Cysylltu â ni

ynni

Metsola ar Wcráin: Mae angen inni ddatgysylltu ein hunain oddi wrth ynni Rwseg 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Roberta Metsola wedi galw ar arweinwyr yr UE i ymrwymo i ymgysylltu hirdymor o ran yr Wcrain, gan gynnwys sicrhau annibyniaeth ynni i’r UE, materion yr UE.

Roedd Llywydd y Senedd yn siarad ar ddechrau uwchgynhadledd Ewropeaidd ar 30 Mai i drafod effaith goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain. Er bod y farn gyhoeddus ar hyn o bryd o blaid ymateb cryf, dywedodd Metsola y dylem fod yn barod i barhau â'r un dull hyd yn oed pan ddaw hyn yn fwy anodd.

“Rhaid i ni aros yn ddiysgog a dechrau cynllunio ein hymgysylltiad hirdymor yn y rhanbarth y tu hwnt i uniongyrchedd cymorth brys i’r Wcráin,” meddai. “Rhaid i Ewrop arwain a rhaid iddi aros ar y blaen.”

Dywedodd yr Arlywydd ei bod yn bwysig rhoi statws ymgeisydd i’r Wcrain ar gyfer aelodaeth o’r UE gan y gall hyn drawsnewid gwledydd: “Yr hyn sydd ei angen ar yr Wcrain ar hyn o bryd yw gobaith a phersbectif, neu byddwn yn gorfodi Kyiv i edrych yn rhywle arall.

“Rydyn ni ar adeg pan mae’n rhaid i’r UE ddod yn bŵer byd-eang go iawn dros ddemocratiaeth – gan chwifio baner democratiaethau rhyddfrydol mewn byd sy’n mynd yn fwy cymhleth ac yn fwy peryglus.

“Nid oes neb yn dweud y bydd yn hawdd, neu hyd yn oed yn syml, ond mae’n werth chweil.”

Anogodd Metsola benaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth yr UE i barhau â sancsiynau a dod o hyd i gytundeb ar rai newydd. Gan fod Belarus wedi bod yn cefnogi Rwsia yn ei rhyfel anghyfreithlon, fe ddylai’r wlad wynebu sancsiynau hefyd.

hysbyseb

Pwysleisiodd yr Arlywydd bwysigrwydd dod o hyd i ffyrdd o gludo grawn allan o’r Wcráin: “Mae angen i ni ar fyrder ddod o hyd i ffyrdd o gael grawn i symud allan o’r Wcráin i’r man lle mae ei angen fwyaf yn y byd.”

Mae'r rhyfel yn yr Wcrain hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd annibyniaeth ynni i'r UE a symud y trawsnewid gwyrdd yn ei flaen yn gyflym, meddai Metsola. “Mae angen i’n nod barhau i ddatgysylltu ein hunain oddi wrth ynni Rwseg. Ni ddylem fod y rhai i blincio, ond mae terfyn ar faint o hyblygrwydd y gallwn ei ganiatáu heb golli hygrededd o ran ein poblogaethau ac edrych yn wan yn wyneb Rwsia sydd, ni wyddom, yn dangos dim parch at wendid. .

Wrth annerch diogelwch ac amddiffyn, dywedodd y Llywydd: “Bydd angen cynyddu ein cyllidebau amddiffyn ac mae angen i ni weld sut i ailgyfeirio arian cyffredin yn well i wella ein galluoedd amddiffyn.”

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd