisio gweithwyr #NorthKorea yn #Poland

| Tachwedd 8, 2018

Croeso i'r ail yn ein cyfres reolaidd sy'n trafod hawliau dynol, a ddygwyd atoch chi mewn partneriaeth â Hawliau Dynol heb Frontiers. Yn y rhaglen hon rydym yn edrych ar fanteisio ar Weithwyr Gogledd Corea yng Ngwlad Pwyl.

Cafodd ffilm sy'n delio â'r mater ei sgrinio mewn digwyddiad a drefnwyd yn Senedd Ewrop gan ASE Laszlo Tökes a Hawliau Dynol heb Ffiniau.

Y ffilm, o'r enw Arwyr Doler, yn archwilio ymarfer sy'n digwydd, er gwaethaf cosbau'r Cenhedloedd Unedig a'r UE sy'n gwahardd llogi unrhyw weithlu o Ogledd Korea. Gyda chymhlethdod cwmnïau preifat ac asiantaethau wladwriaeth Pwyl, mae gweithwyr Gogledd Corea yn parhau i weithio yng Ngwlad Pwyl ac i gael eu hecsbloetio gan Pyongyang, ar ôl dim ond gydag incwm personol o lai na $ 150 y mis.

Mae'r Hawliau heb Ffiniau Dynol wedi ymgymryd â'r mater yn weithredol. Ar 19 Medi, gwnaeth yr NGO ddatganiad cyhoeddus yn y Cyfarfod Gweithredu Dimensiwn Dynol (HDIM), a gynhaliwyd yn Warsaw, o Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol yr OSCE, gan ofyn i'r ddirprwyaeth Pwyleg i'r OSCE: "Faint o Weithwyr Gogledd Corea yw ar hyn o bryd yn gweithio yng Ngwlad Pwyl, a faint o fisâu sydd wedi'u cyhoeddi ers y cyfarfod HDIM diwethaf? "

Roedd ymateb swyddogol Gwlad Pwyl yn cynnwys ystadegau gwrthdaro

Ymunwch â ni eto fis nesaf pan fyddwn eto'n edrych ar faterion eraill sy'n effeithio ar hawliau dynol yn gyffredinol ac yn gyfartal i bawb, waeth beth fo'u cenedligrwydd, eu rhyw, eu tarddiad hiliol neu ethnig, eu crefydd, eu hiaith, neu unrhyw ddosbarthiad arall.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, cynnwys, Erthygl Sylw, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol

Sylwadau ar gau.