Cysylltu â ni

Frontpage

Sgandal ceffyl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd Gohebydd yr UE

HEAHORSEMEATSCANDAL

Bydd gweinidogion Ffrainc yn cynnal trafodaethau gyda chwaraewyr allweddol yn y diwydiant cig wrth i'r sgandal cig ceffyl ehangu i hyd at 16 o wledydd.

hysbyseb

Mae saith cadwyn archfarchnadoedd yn Ffrainc wedi tynnu prydau cig eidion wedi'u rhewi a wnaed gan Findus a Comigel yn ôl.

Daeth y symudiad yn dilyn y darganfyddiad bod bwydydd a werthwyd yn Ewrop a'r DU wedi'u labelu fel cig eidion yn cynnwys cig ceffyl.

Mae'r sgandal wedi codi cwestiynau ynghylch cymhlethdod cadwyni cyflenwi'r diwydiant bwyd ledled yr UE.

hysbyseb

Mae eisoes wedi cael effaith ar ddosbarthwyr yn y DU, Ffrainc, Sweden, Iwerddon a Rwmania.

Efallai y bydd cynhyrchion bwyd mewn 11 gwlad arall yn yr UE yn cael eu heffeithio.

Dywedodd y Gweinidog Bwyd, Guillaume Garot, ei fod am sicrhau bod yr holl gynhyrchion cynhennus wedi cael eu tynnu.

Mae Rwmania yn ymchwilio i honiadau mai un o'i lladd-dai sy'n gyfrifol.

Yn y DU, bydd Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Owen Paterson, i ddiweddaru ASau ar y datblygiadau diweddaraf yn y sgandal.

Mae eisoes wedi dweud na chaniatawyd moratoriwm ar fewnforion cig yr UE, y galwyd amdano, o dan reolau'r UE.

Mae'r ddadl ynghylch halogi cynhyrchion cig hefyd wedi effeithio ar gwmnïau yng Ngweriniaeth Iwerddon a Gwlad Pwyl.

Fis diwethaf, cyhoeddodd arolygwyr bwyd o Iwerddon eu bod wedi dod o hyd i gig ceffyl mewn rhai byrgyrs a stociwyd gan nifer o gadwyni archfarchnadoedd y DU, gan gynnwys Tesco, Gwlad yr Iâ a Lidl.

Y saith cadwyn archfarchnad yn Ffrainc sydd eisoes wedi tynnu rhai o'u prydau wedi'u rhewi ar sail cig, gan gynnwys lasagne, o'r silffoedd yw Auchan, Casino, Carrefour, Cora, Monoprix, Grand Jury a Picard.

"Rydyn ni am gael y diweddaraf gan yr ystod gyfan o bobl sy'n ymwneud â'r gadwyn fwyd ar yr hyn sydd wedi digwydd a dechrau dysgu'r gwersi cyntaf," meddai Mr Garot wrth Agence France Presse.

Dywedodd fod disgwyl i gynhyrchwyr, proseswyr bwyd, dosbarthwyr, archfarchnadoedd a chynrychiolwyr o'r diwydiant bwyd fynychu'r cyfarfod ddydd Llun.

Datgelodd ymchwiliad cychwynnol gan swyddogion Ffrainc fod y cwmni Ffrengig Poujol wedi prynu’r cig wedi’i rewi gan fasnachwr o Gyprus, meddai Gweinidog Iau Nwyddau Defnyddwyr Ffrainc, Benoit Hamon, mewn datganiad ddydd Sul.

Roedd y masnachwr, yn ei dro, wedi ei dderbyn gan fasnachwr bwyd o’r Iseldiroedd, a bod y cwmni o’r Iseldiroedd wedi prynu’r cig o ddau ladd-dy yn Rwmania.

Cyflenwodd Poujol y cig i ffatri yn Lwcsembwrg sy'n eiddo i'r grŵp Ffrengig Comigel.

Yna gwerthwyd y cig o dan y brand o Sweden, Findus, sydd wedi dweud iddo gael ei gamarwain gan ei gyflenwr cig o Rwmania.

Mae'r cawr bwyd eisoes wedi tynnu prydau parod yn ôl yn Ffrainc a Sweden ar ôl iddo ddod i'r amlwg bod ei lasagne cig eidion wedi'i rewi a werthwyd ym Mhrydain yn cynnwys hyd at 100% o gig ceffyl.

Wrth ymateb i’r sgandal bwyd, dywedodd cyfarwyddwr Findus France, Matthieu Lambeaux, mewn datganiad y byddai’r cwmni’n ffeilio cwyn gyfreithiol ddydd Llun.

"Roeddem yn meddwl ein bod wedi ardystio cig eidion Ffrengig yn ein cynnyrch. Ond mewn gwirionedd, cawsom gig ceffyl Rwmania. Rydym wedi cael ein twyllo," meddai Mr Lambeaux.

Mae disgwyl i gomisiynydd amaeth yr UE hefyd gwrdd â gweinidog tramor Romania ddydd Llun.

Mae Arlywydd Rwmania Traian Basescu wedi rhybuddio y gallai ei wlad wynebu cyfyngiadau allforio posib a cholli hygrededd "am nifer o flynyddoedd" os datgelir mai cigyddion ei wlad yw gwraidd y broblem.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd