Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn Gweithio Ar Ddychwelyd Cronfeydd A dynnwyd yn ôl yn Anghyfreithlon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ddim mor bell yn ôl, cynigiodd arweinyddiaeth Kazakhstan gysyniad newydd i'r bobl o'r enw “Casachstan Newydd”.

Y prif wahaniaeth rhwng y “Cazakhstan Newydd” a’r “Hen” yw mewn deialog agored gyda chymdeithas, gan gynyddu tryloywder gweinyddiaeth gyhoeddus a sicrhau cyfiawnder cymdeithasol, gan gynnwys trwy ailddosbarthiad gonest o gyfoeth y wlad o blaid y bobl.

Yn yr “hen” Kazakhstan, a dweud y gwir roedd problemau gyda hyn.

Yn 2019, yn ôl gwybodaeth swyddogol, dim ond 162 o bobl oedd yn rheoli hanner cyfoeth y wlad Asiaidd Ganol hon yn llawn. Roedd y rhan fwyaf o'r cyfoeth hwn bryd hynny wedi'i leoli ar y môr yng Ngenefa, Llundain, Efrog Newydd, Paris a chanolfannau ariannol byd-eang eraill.

Cyfarwyddodd Llywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev y llywodraeth i ddatblygu cynllun ar gyfer dychwelyd yr asedau hyn cyn gynted â phosibl.

Ar y pryd, yn ôl amcangyfrifon amrywiol, gan gynnwys yn ôl y sefydliad hawliau dynol rhyngwladol “Rhwydwaith cyfiawnder treth”, cyrhaeddodd swm y cyfalaf a dynnwyd o Kazakhstan $ 160 biliwn.

Ie, dyna faint a gymerwyd yn anghyfreithlon allan o'r wlad dros 25 mlynedd.

hysbyseb

Er mwyn adennill yr arian hwn, cynullodd Kazakhstan yn brydlon gomisiwn arbennig ar ddychwelyd cyfalaf o dramor a chryfhau mesurau i wrthsefyll yr all-lif arian o'r wlad. Dechreuodd ei gynrychiolwyr weithio arno ar unwaith.

Mewn dim ond 6 mis o 2022, yn ôl data swyddogol, dychwelwyd tua $ 1.5 biliwn i Kazakhstan. Hefyd, dychwelwyd 398 mil hectar o dir gwerth dros $ 15 miliwn, yn ogystal â mwy na 600 erw o draciau rheilffordd, a oedd yn ei gwneud hi'n bosibl lleihau tariffau.

Yn gyffredinol, mae Kazakhstan yn bwriadu defnyddio'r asedau a ddychwelwyd i ariannu prosiectau sydd â'r nod o wella lles y bobl. Nawr mae trafodaeth frwd yn y gymdeithas am sut a ble i wario'r arian hwn.

Yn y cyfamser, mae'r comisiwn ar gyfer dychwelyd arian a dynnwyd yn anghyfreithlon ar hyn o bryd yn uwchganolbwynt gwrthdaro rhyngwladol dros ased pwysig arall - adnoddau banc ail haen Kazakh “Jusan”, y mae ei gyfranddalwyr a'i gyn reolwyr yn ceisio tynnu'n ôl iddo. awdurdodaethau tramor.

Y paradocs yw bod y banc hwn yn dal i fodoli diolch i gefnogaeth ariannol y wladwriaeth yn unig ar ffurf miliynau o ddoleri sy'n eiddo i drethdalwyr Kazakhstani.

Gan sylweddoli y gall methdaliad banciau achosi tensiwn cymdeithasol, mae awdurdodau Kazakh yn y blynyddoedd diwethaf wedi darparu cefnogaeth o bryd i'w gilydd i sefydliadau ariannol gwan, gan gynnwys banc “Jusan”.

Ers 2017, mae mwy na $ 11.5 biliwn wedi'i wario ar gefnogi banciau ail haen yn Kazakhstan. O’r rhain, derbyniwyd mwy na $3 biliwn gan “Jusan”. Ar y seiliau hyn, mae'n ymddangos bod awdurdodau Kazakhstan yn dadlau'n rhesymol iawn dros yr adnoddau hyn.

Mae stori'r banc hwn yn un bennod yn unig o ymgyrch fawr ar gyfer dychwelyd arian, y mae awdurdodau Kazakhstan yn bwriadu ei ddilyn ymhellach. Mae llygredd ac anghyfiawnder cymdeithasol wedi hen danseilio sylfeini democrataidd yn Kazakhstan, wedi dinistrio ymddiriedaeth y cyhoedd mewn sefydliadau, wedi creu amodau anghyfartal ar gyfer gwneud busnes, ac wedi arwain at broblemau economaidd.

Fel y mae awdurdodau Kazakh yn ei ddisgwyl yn gywir, bydd dychwelyd arian a dynnwyd yn ôl yn anghyfreithlon a'r frwydr yn erbyn llygredd ar bob lefel yn caniatáu i'r wlad wella ei delwedd ryngwladol, denu buddsoddiad tramor newydd a chynyddu sefydlogrwydd economaidd.

Mae'r rhain i gyd yn ganlyniadau naturiol trawsnewidiadau o'r fath. Ond yma mae'n bwysig deall bod y stori hon yn y diwedd nid yn unig ac nid hyd yn oed cymaint am arian.

Mae brwydr yr Arlywydd K.Tokayev dros ddychwelyd cyfoeth dwyn y wlad yn amlygiad o ewyllys gwleidyddol dewr ac yn arwydd difrifol, allanol a mewnol. Mae'r wlad yn dangos i'w phartneriaid rhyngwladol ei bod yn wirioneddol ymrwymedig i'r frwydr yn erbyn llygredd, bod yn agored a thryloyw. O fewn y wlad, mae Llywydd Kazakhstan yn ei gwneud yn glir i'r wladwriaeth a'r elitaidd busnes ei fod yn gosod y syniadau am gyfiawnder cymdeithasol i'r boblogaeth uwchlaw unrhyw fuddiannau personol.

Ar gyfer Kazakhstan, mae patrwm gweinyddiaeth gyhoeddus o'r fath yn ffenomen anarferol iawn. Ni chafodd ei dderbyn felly. 

Mae Kazakhstan yn dangos enghraifft ddiddorol a beiddgar, y sylfaen y gellir adeiladu gwladwriaeth wirioneddol newydd a ffyniannus arni.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd