Cysylltu â ni

Amddiffyn

Dylai’r UE alluogi clymbleidiau milwrol i fynd i’r afael ag argyfyngau, meddai’r Almaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Galwodd yr Almaen ar yr Undeb Ewropeaidd yr wythnos diwethaf i alluogi clymbleidiau’r rhai parod o fewn y bloc i ddefnyddio llu milwrol yn gyflym mewn argyfwng wrth i’r aelodau drafod y gwersi a ddysgwyd ar ôl yr ymgiliad anhrefnus o Afghanistan, ysgrifennu Robin Emmott a Sabine Siebold.

Mae ymdrechion yr UE i greu grym ymateb cyflym wedi cael eu parlysu am fwy na degawd er gwaethaf creu yn 2007 system o grwpiau brwydr o 1,500 o filwyr na chawsant eu defnyddio erioed oherwydd anghydfodau ynghylch cyllid ac amharodrwydd i ddefnyddio.

Ond mae ymadawiad milwyr dan arweiniad yr Unol Daleithiau o Afghanistan wedi dod â'r pwnc yn ôl i mewn y chwyddwydr, gyda’r UE yn unig o bosibl yn methu â gwagio personél o wledydd lle mae’n hyfforddi milwyr tramor, fel ym Mali. Darllen mwy.

hysbyseb

"Weithiau mae yna ddigwyddiadau sy'n cataleiddio hanes, sy'n creu datblygiad arloesol, a chredaf fod Afghanistan yn un o'r achosion hyn," pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) meddai yn Slofenia, gan ychwanegu ei fod yn gobeithio am gynllun ym mis Hydref neu fis Tachwedd.

Anogodd Borrell y bloc i greu "grym mynediad cyntaf" y gellir ei ddefnyddio'n gyflym o 5,000 o filwyr i leihau dibyniaeth ar yr Unol Daleithiau. Dywedodd mai’r Arlywydd Joe Biden oedd trydydd arweinydd yr Unol Daleithiau yn olynol i rybuddio’r Ewropeaid fod ei wlad yn tynnu’n ôl o ymyriadau dramor yn iard gefn Ewrop.

"Mae'n cynrychioli rhybudd i'r Ewropeaid, mae angen iddyn nhw ddeffro (deffro) a chymryd eu cyfrifoldebau eu hunain," meddai ar ôl cadeirio cyfarfod o weinidogion amddiffyn yr UE yn Slofenia.

hysbyseb

Dywedodd diplomyddion yn y cyfarfod wrth Reuters nad oedd penderfyniad ar y ffordd ymlaen, gyda’r UE yn methu â chytuno ar sut y byddai’n penderfynu awdurdodi cenhadaeth yn gyflym heb gynnwys pob un o’r 27 talaith, eu seneddau cenedlaethol a’r rhai sydd eisiau cymeradwyaeth y Cenhedloedd Unedig.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar alwad yr Almaen, dywedodd llefarydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, Ned Price, fod “Ewrop gryfach, fwy galluog er ein budd cyffredin” a bod Washington yn cefnogi cydweithredu gwell rhwng yr Undeb Ewropeaidd a chynghrair filwrol NATO dan arweiniad yr Unol Daleithiau.

Mae Prif Weithredwr Polisi Tramor yr Undeb Ewropeaidd, Josep Borrell, yn cyrraedd i fynychu cyfarfod G20 gweinidogion tramor a datblygu ym Matera, yr Eidal, Mehefin 29, 2021. REUTERS / Yara Nardi

"Rhaid i NATO a'r UE greu cysylltiadau cryfach a sefydliadol a sbarduno galluoedd a chryfderau unigryw pob sefydliad er mwyn osgoi dyblygu a gwastraff posibl adnoddau prin," meddai wrth sesiwn friffio newyddion reolaidd.

Byddai'r cynnig o'r Almaen, un o'r pwerau milwrol cryfaf yn yr UE ond yn hanesyddol amharod i anfon ei heddluoedd i ymladd, yn dibynnu ar benderfyniad ar y cyd gan y bloc ond nid o reidrwydd yr holl aelodau sy'n defnyddio'u lluoedd.

"Yn yr UE, fe allai clymbleidiau'r rhai parod weithredu ar ôl penderfyniad ar y cyd gan bawb," meddai Gweinidog Amddiffyn yr Almaen, Annegret Kramp-Karrenbauer, mewn neges drydar.

Mae grym ymateb cyflym yn cael ei ystyried yn fwy tebygol nawr bod Prydain wedi gadael y bloc. Roedd Prydain, un o brif bwerau milwrol Ewrop ochr yn ochr â Ffrainc, wedi bod yn amheugar o bolisi amddiffyn ar y cyd.

Dywed diplomyddion yr UE eu bod eisiau bargen derfynol ar ddylunio a chyllid erbyn mis Mawrth. Mae Ffrainc yn cymryd drosodd llywyddiaeth chwe mis yr UE o Slofenia ym mis Ionawr.

Dywedodd Kramp-Karrenbauer nad y cwestiwn allweddol oedd a fyddai'r UE yn sefydlu uned filwrol newydd, ac ni ddylai'r drafodaeth stopio yno.

"Mae'r galluoedd milwrol yn aelod-wledydd yr UE yn bodoli," meddai. "Y cwestiwn allweddol ar gyfer dyfodol heddlu diogelwch ac amddiffyn Ewrop yw sut rydyn ni'n defnyddio ein galluoedd milwrol gyda'n gilydd o'r diwedd."

Awgrymodd Gweinidog Amddiffyn Slofenia, Matej Tonin, y gallai grym ymateb cyflym gynnwys 5,000 i 20,000 o filwyr ond ni ddylai lleoli ddibynnu ar benderfyniad unfrydol gan 27 talaith yr UE.

"Os ydym yn siarad am y grwpiau brwydr Ewropeaidd, y broblem yw, oherwydd y consensws, nad ydyn nhw bron byth yn cael eu actifadu," meddai wrth gohebwyr.

"Efallai mai'r ateb yw ein bod ni'n dyfeisio mecanwaith lle bydd y mwyafrif clasurol yn ddigon a bydd y rhai sy'n barod yn gallu mynd (ymlaen)."

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd