Cysylltu â ni

Belarws

#FreeRomanProtasevich: Mae'r UE yn galw am ryddhau newyddiadurwr Belarus

cyhoeddwyd

on

Ymunwch â'r alwad am ryddhau Protasevich Rhufeinig a Sofia Sapega, sy'n cael eu dal gan awdurdodau Belarus. Darganfyddwch sut y gallwch chi helpu. Roedd newyddiadurwr Belarus Protasevich a’i gariad Sapega ar hediad o Athen i Vilnius ar 23 Mai pan orfododd llywodraeth Belarwsia’r awyren i ailgyfeirio i Minsk lle cawsant eu cadw yn y ddalfa. Cymdeithas

Cafodd y symudiad ei gondemnio'n eang ar unwaith o bob rhan o'r byd ac arweiniodd at alwadau am sancsiynau yn erbyn y wlad.

Dywedodd Llywydd y Senedd, David Sassoli: “Mae’r digwyddiadau ym Melarus, gyda herwgipio awyren sifil i arestio gwrthwynebwyr y gyfundrefn, yn gofyn am gam ymlaen yn ein hymateb o ran cryfder a chyflymder.”

Mae'r Senedd a sefydliadau eraill yr UE yn galw am ryddhau Protasevich ar unwaith ac yn annog pawb i godi llais am y toriad amlwg hwn o hawliau sylfaenol.

Beth allech chi ei wneud i helpu i ryddhau Protasevich Rhufeinig

Dim ond mewn distawrwydd y gall cam-drin hawliau dynol ffynnu. Helpwch i greu sŵn trwy godi llais dros Protasevic a Sapega sydd ar hyn o bryd yn cael eu distewi a'u cadw.

Beth allech chi ei wneud ar-lein:

  • Defnyddiwch yr hashnod #FreeRomanProtasevich a #FreeSofiaSapega ar Twitter a llwyfannau eraill
  • Helpwch ni i ledaenu'r neges trwy rannu'r erthygl hon a'n postiadau ar gyfryngau cymdeithasol, fel ein tweet

Fe allech chi feddwl am eich ffyrdd eich hun i brotestio. Er enghraifft, awgrymodd yr Arlywydd Sassoli y dylid defnyddio meysydd awyr i dynnu sylw at yr achos: “Rwy’n credu y byddai’n ystum gadarnhaol iawn pe bai llun o Protasevich Rhufeinig yn cael ei arddangos ym mhrif feysydd awyr aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd, fel arwydd o undod ac i dangos na fyddwn yn ei fethu. ”

Yr hyn y mae'r UE yn ei wneud mewn ymateb i'r gweithredoedd gan Belarus

Cyfarfu arweinwyr yr UE ddiwrnod ar ôl ailgyfeirio gorfodol hediad Ryanair i benderfynu ar ymateb cyffredin. Llywydd Agorodd Sassoli yr uwchgynhadledd gyda galwad am weithredu: “Rhaid i’n hymateb fod yn gryf, ar unwaith ac yn unedig. Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd weithredu heb betruso a chosbi'r rhai sy'n gyfrifol. Heno mae gennych gyfrifoldeb mawr i ddangos nad teigr papur mo’r Undeb. ”

Cytunodd arweinwyr yr UE i wahardd awyrennau Belarwsia rhag hedfan mewn gofod awyr yr UE neu ddefnyddio meysydd awyr yr UE. Fe wnaethant hefyd alw am ryddhau Protasevich a Sapega yn ogystal ag ymchwiliad gan y Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol. Fe wnaethant hefyd gytuno ar sancsiynau economaidd wedi'u targedu ac ychwanegu at y rhestr o bobl sy'n destun cosbau.

Yr hyn y mae Senedd Ewrop wedi galw amdano ynglŷn â Belarus

Pwyllgor materion tramor y Senedd trafodwyd y digwyddiadau ym Melarus ar 26 Mai gydag arweinydd yr wrthblaid Sviatlana Tsikhanouskaya. Dywedodd wrth ASEau: "Galwaf ar Senedd Ewrop i sicrhau nad yw ymateb y gymuned ryngwladol yn gyfyngedig i ddigwyddiad hedfan Ryanair. Rhaid i'r ymateb fynd i'r afael â'r sefyllfa ym Melarus yn ei chyfanrwydd."

Mae'r Senedd wedi galw'n rheolaidd am etholiadau teg ym Melarus yn ogystal ag am barch at hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith.

Y llynedd yn unig, galwodd ASEau am:

Yn 2020, ASEau dyfarnwyd Gwobr Sakharov am Ryddid Meddwl i'r wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus.

Darllenwch fwy am gysylltiadau'r UE â gwledydd eraill

Dysgwch fwy 

Belarws

Mae arweinydd gwrthblaid Belarus eisiau i dribiwnlys rhyngwladol archwilio Lukashenko

cyhoeddwyd

on

By

Mae arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Sviatlana Tsikhanouskaya, yn siarad yn Senedd Tsiec ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Mehefin 9, 2021. Rhufeinig / Pwll Rhufeinig trwy REUTERS
Mae arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Sviatlana Tsikhanouskaya, yn siarad yn Senedd Tsiec ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Mehefin 9, 2021. Rhufeinig / Pwll Rhufeinig trwy Reuters

Arweinydd gwrthblaid Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) galwodd ddydd Mercher (9 Mehefin) am sefydlu tribiwnlys rhyngwladol i ymchwilio i’r hyn a alwodd yn “droseddau” “unbennaeth” yr Arlywydd Alexander Lukashenko, Reuters.

Mae Lukashenko wedi cadw gafael tynn ar Belarus ers codi i rym ym 1994, ac wedi cracio i lawr ar brotestiadau stryd a ddechreuodd y llynedd dros etholiad arlywyddol y dywed ei wrthwynebwyr ei fod wedi ei rigio fel y gallai gadw pŵer.

Ymestynnodd Lukashenko, sy'n gwadu twyll etholiadol ac yn gwrthod beirniadaeth o'i record hawliau dynol, y gwrthdaro ddydd Mawrth trwy arwyddo deddfwriaeth ar gosb llymach, gan gynnwys dedfrydau carchar, i bobl sy'n cymryd rhan mewn protestiadau neu'n sarhau swyddogion y wladwriaeth. Darllen mwy

“Galwaf am sefydlu tribiwnlys rhyngwladol a fyddai’n ymchwilio i droseddau unbennaeth Lukashenko yn y gorffennol ac yn ystod yr etholiad yn 2020,” meddai Tsikhanouskaya, sydd bellach wedi’i leoli yn Lithwania, wrth Senedd Tsiec.

Ni roddodd Tsikhanouskaya, a gyfarfu ag Arlywydd Tsiec Milos Zeman a’r Prif Weinidog Andrej Babis yn ystod ei hymweliad â’r Weriniaeth Tsiec, unrhyw fanylion eraill am ei chynnig.

Dywedodd mai'r unig ateb i'r sefyllfa ym Melarus oedd cynnal etholiadau am ddim gyda monitorau rhyngwladol.

Roedd Tsikhanouskaya yn ymweld â Prague cyn uwchgynhadledd o’r Grŵp o Saith economi ddatblygedig ym Mhrydain yr wythnos hon lle mae disgwyl i Belarus gael ei drafod.

Fe wnaeth y cyn weriniaeth Sofietaidd drechu gwledydd y Gorllewin y mis diwethaf trwy orchymyn hediad Ryanair i lanio yn y brifddinas Minsk ac arestio newyddiadurwr anghytuno a oedd ar fwrdd y llong.

Mae Lukashenko wedi wfftio beirniadaeth y Gorllewin dros y digwyddiad, ac wedi cyhuddo gwledydd y Gorllewin o ymladd “rhyfel hybrid” yn ei erbyn. Mae'r Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd yn paratoi i dynhau sancsiynau ar Belarus dros y digwyddiad awyren. Darllen mwy

Parhau Darllen

Belarws

Mae Tsikhanouskaya Belarus yn galw ar yr UE, y DU, UD i bwyso ar Lukashenko ar y cyd

cyhoeddwyd

on

By

Dylai'r Unol Daleithiau, Prydain a'r Undeb Ewropeaidd weithredu ar y cyd i roi mwy o bwysau ar Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko a'i lywodraeth, arweinydd yr wrthblaid Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) wrth Reuters ddydd Gwener (4 Mehefin), yn ysgrifennu Joanna Plucinska.

Gwnaeth Tsikhanouskaya y sylwadau yn ystod ymweliad â Warsaw, Gwlad Pwyl cyn uwchgynhadledd gwledydd cyfoethog yr G7 ym Mhrydain yr wythnos nesaf, lle mae'n gobeithio yr eir i'r afael â materion a godwyd gan wrthblaid Belarwsia. Mae Belarus wedi saethu i fyny'r agenda ryngwladol ers iddi orfodi hediad Ryanair i lawr dros ei ofod awyr ac arestio newyddiadurwr yr wrthblaid y mis diwethaf.

"Mae pwysau'n fwy pwerus pan mae'r gwledydd hyn yn gweithredu ar y cyd ac rydyn ni'n galw ar [y] DU, UDA, yr Undeb Ewropeaidd a'r Wcráin. Mae'n rhaid iddyn nhw weithredu ar y cyd felly bydd eu llais yn fwy uchel," meddai Tsikhanouskaya.

Mae Ffrainc wedi dweud yr hoffai wahodd y Gwrthwynebiad Belarwsia i uwchgynhadledd yr G7, os yw'r wlad sy'n cynnal Prydain yn cytuno. Mae Prydain wedi dweud nad oes unrhyw gynlluniau i wahodd dirprwyaethau pellach, ond y byddai Belarus yn cael ei drafod.

Dywedodd Tsikhanouskaya nad oedd hi wedi cael gwahoddiad i'r uwchgynhadledd ond roedd yn disgwyl y byddai Belarus yn cael ei drafod yno.

Fe wnaeth Prydain, yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd i gyd orfodi gwaharddiadau a rhewi asedau ar rai swyddogion Belarus ar ôl etholiad y llynedd y dywed yr wrthblaid ei fod wedi’i rigio.

Ers digwyddiad Ryanair, mae gwledydd y Gorllewin wedi annog eu cwmnïau hedfan i beidio â hedfan dros Belarus a dweud y byddant yn cymryd camau eraill, megis gwahardd cwmnïau hedfan Belarwsia ac ychwanegu mwy o enwau ar eu rhestrau du.

Mae rhai ffigurau’r gwrthbleidiau wedi galw am fesurau cryfach a fyddai’n cael effaith ar economi gyffredinol Belarwsia, megis cyfyngiadau ar fewnforio mwynau neu olew o Belarus.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r UE yn gwahardd cludwyr Belarwsia o'i gofod awyr a'i feysydd awyr

cyhoeddwyd

on

Penderfynodd y Cyngor heddiw (4 Mehefin) gryfhau’r mesurau cyfyngol presennol mewn perthynas â Belarus trwy gyflwyno gwaharddiad ar or-oleuo gofod awyr yr UE ac ar fynediad i feysydd awyr yr UE gan gludwyr Belarwsia o bob math.

Bydd aelod-wladwriaethau’r UE yn gwadu caniatâd i gludwyr awyr Belarwsia (a chludwyr marchnata sydd â chyfran cod gyda chludwr Belarwsiaidd) lanio i mewn, tynnu oddi ar eu tiriogaethau neu eu gorlethu.

Mae penderfyniad heddiw yn dilyn casgliadau’r Cyngor Ewropeaidd ar 24 a 25 Mai 2021, lle condemniodd penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth yr UE yn gryf lanio gorfodol hedfan Ryanair ym Minsk ar 23 Mai 2021 gan beryglu diogelwch hedfan.

Gwnaed cwymp hediad Ryanair ym Minsk gyda'r bwriad penodol o gadw'r newyddiadurwr Raman Pratasevich sydd wedi bod yn feirniadol o drefn Lukashenko a'i gariad Sofia Sapega.

Mae'r Cyngor hefyd yn asesu rhestrau ychwanegol posibl o bobl ac endidau ar sail y fframwaith sancsiynau perthnasol, a sancsiynau economaidd wedi'u targedu ymhellach.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd