Cysylltu â ni

EU

De pellaf Ffrainc ac Eurosceptics mewn 'daeargryn' yn ennill wrth i Ewrop bleidleisio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Morol-Le-Pen-sondageSgoriodd Ffrynt Cenedlaethol deheuol Marine Le Pen fuddugoliaeth gyntaf syfrdanol yn etholiadau Senedd Ewrop yn france ddydd Sul wrth i feirniaid yr Undeb Ewropeaidd gofrestru pleidlais brotest ar draws y cyfandir yn erbyn cyni a diweithdra torfol. Heb aros am y canlyniad terfynol, aeth Prif Weinidog Ffrainc, Manuel Valls, ar y teledu i alw'r torri tir newydd gan y blaid gwrth-fewnfudo, gwrth-ewro yn un o genhedloedd sefydlol yr UE yn "ddaeargryn" ar gyfer france ac Ewrop.

Enillodd gwrth-sefydlu pleidiau chwith dde a chaled, eu sgorau wedi'u chwyddo gan nifer isel arall a bleidleisiodd, dir mewn llawer o wledydd er eu bod i mewn Yr Almaen, aelod-wladwriaeth fwyaf yr UE sydd â’r nifer fwyaf o seddi, y ganolfan pro-Ewropeaidd a ddaliwyd yn gadarn, yn ôl yr arolygon ymadael.

Dywedodd Le Pen gorfoleddus, y gwnaeth ei blaid guro Sosialwyr dyfarniad yr Arlywydd Francois Hollande i’r trydydd safle, wrth gefnogwyr: "Mae'r bobl wedi siarad yn uchel ac yn glir ... nid ydyn nhw bellach eisiau cael eu harwain gan y rhai y tu allan i'n ffiniau, gan gomisiynwyr a thechnegwyr yr UE sydd yn anetholedig.

hysbyseb

"Maen nhw am gael eu hamddiffyn rhag globaleiddio a chymryd awenau eu tynged yn ôl."

Roedd y Ffrynt Cenedlaethol ar fin ennill mwy na 25% o’r bleidlais, yn gyffyrddus o flaen UMP yr wrthblaid geidwadol ar 21%, gyda’r Sosialwyr ar 14.5%, eu hail golled mewn dau fis ar ôl colli dwsinau o neuaddau tref ym mis Mawrth.

Dangosodd canlyniadau swyddogol cyntaf o amgylch y bloc 28 cenedl y bydd y pleidiau canol-chwith a chanol dde pro-Ewropeaidd yn cadw rheolaeth ar ddeddfwrfa 751 sedd yr UE, ond bydd nifer yr aelodau Ewrosceptig yn fwy na dyblu.

hysbyseb

Roedd Plaid y Bobl Ewropeaidd ar y dde, dan arweiniad cyn Brif Weinidog Lwcsembwrg Jean-Claude Juncker, ar y trywydd iawn i ennill 212 sedd, dangosodd canlyniadau rhagarweiniol a gyhoeddwyd gan y senedd.

"Fe wnaethon ni ennill yr etholiadau," meddai Juncker wrth gohebwyr, gan ddweud bod ei blaid wedi ennill yr hawl i fod yn bennaeth ar y Comisiwn Ewropeaidd gweithredol.

Y Sosialwyr canol-chwith dan arweiniad Llywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz o Yr Almaen yn yr ail safle gyda 185 sedd ac yna rhyddfrydwyr y canolwr ar 71 a'r Gwyrddion 55. Roedd disgwyl i grwpiau Eurosceptig ennill tua 143 sedd, a'r chwith pellaf 45 arall.

Nid oedd Schumz sy'n edrych yn glwm yn cyfaddef iddo gael ei drechu, gan ddweud wrth gohebwyr ei fod yn agored i drafodaethau gyda phleidiau eraill.

Efallai y bydd y canlyniad gwleidyddol yn cael ei deimlo'n gryfach yng ngwleidyddiaeth genedlaethol nag ar lefel yr UE, gan dynnu pleidiau ceidwadol prif ffrwd ymhellach i'r dde a chodi pwysau i fynd i'r afael â mewnfudo.

Mae UKIP yn gwneud enillion mawr

Sgoriodd Plaid Annibyniaeth y DU yn erbyn yr UE dan arweiniad y poblogaidd Nigel Farage enillion mawr ac roedd yn arwain y Blaid Lafur wrthblaid a Cheidwadwyr y Prif Weinidog David Cameron mewn canlyniadau cynnar o Brydain, lle pleidleisiwyd ddydd Iau diwethaf (22 Mai).

Bydd hynny'n pentyrru pwysau ar Cameron, sydd wedi addo refferendwm i mewn / allan i Brydeinwyr ar aelodaeth o'r UE yn 2017 os caiff ei ailethol y flwyddyn nesaf, i gymryd llinell anoddach fyth yn Ewrop.

"Mae'r prosiect Ewropeaidd cyfan wedi bod yn gelwydd," meddai Farage ar gyswllt teledu â Brwsel. "Dwi ddim eisiau i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd yn unig, rydw i eisiau i Ewrop adael yr Undeb Ewropeaidd."

In Yr Eidal, Roedd Plaid Ddemocrataidd chwith chwith y Prif Weinidog Matteo Renzi yn dal her gref yn sgil Mudiad 5 Seren gwrth-sefydlu’r cyn-gomig Beppe Grillo, yn ôl arolwg ymadael cyntaf o ddibynadwyedd ansicr.

Roedd Plaid y Bobl dde-fewnfudo Denmarc ar frig y bleidlais gydag amcangyfrif o 23% ac roedd y Jobbik dde-dde, a gyhuddwyd yn eang o hiliaeth a gwrth-Semitiaeth, yn ail yn Hwngari gyda 15%.

Yn yr Iseldiroedd, gorffennodd gwrth-Islam, Plaid Rhyddid yr Iseldiroedd Ewrosgeptig Geert Wilders ’- sy’n bwriadu creu cynghrair â Le Pen - ar y cyd yn ail o ran seddi Senedd Ewrop y tu ôl i wrthblaid ganolog o blaid Ewrop.

Er bod 388 miliwn o Ewropeaid yn gymwys i bleidleisio, roedd llai na hanner y nifer honno’n bwrw pleidleisiau. Amcangyfrifwyd bod y nifer a bleidleisiodd ar gyfartaledd yn swyddogol yn 43.1%, prin yn uwch na nadir 2009, sef 43.0%, er gwaethaf ymdrechion i bersonoli'r etholiad gyda'r holl deuluoedd gwleidyddol prif ffrwd yn cyflwyno ymgeisydd blaenllaw neu 'Spitzenkandidat'.

Yn yr Almaen, roedd Democratiaid Cristnogol y Canghellor Angela Merkel ar fin sicrhau 36% o’r bleidlais, i lawr o uchafbwynt 23 mlynedd o 41.5 y cant yn etholiad ffederal y llynedd ond buddugoliaeth glir o hyd. Rhagwelwyd y byddai'r Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol, ei phartneriaid yn y glymblaid, yn cymryd 27.5%.

Enillodd y Gwrth-ewro Amgen ar gyfer yr Almaen (AfD) gynrychiolaeth seneddol am y tro cyntaf gydag amcangyfrif o 6.5 y cant, y canlyniad gorau hyd yn hyn i blaid geidwadol a grëwyd y llynedd yn unig.

"Mae'r Almaen wedi bwrw pleidlais glir o blaid Ewrop ac mae'r nifer uchel a bleidleisiodd yn arwydd da i'r syniad o undod Ewropeaidd," meddai David McAllister, ymgeisydd gorau'r Democratiaid Cristnogol.

Enillion chwith pellaf Gwlad Groeg

Roedd hi'n stori wahanol yn Gwlad Groeg, uwchganolbwynt argyfwng dyled parth yr ewro, lle roedd mudiad Syriza gwrth-lymder radical Alexis Tsipras ar fin ennill gyda 26.7%, gan wthio llywodraethu Democratiaeth Newydd i'r ail safle ar 22.8%.

Roedd hynny'n adlewyrchu dicter poblogaidd ynghylch toriadau gwariant llym y mae'r llywodraeth wedi'u mabwysiadu yn ystod y blynyddoedd diwethaf i fodloni telerau ei rhaglen help llaw gan yr UE / IMF.

Mae’r ymchwydd mewn cefnogaeth i’r chwith eithaf yn codi amheuon ynghylch faint yn hwy y gall y llywodraeth glymblaid bara gyda mwyafrif seneddol o ddim ond dwy sedd, er i lefarydd y llywodraeth Simos Kedikoglou ddweud y byddai’n dioddef.

"Nid yw'r ffeithiau gwleidyddol wedi cadarnhau senario gwleidyddol cwymp y llywodraeth, yr oedd Syriza yn ceisio ei beintio," meddai wrth deledu Gwlad Groeg.

Enillodd y ddwy blaid yn y glymblaid, Democratiaeth Newydd a PASOK, bleidlais gyfun yn fwy na phleidlais Syriza.

Dydd Sul oedd y pedwerydd diwrnod a'r olaf o bleidleisio mewn etholiadau i Senedd Ewrop, sy'n gyd-ddeddfwr cyfartal ag aelod-wladwriaethau ar y mwyafrif o gyfreithiau'r UE.

Roedd disgwyl i grwpiau chwith pellaf a radical sicrhau hyd at chwarter y seddi, digon i ennill llais llawer uwch ond yn ôl pob tebyg i beidio â rhwystro deddfwriaeth yr UE.

Dywedodd swyddogion na fyddai canlyniadau terfynol a rhandiroedd sedd yn debygol o gael eu cwblhau tan yn ddiweddarach ddydd Llun.

Roedd y nifer isel a bleidleisiodd erioed yn Slofacia, gyda dim ond 13 y cant. Yr uchaf oedd 90% yng Ngwlad Belg, lle mae pleidleisio’n orfodol a bu etholiad cyffredinol ar yr un diwrnod.

Roedd yn ymddangos bod Sweden wedi ethol yr unig aelod plaid ffeministaidd yng nghynulliad yr UE.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd