Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn ymweld â'r Balcanau Gorllewinol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyn Uwchgynhadledd yr UE-Balcanau Gorllewinol ar 6 Hydref, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn y Balcanau Gorllewinol rhwng heddiw (28 Medi) a dydd Iau (30 Medi), i ymweld ag Albania, Gogledd Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, a Bosnia a Herzegovina. Fe fydd yr arlywydd yn cychwyn ar ei thaith yn Tirana y bore yma, lle bydd y Prif Weinidog Edi Rama, a’r Arlywydd Ilir Meta, yn ei derbyn. Ynghyd â'r prif weinidog, bydd yn mynychu urddo 'Ysgol Korb Muça ac Europa Kindergarten', a ailadeiladwyd gyda chronfeydd yr UE o dan y Ysgolion EU4 rhaglen ar ôl daeargryn dinistriol 2019. Y prynhawn yma, bydd yn teithio i Skopje, lle bydd yn cwrdd â'r Prif Weinidog Zoran Zaev, yn ogystal â'r Arlywydd Stevo Pendarovski, ac yna ymweliad â chanolfan ddiwylliannol ieuenctid, ynghyd â'r Prif Weinidog Zaev. Fore Mercher (29 Medi), bydd yr Arlywydd von der Leyen yn Pristina, lle bydd yn cwrdd â'r Arlywydd Vjosa Osmani a'r Prif Weinidog Albin Kurti. Bydd hefyd yn ymweld â Cicërimat Kindergarten, a adeiladwyd gyda chronfeydd yr UE, ynghyd â'r prif weinidog. Yna bydd yr arlywydd yn teithio i Podgorica, lle bydd yr Arlywydd Milo Đukanović a'r Prif Weinidog Zdravko Krivokapić yn ei derbyn. Yn ystod ei harhosiad, bydd yn ymweld â Sefydliad Iechyd y Cyhoedd a dderbyniodd gefnogaeth yr UE yn y frwydr yn erbyn y pandemig, yng nghwmni'r prif weinidog.

Yna, bydd yr arlywydd yn cyrraedd Belgrade, Serbia, lle bydd hi'n cwrdd â'r Arlywydd Aleksandar Vučić ddydd Mercher a'r Prif Weinidog Ana Brnabić ddydd Iau. Fore Iau, ynghyd â'r Arlywydd Vučić, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn cymryd rhan yn nigwyddiad lansio prosiect ar Goridor X. Bydd yr Arlywydd hefyd yn dyst i arwyddo contract ar gyfer adsefydlu adran ar y Briffordd Heddwch y bydd y Mae'r UE yn cefnogi. Ei stop olaf fydd Bosnia a Herzegovina, yn ddiweddarach ddydd Iau. Bydd llywydd y Comisiwn yn mynychu seremoni agoriadol Pont Svilaj sy'n cysylltu Croatia a Bosnia a Herzegovina, ynghyd â Phrif Weinidog Croatia Andrej Plenković a Chadeirydd Cyngor y Gweinidogion Zoran Tegeltija. Yr un diwrnod, yn Sarajevo, bydd hefyd yn cael cyfarfodydd gydag aelodau Llywyddiaeth Bosnia a Herzegovina. Yn ystod ei hymweliad, Llywydd von der Leyen yn rhoi cynadleddau i'r wasg gyda gwahanol arweinwyr y Balcanau Gorllewinol, y gallwch eu dilyn yn fyw EBS

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae'r Adroddiad Cydraddoldeb Rhywedd Cyntaf yn mapio cyflawniadau ac anfanteision menywod yn rhanbarthau'r UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r cyntaf Monitor Cydraddoldeb Rhyw Rhanbarthol o'r UE. Mae'n rhoi darlun cywir o ble mae menywod yn cyflawni'r mwyaf ar lefel ranbarthol yn Ewrop, a lle maen nhw'n wynebu'r anfanteision mwyaf. Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (Yn y llun) Meddai: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno’r gwaith arloesol hwn ar fapio’r nenfwd gwydr y mae menywod yn ei wynebu ar lefel ranbarthol yn Ewrop. Mae'r adroddiad yn dangos bod llawer i'w wneud o hyd i helpu menywod i gyflawni'r un cyfleoedd â dynion. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n galed tuag at Ewrop sy'n gyfartal o ran rhyw. ”

Mae'r papur yn seiliedig ar ddau fynegai a ddatblygwyd yn arbennig: y 'Mynegai Cyflawniad Benywaidd' a'r 'Mynegai Anfantais Benywaidd'. Maent yn datgelu'r rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy a lle maent dan anfantais o gymharu â dynion. Mae'r papur yn dangos bod menywod mewn rhanbarthau mwy datblygedig, ar gyfartaledd, yn gallu cyflawni mwy ac o dan anfantais lai, tra bod y mwyafrif o fenywod mewn rhanbarthau llai datblygedig yn wynebu heriau mawr. Mewn gwledydd, mae menywod mewn prifddinasoedd yn tueddu i gyflawni mwy ac maent dan lai o anfantais. Yn gyffredinol, mae gan ranbarthau sydd â mynegai cyflawniad benywaidd is gynnyrch domestig gros is y pen, tra bod gan ranbarthau sydd â lefel uwch o gyflawniad benywaidd lefel uwch o ddatblygiad dynol. Yn olaf, mae ansawdd y llywodraeth yn uwch mewn rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy.

Yn ychwanegol at y papur gwaith, y data sylfaenol a'r offer rhyngweithiol, mae canlyniadau hefyd ar gael yn y STORI DATA RHYNGWLADOL.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn teithio i Washington

cyhoeddwyd

on

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) bydd yn Washington DC hyd at 15 Hydref. Bydd yn cynnal nifer o gyfarfodydd lefel uchel sy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Unol Daleithiau America, ar hyrwyddo'r agenda drawsatlantig ac ar ddatblygiadau rhyngwladol dybryd. Dyma fydd ymweliad swyddogol cyntaf yr Uchel Gynrychiolydd Borrell â Washington ers i weinyddiaeth newydd yr UD ddechrau yn ei swydd. Ddydd Iau, 14 Hydref, bydd yr Uchel Gynrychiolydd Borrell yn cwrdd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, i drafod materion a mentrau polisi tramor cyfredol i ddyfnhau partneriaeth strategol yr UE-UD a hyrwyddo cydweithrediad sydd eisoes yn agos ar bolisi tramor a diogelwch. Bydd hefyd yn cynnal cyfarfod gyda Dirprwy Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau, Kathleen Hicks, i drafod sut i fynd ar drywydd cydweithredu dwyochrog gwell ym maes diogelwch ac amddiffyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyfranogiad y Comisiwn yng Nghyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol

cyhoeddwyd

on

Bydd sawl aelod o'r Comisiwn yn cymryd rhan yn y Cyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd (WBG) a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) yn digwydd yr wythnos hon yn Washington DC, Unol Daleithiau America. Bydd y cyfarfodydd yn dwyn ynghyd fancwyr canolog, gweinidogion cyllid a datblygu, cynrychiolwyr y sector preifat, cymdeithas sifil, ac academyddion i drafod materion o bryder byd-eang, gan gynnwys rhagolygon economaidd y byd, sefydlogrwydd ariannol byd-eang, dileu tlodi, swyddi a thwf, datblygu economaidd, a chynorthwyo effeithiolrwydd.

Bydd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, yn mynychu cyfarfod gweinidogion cyllid G20 a llywodraethwyr banc canolog a chyfarfod gweinidogol yr G7. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis yn cymryd rhan bron yn sesiwn lawn y Pwyllgor Ariannol ac Ariannol Rhyngwladol. Bydd datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyfrannu gan Jutta Urpilainen, Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, i sesiwn lawn Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu.

Bydd y cyfarfod hwn yn troi o gwmpas dau bwnc: 'Ariannu WBG ar gyfer Datblygiad Gwyrdd, Gwydn a Chynhwysol (GRID) - Tuag at Ddull Ôl-bandemig' yn ogystal ag 'Atal, Parodrwydd ac Ymateb: Rôl WBG mewn Argyfyngau yn y Dyfodol'. Bydd y Comisiynydd Gentiloni hefyd yn ymddangos mewn digwyddiad a drefnir gan y Sefydliad Brookings a bydd yn cynnal cyfnewid barn gyda'r Siambr Fasnach yr UD ar y rhagolygon economaidd a'r blaenoriaethau polisi cyfredol ddydd Iau, 14 Hydref.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd