Cysylltu â ni

Iran

Mae 130 o wneuthurwyr deddfau yr Unol Daleithiau yn annog yr UE i ddynodi IRGC Iran yn sefydliad terfysgol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ffurfiwyd yr IRGC ar ôl Chwyldro Islamaidd Iran yn 1979 ac mae wedi dod yn rym economaidd milwrol mawr yn y wlad, hefyd yn rheoli rhaglen niwclear a balisteg Tehran ac yn ariannu gweithrediadau terfysgol a chynllwynion llofruddiaeth mewn mannau eraill yn y rhanbarth ac yn y byd. Mae’r deddfwyr yn dyfynnu astudiaeth gan y Ganolfan Brwydro yn erbyn Terfysgaeth yn Academi Filwrol yr Unol Daleithiau yn West Point, Efrog Newydd, sy’n dangos bod Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol wedi cychwyn o leiaf 33 o gynllwynion yn erbyn dinasyddion yr UE yn ystod y pum mlynedd diwethaf., yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Ddydd Llun (130 Ebrill) anfonodd grŵp dwybleidiol o 10 o wneuthurwyr deddfau’r Unol Daleithiau lythyr yn annog yr Undeb Ewropeaidd i ddynodi Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd Iran yn sefydliad terfysgol.

Mae’r llythyr, sydd wedi’i gyfeirio at bennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, yn nodi bod yr IRGC “wedi cynnal lleiniau sy’n targedu dinasyddion ledled yr UE yn rhydd ac yn agored”.

Arweiniwyd y deddfwyr gan y Cynrychiolwyr Kathy Manning (DN.C.), Thomas Kean (RN.J.) a Bill Keating (D-Mass.).

Am flynyddoedd, mae IRGC Iran wedi cefnogi a chymryd rhan mewn cam-drin hawliau dynol a gweithgareddau terfysgol.

Heddiw, arweiniais grŵp dwybleidiol o 130+ o Aelodau, ochr yn ochr @CongressmanKean & @USRepKeating, yn galw ar yr UE i ddynodi'r IRGC yn sefydliad terfysgol. pic.twitter.com/D27FhwrmP9

- Cyngreswraig Kathy Manning (@RepKManning) Ebrill 10, 2023

hysbyseb

Borrell Dywedodd ym mis Ionawr na all y bloc 27 aelod wahardd yr IRGC fel grŵp terfysgol er gwaethaf y Senedd Ewrop pleidleisio 598 i naw o blaid mesur yn annog y dynodiad. Yn dilyn y bleidlais, penderfynodd Cyngor Materion Tramor yr UE beidio â gweithredu argymhelliad y senedd, gan nodi rhwystrau cyfreithiol.

“Mae’n rhywbeth na ellir ei benderfynu heb lys, penderfyniad llys yn gyntaf. Ni allwch ddweud fy mod yn eich ystyried yn derfysgwr oherwydd nid wyf yn eich hoffi chi,” meddai Borrell ar y pryd.

Mae'r Cyngor Materion Tramor yn cynnwys gweinidogion materion tramor, amddiffyn a/neu ddatblygiad yr aelod-wladwriaethau.

Dywedodd y deddfwyr: “Rydym yn deall y cymhlethdodau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â dynodi’r IRGC yn sefydliad terfysgol yn unol â Sefyllfa Gyffredin cyfraith yr UE 931, ac yn llwyr werthfawrogi’r angen i’r penderfyniad hwn gael ei ddyfarnu gan naill ai awdurdod barnwrol neu ‘awdurdod cymwys cyfatebol.”

“Ond o ystyried y bygythiad cynyddol y mae Iran yn ei beri i aelod-wladwriaethau’r UE a’u dinasyddion, rydym yn eich annog i drin y mater hwn gyda’r brys mwyaf.”

Mae'r llythyr yn dyfynnu astudiaeth gan y Ganolfan Brwydro yn erbyn Terfysgaeth yn Academi Filwrol yr Unol Daleithiau yn West Point, Efrog Newydd, sy'n dangos bod Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol wedi cychwyn o leiaf 33 cynllwyn yn erbyn dinasyddion yr UE yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

“Credwn fod digonedd o dystiolaeth ar gael i’r UE i ddarparu’r sail angenrheidiol ar gyfer dynodi terfysgaeth yn yr IRGC, yn enwedig o ystyried dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop y gallai ymchwiliadau ac erlyniadau y tu allan i’r UE gael eu defnyddio fel tystiolaeth i gefnogi ychwanegiadau at y rhestr derfysgaeth,” dywed y llythyr.

Byddai dynodi’r IRGC yn grŵp terfysgol yn golygu y byddai’n drosedd i berthyn i’r grŵp, mynychu ei gyfarfodydd a chario ei logo yn gyhoeddus.

Ffurfiwyd yr IRGC ar ôl Chwyldro Islamaidd Iran yn 1979 ac mae wedi dod yn rym economaidd milwrol mawr yn y wlad, hefyd yn rheoli rhaglen niwclear a balisteg Tehran ac yn ariannu gweithrediadau terfysgol a chynllwynion llofruddiaeth mewn mannau eraill yn y rhanbarth ac yn y byd. Fe'i ffurfiwyd yn bennaf ar gyfer dau nod penodol: amddiffyn y gyfundrefn ac allforio'r chwyldro Islamaidd i wledydd cyfagos trwy derfysgaeth.

Mae ei ddylanwad wedi cynyddu o dan reolaeth yr Arlywydd presennol Ebrahim Raisi, a ddaeth i rym yn 2021.

Mae'r IRGC yn parhau i ehangu ei ddylanwad yn Irac, Afghanisatn, Syria, Libanus a Yemen trwy ei gangen allanol, Llu Al-Quds.

“Mae gwahardd yr IRGC fel sefydliad terfysgol gan wledydd Ewropeaidd yn cynrychioli safiad gwleidyddol cadarn, sy’n gwasanaethu sawl pwrpas: amddiffyn hawliau dynol yn Iran, atal ymosodiadau terfysgol pellach yn Ewrop, a chosbi’r Gwarchodlu Chwyldroadol am arfogi Rwsia a chymryd rhan mewn rhyfel yn yr Wcrain, " ysgrifennodd Farhad Rezaei, cymrawd ymchwil yn y Ganolfan Astudiaethau Iran (IRAM) yn Ankara.

Rhestrodd yr Unol Daleithiau yr IRGC fel grŵp terfysgol o dan y cyn-Arlywydd Donald Trump, a wnaeth hynny ar ôl tynnu’n ôl o fargen niwclear Iran 2015 a gosod sancsiynau cosbi ar y drefn yn Tehran. Dynododd Bahrain a Saudi Arabia yr IRGC fel sefydliad terfysgol yn 2018.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd