Cysylltu â ni

coronafirws

Mae'r Almaen yn trafod brechu gorfodol fel pedwerydd tonnau COVID yn cynddeiriog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pobl yn ciwio y tu allan i ganolfan frechu mewn canolfan siopa, yng nghanol y pandemig COVID-19, yn Berlin, yr Almaen, Tachwedd 20, 2021. REUTERS / Christian Mang

Mae gwleidyddion yr Almaen yn trafod gwneud brechiadau COVID-19 yn orfodol i ddinasyddion yng ngoleuni heintiau sy'n codi i'r entrychion a chyfraddau brechu isel, yn ysgrifennu Michael Nienaber, Reuters.

Dywedodd sawl aelod o floc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ddydd Sul y dylai llywodraethau ffederal a gwladwriaethol gyflwyno brechiadau gorfodol cyn gynted ag y bydd ymdrechion eraill i wthio cyfradd brechu isel yr Almaen o ddim ond 68% wedi methu.

"Rydyn ni wedi cyrraedd pwynt lle mae'n rhaid i ni ddweud yn glir bod angen brechiad gorfodol de facto a chloi ar gyfer y rhai sydd heb eu brechu," ysgrifennodd Tilman Kuban, pennaeth adain ieuenctid Undeb Democrataidd Cristnogol Merkel (CDU), ym mhapur newydd Die Welt .

hysbyseb

Cododd cyfradd mynychder coronafirws saith diwrnod yr Almaen i'r lefel uchaf ers i'r pandemig ddechrau am y 14eg diwrnod yn olynol ddydd Sul, gan gyrraedd 372.7 ledled y wlad.

Mewn rhai rhanbarthau, mae wedi rhagori ar 1,000 gyda rhai ysbytai eisoes yn nodi unedau gofal dwys llawn. Y record yn nhrydedd don y pandemig fis Rhagfyr diwethaf oedd 197.6.

At ei gilydd, adroddwyd bod 5.35 miliwn o heintiau coronafirws yn yr Almaen ers dechrau'r pandemig ym mis Chwefror 2020. Y doll marwolaeth gyffredinol yw 99,062.

hysbyseb

Galwodd Premier Wladwriaeth Bafaria, Markus Soeder, am benderfyniad cyflym i wneud brechiadau COVID-19 yn orfodol tra dywedodd Premier Talaith Schleswig-Holstein, Daniel Guenther, y dylai awdurdodau o leiaf drafod cam o’r fath i gynyddu’r pwysau ar ddinasyddion sydd heb eu brechu.

Dywedodd Danyal Bayaz, aelod dylanwadol o’r Gwyrddion a gweinidog cyllid yn nhalaith de-orllewinol Baden-Wuerttemberg lle mae cyfraddau heintiau yn uchel iawn, y byddai’n gamgymeriad ar y pwynt hwn o’r pandemig i ddiystyru brechu gorfodol.

Ar hyn o bryd mae'r Gwyrddion mewn trafodaethau gyda'r Democratiaid Cymdeithasol canol-chwith (SPD) a'r Democratiaid Rhydd rhyddfrydol (FDP) i ffurfio llywodraeth glymblaid tair ffordd ar y lefel ffederal.

Mae'r tair plaid yng nghamau olaf selio cytundeb clymblaid a fyddai'n paratoi'r ffordd i'r Gweinidog Cyllid sy'n gadael Olaf Scholz o'r SPD olynu Merkel fel canghellor yn hanner cyntaf mis Rhagfyr.

Mae Scholz wedi dweud ei fod eisiau dadl ynghylch a ddylid brechu yn orfodol i weithwyr gofal iechyd a nyrsys geriatreg. Mae aelodau FDP wedi lleisio eu gwrthwynebiadau i gam o'r fath wrth i'r blaid roi mwy o bwyslais ar ryddid unigolion.

Cyhoeddodd Awstria gyfagos yr wythnos hon gynllun i wneud brechlynnau'n orfodol y flwyddyn nesaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

coronafirws

Mae Ewrop yn rhagori ar 75 miliwn o achosion COVID-19 yng nghanol lledaeniad Omicron

cyhoeddwyd

on

By

Mae arbenigwr meddygol yn dal llaw claf sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19) yn uned gofal dwys (ICU) clinig Tocsicoleg a Sepsis Ysbyty Prifysgol Glinigol Riga East yn Riga, Latfia. REUTERS / Janis Laizans

Fe groesodd Ewrop 75 miliwn o achosion coronafirws ddydd Gwener (3 Rhagfyr), yn ôl cyfrif Reuters, wrth i’r rhanbarth breswylio am yr amrywiad Omicron newydd ar adeg pan mae ysbytai mewn rhai gwledydd eisoes dan straen gan yr ymchwydd presennol, ysgrifennu Rittik Biswas ac Anurag Maan yn Bengaluru, Lasya Priya, M. Aparupa Mazumder a Rittik Biswas.

Mae dros 15 o wledydd yn Ewrop wedi riportio achosion wedi’u cadarnhau o’r amrywiad newydd sydd wedi cadarnhau marchnadoedd ariannol. Dywedodd asiantaeth iechyd cyhoeddus yr Undeb Ewropeaidd ddydd Iau y gallai’r amrywiad Omicron fod yn gyfrifol amdano mwy na hanner oll heintiau COVID-19 yn Ewrop o fewn ychydig fisoedd. Darllen mwy.

Hyd yn oed cyn darganfod Omicron, roedd Ewrop yn uwchganolbwynt pandemig gyda 66 o bob 100 o heintiau newydd bob dydd yn dod o wledydd Ewrop, yn ôl a Dadansoddiad Reuters.

hysbyseb

Dwyrain Ewrop mae gan 33% o gyfanswm yr achosion yr adroddwyd amdanynt a thua 53% o gyfanswm y marwolaethau a gofnodwyd yn Ewrop. Mae'n cyfrif am 39% o boblogaeth y rhanbarth.

Graffeg Reuters
Graffeg Reuters

Hyd yn hyn mae'r Deyrnas Unedig wedi adrodd am y nifer uchaf o achosion coronafirws yn y rhanbarth ac yna Rwsia, Ffrainc a'r Almaen.

Mae'r data Reuters yn dangos cyflymder y pandemig cyflymder codi yn ail hanner 2021. Mae Ewrop wedi adrodd y cyfartaledd dyddiol uchaf o 359,000 o achosion newydd yn yr ail hanner o'i gymharu â'r achosion dyddiol uchaf o tua 241,000 y dydd yn hanner cyntaf y flwyddyn.

hysbyseb
Graffeg Reuters
Graffeg Reuters

Cymerodd 136 diwrnod i ranbarth Ewrop fynd o 50 miliwn o achosion i 75 miliwn, o'i gymharu â 194 diwrnod a gymerodd i fynd o 25 i 50 miliwn tra bod y 25 miliwn o achosion cyntaf wedi'u nodi mewn 350 diwrnod.

Er mwyn delio â'r ymchwydd hwnnw, ail-osododd sawl llywodraeth Ewropeaidd derfynau ar weithgaredd, yn amrywio o Cloi Awstria yn llawn i gloi i lawr yn rhannol yn yr Iseldiroedd a chyfyngiadau ar y rhai sydd heb eu brechu mewn rhannau o'r Almaen, y Weriniaeth Tsiec a Slofacia. Darllen mwy.

Mae petruster brechlyn yn ffenomen fyd-eang, ond dywed arbenigwyr y gallai canol Ewrop fod yn arbennig o amheugar, ddegawdau ar ôl cwymp y rheol Gomiwnyddol wedi erydu ymddiriedaeth y cyhoedd mewn sefydliadau gwladol.

In Latvia, un o'r gwledydd lleiaf brechiedig yn yr UE, yn y diwedd, cafodd cyrff yn y morgue eu pentyrru ar ben ei gilydd, heb eu hawlio am ddyddiau, wrth i berthnasau ymladd ciwiau mewn mynwentydd i'w claddu. Darllen mwy. Mae ysbytai yn y Weriniaeth Tsiec, lle mai dim ond 62% o'r boblogaeth sydd wedi ennill o leiaf un dos, dan straen gan nifer y cleifion COVID.

Mae llu awyr yr Almaen wedi trosglwyddo cleifion COVID o ysbytai llawn i eraill yn y wlad gan ddefnyddio "hedfan unedau gofal dwys." Darllen mwy.

Yn yr Wcráin, lle mai dim ond 30% sydd wedi ennill dos cyntaf o leiaf, mae nifer cyfartalog y marwolaethau COVID y dydd yn gosod cofnodion yn ddiweddar.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Awstria

Mae mwy na 40,000 yn gorymdeithio yn Fienna yn erbyn cloi coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Gorymdeithiodd mwy na 40,000 o bobl trwy Fienna ddydd Sadwrn (4 Rhagfyr) i brotestio yn erbyn cau i lawr ac mae'n bwriadu gwneud brechiadau'n orfodol i ffrwyno'r pandemig coronafirws, ysgrifennu Francois Murphy, Lisi Niesner a Michael Shields, Reuters.

Yn wyneb ymchwydd mewn heintiau, y mis diwethaf gwnaeth y llywodraeth Awstria y wlad gyntaf yng Ngorllewin Ewrop i ail-osod cloi a dywedodd y byddai'n gwneud brechiadau'n orfodol o fis Chwefror.

Roedd pobl yn cario arwyddion yn dweud: "Byddaf yn penderfynu drosof fy hun", "Gwneud Awstria yn Fawr Eto", ac "Etholiadau Newydd" - nod i'r cythrwfl gwleidyddol sydd wedi gweld tri changhellor o fewn deufis - wrth i'r torfeydd ymgynnull. darllen mwy

"Rydw i yma oherwydd fy mod yn erbyn brechiadau gorfodol. Rwyf dros hawliau dynol, a dylid atal torri hawliau dynol," meddai un protestiwr wrth Reuters Television.

hysbyseb

"Rydyn ni'n amddiffyn ein plant," meddai un arall.

Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt ymgynnull i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a'r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner
Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt orymdeithio o flaen Opera’r Wladwriaeth i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a’r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner

Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt ymgynnull i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a'r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner

Defnyddiwyd tua 1,200 o heddweision i drin protestiadau gwasgaredig a unodd i orymdaith ar rhodfa ganolog y Ring.

hysbyseb

Fe wnaeth yr heddlu roi maint y brotest ar dros 40,000, tra bod tua 1,500 o wrthrychau yn cael eu llwyfannu.

Fe ddefnyddiodd swyddogion chwistrell pupur yn erbyn rhai protestwyr a anelodd dân gwyllt at yr heddlu, a chadw rhai gorymdeithwyr, meddai’r heddlu.

Yr wythnos hon, cymeradwyodd pwyllgor seneddol ddyblu hyd y cyfnod cau i 20 diwrnod, y mae'r llywodraeth wedi dweud yw'r hiraf y bydd yn para. Darllen mwy.

Mae gan Awstria, gwlad o 8.9 miliwn o bobl Adroddwyd bron i 1.2 miliwn o achosion coronafirws a mwy na 12,000 o farwolaethau cysylltiedig â COVID-19 ers i'r pandemig ddechrau y llynedd.

Mae achosion newydd wedi bod yn cwympo ers dechrau'r cloi, y mae eu telerau'n eithrio protestiadau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Coronavirus: Mae'r UE yn cefnogi aelod-wladwriaethau gyda chludiant cleifion a thimau meddygol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn parhau i ddarparu cymorth ariannol pellach i aelod-wladwriaethau trwy Becyn Symudedd yr Offeryn Cymorth Brys. Mae'r gefnogaeth ddiweddar yn dod i dros € 2.9 miliwn ac wedi helpu i gludo cleifion COVID-19 a thimau meddygol aelod-wladwriaethau. Daw hyn ar ben y € 170m sydd eisoes ar gael ar gyfer cludo eitemau meddygol hanfodol ac offer cysylltiedig â brechu ers y llynedd.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Offeryn Cymorth Brys wedi helpu cleifion i symud i gael triniaeth a thimau meddygol i gynorthwyo lle roedd eu hangen fwyaf. Roedd yr offeryn hefyd yn talu costau cludo offer iechyd hanfodol. Gyda chymorth yr Offeryn Cymorth Brys, gwnaethom ddarparu offeryn gwerthfawr i aelod-wladwriaethau yn ein brwydr ar y cyd yn erbyn COVID-19. Trwy'r alwad ESI ddiweddaraf hon, rydym wedi ariannu cludo cleifion a thimau meddygol, er mwyn helpu i achub bywydau, sy'n wir arwydd o undod Ewropeaidd. Fodd bynnag, gall pob Ewropeaidd gyfrannu at atal systemau gofal iechyd cenedlaethol rhag gorlethu a chael y pandemig hwn dan reolaeth. Mae brechu llawn yn darparu'r amddiffyniad cryfaf sydd yna. "

Ymhlith y gweithrediadau a ariannwyd yn ddiweddar mae cludo timau meddygol o Ddenmarc, Israel, Gwlad Pwyl a'r Almaen i Rwmania, a chludo cleifion o Rwmania i'r Almaen, Gwlad Pwyl, Awstria, Tsiec, Denmarc a'r Eidal. Derbyniodd gweithrediadau i gefnogi Slofacia gyllid hefyd, fel rhan o ymdrechion y wlad yn erbyn y pandemig coronafirws. Yn dilyn proses ymgeisio ymhlith Aelod-wladwriaethau'r UE ym mis Tachwedd, mae'r gweithrediadau a gefnogir yn digwydd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2021.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd