Yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn llofnodi cytundeb ar fewnforion #HormoneFreeBeef

| Awst 5, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau, a gynrychiolir yn y drefn honno gan Lysgennad yr UE i Stavros Lambrinidis yn yr Unol Daleithiau, Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth Llywyddiaeth y Ffindir ar Gyngor yr UE Jani Raappana a Chynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau Robert Lighthizer wedi llofnodi cytundeb yn Washington DC sy'n adolygu gweithrediad cwota sy'n bodoli eisoes i fewnforio cig eidion heb hormonau i'r UE.

Mae hwn yn gyflawniad arall o'r cydweithrediad a feithrinir gan y Datganiad ar y Cyd a gyhoeddwyd gan yr Arlywyddion Juncker a Trump ym mis Gorffennaf 2018 yn sefydlu agenda fasnach ddwyochrog gadarnhaol rhwng yr UE a'r UD.

Yn 2009, cwblhaodd yr UE a’r Unol Daleithiau Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU), a adolygwyd yn 2014, sy’n darparu ateb i anghydfod hirsefydlog yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ynghylch defnyddio rhai hormonau sy’n hybu twf wrth gynhyrchu cig eidion. O dan y cytundeb, roedd cwota 45,000 tunnell o gig eidion heb ei drin â hormonau ar agor gan yr UE i gyflenwyr cymwys, a oedd yn cynnwys yr Unol Daleithiau.

Mae'r cytundeb a lofnodwyd heddiw yn unol yn llwyr â rheolau'r WTO ac yn sefydlu y bydd y tunelli 35,000 o'r cwota hwn bellach yn cael eu dyrannu i'r UD, fesul cam dros gyfnod o flynyddoedd 7, gyda'r swm sy'n weddill ar ôl ar gyfer yr holl allforwyr eraill.

Mae cyfaint cyffredinol y cwota a agorwyd yn 2009 yn aros yr un fath, yn union fel ansawdd a diogelwch cig eidion a fewnforir i'r UE, a fydd yn parhau i gydymffurfio â'r safonau Ewropeaidd uchel.

Trafodwyd y cytundeb ar sail mandad gan aelod-wladwriaethau'r UE a a gymeradwywyd ganddynt yn y Cyngor ar 15 Gorffennaf 2019. Bydd y Cyngor nawr yn argymell y cytundeb i Senedd Ewrop i'w gymeradwyo'n ffurfiol, fel y gall ddod i rym yn y dyfodol agos.

Mwy o wybodaeth

Mae'r UE a'r UD yn dod i gytundeb ar fewnforio cig eidion heb hormonau

Masnach UE-UD: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell setlo anghydfod hirsefydlog gan Sefydliad Masnach y Byd

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Tudalen flaen, EU, bwyd, bwydydd newydd, Bwyd organig, Masnach, cytundebau masnach, US

Sylwadau ar gau.