Cysylltu â ni

NATO

Rhowch lwybr cyflym i'r Wcráin i NATO ar ôl rhyfel, meddai arweinydd Lithwania wrth gynghreiriaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Anogodd arlywydd Lithwania arweinwyr NATO i fod yn fwy beiddgar wrth fynd i’r afael â ymgyrch yr Wcrain am aelodaeth mewn uwchgynhadledd yn ei wlad yr wythnos nesaf, gan ddweud y byddai hyn yn rhoi hwb i berfformiad maes brwydr Kyiv tra byddai Moscow yn gweld unrhyw rybudd fel gwendid.

Cynghorodd yr Arlywydd Gitanas Nauseda gynghreiriaid NATO i ddiystyru ofnau y byddai dod â’r Wcrain i mewn i’r gynghrair filwrol dan arweiniad yr Unol Daleithiau yn cythruddo Rwsia, a oresgynnodd yr Wcrain ar 22 Chwefror, 2022.

“Ni ddylem oedi cyn gwneud penderfyniadau mwy beiddgar oherwydd fel arall bydd cyfundrefn Putin yn penderfynu bod cynghreiriaid y Gorllewin yn rhy wan, (y dylent fod) yn cael eu gwthio i’r gornel ac y byddant yn ildio”, meddai Nauseda ddydd Llun.

"Byddai ein geiriad cryfach ar safbwynt (aelodaeth) Wcráin yn sicr yn cynyddu ysbryd ymladd milwyr Wcrain ar faes y gad. Ac mae hyn yn bwysig iawn", ychwanegodd.

Mae’r Wcráin wedi bod yn pwyso ar NATO i ddatgan yn uwchgynhadledd Gorffennaf 11 a 12 y byddai Kyiv yn ymuno â’r gynghrair yn fuan ar ôl diwedd y rhyfel, ac i osod map ffordd i aelodaeth.

Ond mae aelodau eraill fel yr Unol Daleithiau a'r Almaen wedi bod yn fwy gofalus, yn wyliadwrus o unrhyw symudiadau y maent yn ofni y gallent fynd â'r gynghrair yn nes at ryfel gweithredol â Rwsia, sydd wedi gweld ehangu NATO ers tro fel tystiolaeth o elyniaeth y Gorllewin.

Dywedodd Nauseda wrth Reuters y gallai addewid o lwybr haws i aelodaeth NATO ar ôl y rhyfel a mwy o addewidion cymorth milwrol gael eu cynnig i’r Wcrain yn y cynulliad yr wythnos nesaf.

"Mae gennym rai gwledydd sy'n ofalus am y geiriad cryfach ar safbwynt Wcráin. Ond rwyf eisoes yn gweld rhywfaint o newid ym meddyliau eu harweinwyr", meddai Nauseda.

hysbyseb

"Rydym i gyd yn deall bod ar hyn o bryd, yng nghanol y rhyfel, Wcráin nid yw'n gallu ymuno â NATO ar unwaith. Rydym yn deall hynny. Ukrainians yn deall hynny. Ond mae angen i ni greu gweithdrefnau, sut i symud ymlaen ... felly nid oes unrhyw wastraffu amser os yw'r rhyfel drosodd a buddugoliaeth ar ochr Wcrain".

Dywedodd Nauseda ei fod yn disgwyl i Arlywydd yr Wcrain Volodymir Zelenskiy ymddangos yn Vilnius, er gwaethaf hynny ei rybuddion fod mae'n gweld "dim pwynt" mewn mynd os na roddir "signal" i Kyiv yn y cyfarfod: "Rwy'n gobeithio y bydd yma ac y bydd yn chwarae rhan bwysig yn y broses o wneud penderfyniadau yn Vilnius".

Mae sawl gwlad yn paratoi “portffolio ychwanegol o rwymedigaethau (cymorth milwrol)” i’r Wcráin, i’w gyhoeddi yn uwchgynhadledd NATO, meddai Nauseda.

YMADAWIAD GERMANAIDD

Fodd bynnag mae'r posibilrwydd o Sweden fod derbyn i mewn i NATO yn Vilnius yn mynd yn "gymhleth", ac mae'r siawns y bydd yn gallu ymuno yn y copa yn mynd i lawr "gyda phob diwrnod ychwanegol", Nauseda meddai.

Gwnaeth Sweden gais i ymuno â NATO yn dilyn y goresgyniad, ond hyd yn hyn mae Twrci a Hwngari wedi rhwystro cadarnhad.

Dywedodd Nauseda ei fod yn disgwyl i’r Almaen ddefnyddio 4,000 o filwyr yn Lithwania, gyda theuluoedd ac offer, erbyn tua 2026-2027, mewn cynnydd graddol. Cafodd y defnydd ei addo gan Weinidog Amddiffyn yr Almaen, Boris Pistorius, yr wythnos diwethaf, ac mae Canada yn penderfynu cynyddu ei milwyr yn Latfia, meddai Nauseda.

Dywedodd arlywydd Lithwania fod y wlad sy’n cynnal y gynhadledd yn disgwyl cythruddiadau, yn ystod ac ar ôl yr uwchgynhadledd, ar hyd ei ffin â Belarws, lle mae milisia preifat Rwsia Wagner wedi cael cynnig lloches ar ôl i’w gamp fethu.

"Gallwch ddisgwyl y gall y diffoddwyr (Wagner) ddod i'r amlwg ar y ffin fel ymfudwyr, fel dinasyddion Belarws ... ... gallwn ddisgwyl llawer o gythruddiadau yno, yn enwedig cyn copa Vilnius neu wedi hynny. Ac rwy'n credu bod hwn yn bwysig iawn elfen o’n diogelwch,” meddai’r llywydd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd