Cysylltu â ni

Technoleg

Lansio snowmobile trydan yn IceHotel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Vidde - y peiriant eira trydan yn y dyfodol, bellach wedi'i gyflwyno yn Icehotel, ac am ychydig fisoedd gwefreiddiol, bydd y peiriant eira trydan cynaliadwy yn cael ei yrru gan brawf a'i werthuso. Mae'r cerbyd eira a wnaed yn Sweden yn rym arloesol ac yn garreg filltir arwyddocaol gyda gweledigaeth i greu profiadau eira glanach a mwy ecogyfeillgar. Bydd Alfa yn cynhyrchu erbyn 2024-2025 ac yn barod i westeion Icehotel brofi anialwch y Gogledd mewn tawelwch llwyr.

Yn ystod gwanwyn 2023, adeiladodd Vidde y prototeip, o'r enw Frankenstein neu Frank, ar gyfer yr hyn a fydd yn dod yn beiriant eira trydan mwyaf cynaliadwy'r byd. Yn yr un flwyddyn, ymunodd Icehotel â Vidde ac ers hynny mae wedi bod yn bartner hanfodol yn y prosiect, gan chwarae rhan arwyddocaol yn ei ddatblygiad a'i fireinio trwy arsylwi profiadau gwesteion ym myd natur.

Mae Icehotel yn gyrchfan byd unigryw sy'n cynnig sawl profiad gwahanol, gyda theithiau snowmobile i'r anialwch yn un o'r gweithgareddau awyr agored mwyaf poblogaidd. Mae lansiad Alfa ynghyd â Icehotel yn nodi carreg filltir arwyddocaol yn nhaith Vidde. Y weledigaeth ar gyfer Icehotel gydag Alfa yw gwella profiad ymwelwyr trwy ddod â nhw'n agosach at natur ac ymgysylltu â phob un o'r pum synnwyr.

- Mae gallu cynnig y cyfle i westeion y dyfodol i brofi'r natur wych o amgylch Icehotel yn fwy tawel diolch i'r snowmobile yn hollol anhygoel. Bydd Vidde yn galluogi profiad cwbl unigryw a newydd o fod yn bresennol ym myd natur. Ar yr un pryd, mae gallu lleihau’r effaith amgylcheddol ar un o’n profiadau mwyaf poblogaidd yn teimlo’n gwbl gywir ac yn cyd-fynd â’n ffordd o feddwl am gynaliadwyedd, meddai Marie Herrey, Prif Swyddog Gweithredol Icehotel.

Ynghyd â'r tŷ dylunio Pininfarina, mae datblygiad Alfa wedi canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion a all bwysleisio'r pleser pur o ddefnyddio'r cerbyd ond ar yr un pryd ei wneud yn ymarferol ac yn ddeniadol am flynyddoedd i ddod.

Am Icehotel

Agorodd Icehotel ym 1989 ac mae wrth ymyl gwesty hefyd yn arddangosfa gelf gyda chelf sy'n newid yn barhaus wedi'i gwneud o rew ac eira. Mae Icehotel yn cael ei greu mewn fersiwn newydd bob gaeaf, wedi'i wneud yn gyfan gwbl o iâ naturiol o Torne River, un o afonydd cenedlaethol Sweden a'r dyfroedd olaf heb eu cyffwrdd. Pan fydd gwesty’r winter season’s wedi toddi yn ôl i’r afon yn ystod y gwanwyn, mae rhan o’r gwesty yn aros; man lle gall ymwelwyr brofi’r rhew a’r eira drwy gydol y flwyddyn.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd