Cysylltu â ni

Portiwgal

Pwy yw Madeleine McCann a beth ddigwyddodd iddi?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bu Heddlu Portiwgal yn chwilio cronfa ddŵr yng nghyffiniau’r fan lle diflannodd Madeleine McCann, merch 3 oed o Brydain, yn 2007.

Hwn oedd y datblygiad diweddaraf yn y chwilio i ddod o hyd i McCann, y mae ei ddiflaniad un mlynedd ar bymtheg yn ôl wedi sbarduno helfa fyd-eang a ddenodd sylw enfawr yn y cyfryngau.

PRYD WEDI GADAEL MADELEINE MCCANN?

Madeleine McCann was three years old when she vanished on May 3, 2007. Her parents Kate and Gerry were eating with friends, who became known as “Tapas 7”, at a restaurant nearby.

Daeth heddlu’r ardal i’r casgliad ei fod yn herwgipio ar ôl i dorri i mewn ddigwydd tra bod Madeleine, ei gefeilliaid a’u mam yn cysgu. Mynegodd y teulu bryder ynghylch yr hyn yr oeddent yn ei ystyried yn ymateb araf gan yr heddlu ar y dechrau a'r methiant i sicrhau lleoliad trosedd.

PAM MAE'R ACHOS HWN MOR HYSBYS?

Mae achos y ferch felen sydd ar goll gyda llygaid glas nodedig wedi cael sylw yn y cyfryngau ledled y byd.

Trodd y McCanns i ddechrau at y cyfryngau am gymorth i ddod o hyd i'w merch. Denodd yr achos hwn sylw byd-eang, gyda David Beckham, Cristiano Ronaldo, ac eraill yn ymuno â'r apeliadau am ragor o wybodaeth. Cyfarfuasant hefyd â'r Pab.

Does dim corff wedi ei ddarganfod ac mae ei thynged yn dal yn ddirgelwch. A wefan yn dal yn weithredol i helpu i ddod o hyd iddi, ac mae tudalen Facebook a grëwyd i gefnogi'r ymgyrch yn brolio dros hanner miliwn o ddilynwyr.

Llinell Amser yr Ymchwiliad

Arweiniodd sylw'r cyfryngau at adroddiadau bod Madeleine wedi'i gweld ledled y byd. Ni roddodd ymchwiliad cychwynnol heddlu Portiwgal unrhyw arweiniad mawr, ac yna dechreuodd ditectifs ganolbwyntio eu sylw ar y rhieni.

hysbyseb

Holodd yr heddlu Gerry a Kate McCann ym mis Medi 2007 fel rhai ffurfiol dan amheuaeth. Ym mis Gorffennaf y flwyddyn ganlynol, daeth heddlu Portiwgal â'u hymchwiliad i ben oherwydd diffyg tystiolaeth a chlirio Gerry a Kate McCann o unrhyw gysylltiad.

Llwyddodd y cwpl, a’u ffrindiau oedd gyda nhw y noson y diflannodd Madeleine, i erlyn sawl tabloid Prydeinig ar sail enllib ar ôl iddyn nhw awgrymu bod y pâr yn gysylltiedig â diflaniad eu merch.

Gorchmynnodd llys ym Mhortiwgal yn 2015 fod cyn-ymchwilydd a oedd yn rhan o’r ymchwiliad gwreiddiol yn talu iawndal i’r McCanns am honni mewn llyfr bod y ferch wedi marw mewn damwain, ac fe wnaeth ei rhieni ei gorchuddio.

Roedd deg papur newydd Prydeinig hefyd wedi dyfarnu iawndal am enllib i ddyn o Brydain yr oedd ei fam yn byw ger fflat McCanns. Roeddent wedi ei gyhuddo o fod yn rhan o gipio Madeleine.

Ar ôl i’r McCanns gysylltu â nhw yn 2011, gofynnodd Prif Weinidog Prydain ar y pryd David Cameron am adolygiad gan yr heddlu.

Yn 2013, lansiodd heddlu Prydain Ymgyrch Grange, gan honni eu bod wedi nodi 38 o bobl a ddrwgdybir.

Fe wnaethon nhw ryddhau delwedd efit yn ddiweddarach y flwyddyn honno o ychydig o ddynion. Gorchmynnodd yr erlynydd o Bortiwgal fod yr heddlu lleol yn ailagor yr achos.

Cafodd pedwar person a ddrwgdybir eu cyfweld gan heddlu Portiwgal, ond ni chanfuwyd bod yr un ohonynt yn gysylltiedig. Ni wnaeth chwiliad o ardal wastraff ger Praia da Luz gan dditectifs Prydeinig ychwaith arwain at unrhyw ganlyniadau.

Yn ddiweddarach, awgrymodd ditectifs Prydeinig y gallai Madeleine fod wedi bod yn un o nifer o ddioddefwyr nifer o ymosodiadau rhywiol yn erbyn plant Prydeinig ym Mhortiwgal rhwng 2004 a 2010.

Rhybuddiodd ditectifs efallai na fyddan nhw byth yn datrys yr achos, er gwaethaf dilyn trywyddau ymholi hollbwysig.

Pwy yw'r Almaenwr dan amheuaeth CRISTIAN BRUECKNER?

In June 2020 the British and German Police announced that they had identified a suspect. The 43-year old German man was the new suspect. Later, a German prosecutor said that Madeleine’s death was assumed.

Bu Christian Brueckner yn byw yn Algarve rhwng 1995 a 2007 ac yn lladrata mewn gwestai, fflatiau gwyliau, ac yn masnachu cyffuriau. Yn 2019, cafodd ei garcharu saith mlynedd am dreisio a lladrata dynes Americanaidd, 72, yn ei chartref yn Algarve.

Cafodd ei adnabod yn swyddogol fel un a ddrwgdybir gan heddlu Portiwgal ym mis Ebrill y llynedd. Fodd bynnag, nid yw wedi cael ei gyhuddo o unrhyw droseddau yn ymwneud â Madeleine.

Llys Almaenig taflu allan achosion o dreisio a throseddau rhywiol digyswllt yn erbyn Brueckner fis diwethaf. Dywedodd ei gyfreithiwr, Friedrich Fuelscher, fod y dyfarniad yn golygu nad oedd gan awdurdodau cyfreithiol yn ninas Braunschweig unrhyw awdurdodaeth i wrando ar achos llys McCann.

Dechreuodd yr heddlu chwilio argae fore Mawrth (23 Mai), ychydig i mewn i'r tir o'r gyrchfan lle gwelwyd Madeleine ddiwethaf.

Faint mae'r chwiliad wedi'i gostio?

Mae llywodraeth Prydain wedi darparu mwy na £15 miliwn i Ymgyrch Grange. Ni ddarparodd yr awdurdodau yn yr Almaen a Phortiwgal unrhyw amcangyfrif o'r gost.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd