Cysylltu â ni

EU

Tryciau 'dyngarol' Rwsiaidd: Hanner gwag neu hanner gwag?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DA0CB0F8-820E-4653-8BEE-8DCAF67F35FE_cx0_cy14_cw0_mw1024_s_nBarn gan Halya Coynash

Ers ysgrifennu'r geiriau isod mae wedi dod yn amlwg bod llawer iawn o'r tryciau bron yn wag yn ennyn yr amheuaeth naill ai bod angen dadlwytho rhywbeth heblaw cymorth cyn y gwiriad, neu fod yr holl berfformiad 'confoi dyngarol' wedi'i anelu at dynnu sylw oddi wrth symudiadau eraill, o bosib offer milwrol Rwseg, dros y ffin. Mae adroddiadau newyddiadurwyr cyntaf yn awgrymu nad oes gan nifer o lorïau milwrol Rwseg yn y 'confoi dyngarol' fawr ddim ynddynt o gwbl.


Timur Olevsky o Teledu Dozhd yn dweud ei fod wedi gallu gweld y tu mewn i nifer o lorïau KAMAZ yn paentio'n wyn yn arbennig ar gyfer yr ymarfer 'dyngarol' hwn. Yr hyn a oedd yn amlwg ar unwaith, meddai, yw bod y rhai a welodd, er yn wir, yn cynnwys gwenith yr hydd, dŵr, ac ati, yn llai na thraean yn llawn. Cadarnheir hyn gan drydariadau o FT newyddiadurwr Gwehydd Courtney, sy'n ysgrifennu bod llawer ohonyn nhw'n wag ar y cyfan.

hysbyseb

 

Os oedd y tryciau bob amser yn draean neu'n llai llawn, a 280 wedi'u paentio'n wyn yn gyntaf a'u bendithio gan offeiriad Uniongred fel ymarfer propaganda, rhaid cwestiynu ei lwyddiant o ddifrif. Fodd bynnag, ni ellir gwybod hynny oherwydd er gwaethaf honiadau cwbl ffug gan Weinyddiaeth Dramor Kremlin a Rwseg, ni ddangoswyd y gwaith papur i'r Groes Goch Ryngwladol erioed ac nid oeddent yn gallu gwirio'r cynnwys.  

 

hysbyseb

Roedd y 280 o lorïau i fod i gyrraedd y groesfan ar y ffin yn Kharkiv oblast ddeuddydd yn ôl er mwyn cael eu gwirio a'u trosglwyddo i gerbydau IRC, dan oruchwyliaeth yr olaf. Gwrthododd Moscow ganiatáu hyn, a newidiodd y tryciau gyfeiriad yn sydyn gan anelu am oblast Luhansk sydd o dan reolaeth filwriaethus gyda chefnogaeth Kremlin.

 

Pe baent wedi croesi'r ffin honno, byddai hyn wedi bod yn weithred agored o ymddygiad ymosodol. 

 

Wnaethon nhw ddim, gan stopio yn lle rhyw 20 cilomedr o'r ffin, fodd bynnag Western bu newyddiadurwyr yn dyst i golofn o gerbydau milwrol Rwseg, gan gynnwys cludwyr personél arfog, yn croesi'r un ffin. Cafodd adroddiadau o 23 o gerbydau o'r fath yn croesi nos Iau eu postio ar unwaith gan Shaun Walker o'r Guardian a Roman Oliphant o'r Daily Telegraph.

 

Mae hyn hefyd yn ymddygiad ymosodol Rwseg. Yn ddiamheuol ar hynny. Ni wnaeth y cerbydau ddiffodd eu prif oleuadau hyd yn oed, a chroesi mewn ardal mor agos at y 280 o lorïau y byddai personél milwrol Rwseg wedi bod yn ymwybodol iawn y byddai'r mudiad yn cael ei sylwi a'i recordio.

 

Yn gynharach ddydd Iau, roedd Jeremy Bender yn gohebu ar gyfer y Insider Busnes bod y confoi "tryciau gwyn heb eu marcio i'r Wcráin, a'r genhadaeth ddyngarol dybiedig bellach yn cael ei gyfeilio gan offer milwrol sarhaus trwm Rwseg.

 

"Mae hofrenyddion, systemau taflegrau wyneb-i-awyr, a systemau arfau gwrth-awyrennau posib wedi ymuno â'r tryciau cyflenwadau. Mae'n debyg nad y Tunguska yw'r unig arf gwrth-awyrennau sy'n teithio gyda'r confoi, fel y llun hwn. o system arfau anhysbys sydd ar hyn o bryd yn dangos: mae hofrenyddion milwrol Rwseg wedi bod yn hedfan ochr yn ochr â'r confoi hefyd. 

"Mae confoi Rwseg wedi codi nifer o faneri coch, hyd yn oed ar wahân i'r fintai drwm hon o ynnau ac arfwisgoedd. Mae'r confoi wedi methu â chadw at amodau a roddwyd ar waith gan yr Wcrain a Phwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC) - yr mae confoi yn teithio o dan faner yr ICRC, ac eto nid yw'r sefydliad wedi gallu gwirio cynnwys y tryciau."

Y penwythnos diwethaf fe wnaeth yr Unol Daleithiau, y DU a gwledydd eraill yn ôl pob tebyg ei gwneud yn glir yn ddiamwys i Rwsia y byddai unrhyw ymgais i orfodi'r 'confoi dyngarol' fel y'i gelwir i'r Wcráin heb gydsyniad yr Wcrain yn cael ei drin fel goresgyniad Rwseg. Er y gallai'r llwyth 'dyngarol' fod wedi aros ar diriogaeth Rwseg, ni wnaeth technoleg filwrol drwm.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd