Rhaid i #EUInvestmentBudget2020 'ganolbwyntio ar Ewrop yfory'

| Hydref 3, 2019
Roedd ASEau Cyllideb eisiau i'r UE ymateb i'r her hinsawdd, helpu'r ifanc a chryfhau'r economi, mewn pleidlais ddydd Mawrth (1 Hydref) ar eu safbwynt ar gyllideb 2020 yr UE.

Mae'r Pwyllgor Cyllidebau wedi rhoi hwb i lawer o raglenni a phrosiectau, sy'n cyfrannu at ymladd newid yn yr hinsawdd, megis y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (buddsoddiadau mewn trafnidiaeth ac isadeiledd ynni), ymchwil sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn rhaglen Horizon 2020, rhaglenni amgylcheddol yn ogystal â'r rhai sy'n elwa gwledydd y tu allan i'r UE. Y nod yw cyflawni'r addewid o 20% o fuddsoddiad yr UE ar gyfer gweithredu newid yn yr hinsawdd yn Fframwaith Ariannol Amlflwydd 2014-2020 (MFF).

Mae ychwanegiadau mawr eraill y Pwyllgor at gyllideb ddrafft y Comisiwn yn ymwneud â'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid (+ € 363.3 miliwn, gan godi'r cyfanswm ar gyfer 2020 i € 480m), cefnogaeth i Erasmus +, i fusnesau bach a chanolig ac ar gyfer ymchwil ac arloesi mewn meysydd fel digidol ac iechyd a ar gyfer technolegau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol.

Dywedodd y rapporteur Monika Hohlmeier (EPP, DE): “€ 2 biliwn ar gyfer hinsawdd ar ben - mae’r bleidlais wedi dangos bod Senedd Ewrop wedi llwyddo i roi’r hinsawdd wrth galon trafodaethau cyllideb 2020 yr UE. Rydym wedi ymrwymo i gyflawni'r hyn a addawodd penaethiaid gwladwriaethau yn y gynhadledd hinsawdd yn Efrog Newydd: gweithredu i liniaru cynhesu byd-eang ac i amddiffyn ein hamgylchedd trwy wthio buddsoddiadau ar gyfer technolegau gwyrdd ac arloesi sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. ”

Y camau nesaf

Bydd manylion y gyllideb ar gael yn fuan a bydd y pwyllgor yn pleidleisio ar benderfyniad cyfatebol yn ei gyfarfod ar 14 Hydref. Bydd y Senedd gyfan yn pleidleisio ar ei safbwynt ar Gyllideb Ddrafft 2020 ar 23 Hydref. Bydd hyn yn cychwyn tair wythnos o sgyrsiau “cymodi” gyda’r Cyngor, gyda’r nod o ddod i fargen rhwng y ddau sefydliad mewn pryd i Senedd bleidleisio ar gyllideb y flwyddyn nesaf a’i llofnodi gan ei Llywydd ddiwedd mis Tachwedd.

Cefndir

Ddydd Mawrth, pleidleisiodd y Pwyllgor Cyllidebau trwy gyllideb gwerth cyfanswm o € 171.3bn mewn ymrwymiadau, sydd € 3bn yn fwy na'r cynnig gwreiddiol y Comisiwn Ewropeaidd (€ 168.3bn mewn ymrwymiadau).

Mae tua 93% o gyllideb yr UE yn ariannu gweithgareddau go iawn ar lawr gwlad yng ngwledydd yr UE a thu hwnt. Mae'n mynd i ddinasyddion, rhanbarthau, dinasoedd, ffermwyr, ymchwilwyr, myfyrwyr, cyrff anllywodraethol a busnesau.

Mae cyllideb yr UE yn unigryw. Yn wahanol i gyllidebau cenedlaethol, a ddefnyddir i raddau helaeth ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus ac ariannu systemau nawdd cymdeithasol, cyllideb fuddsoddi yw cyllideb yr UE yn bennaf ac, yn wahanol i gyllidebau cenedlaethol, ni all Cyllideb yr UE redeg diffyg.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, cyllideb yr UE, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.