Cysylltu â ni

EU

Sesiwn lawn 20-23 Hydref (Strasbwrg)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Briffiau cyn y sesiwn: Brwsel:  Dydd Gwener, 17 Hydref  - 11-11h30 - PHS 0A50
Strasbwrg: Dydd Llun,
20 Hydref  - 16h30-17h - ISEL N-1/201

agenda ddrafft terfynol
Dadlwythwch gylchlythyr ar ffurf PDF

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae

hysbyseb

Gwrandawiadau Comisiynwyr - dynodedig ar gyfer Undeb Trafnidiaeth ac Ynni

Bydd Violeta Bulc, y Comisiynydd-ddynodedig newydd ar gyfer trafnidiaeth, a Maroš Šefčovič, sydd newydd ei gynnig fel Is-lywydd Comisiwn yr Undeb Ynni, yn cael ei holi am eu sgiliau a'u cymwysterau ar gyfer y swyddi hyn gan bwyllgorau'r Amgylchedd, Ynni a Thrafnidiaeth. ar ddydd Llun gyda'r nos o 19h. Darllen mwy

Pleidleisiwch ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd

hysbyseb

Bydd Jean-Claude Juncker, Llywydd-ethol y Comisiwn newydd, yn cyflwyno ei dîm o 27 Comisiynydd - dynodi a thrafod blaenoriaethau rhaglen waith Comisiwn y dyfodol gyda grwpiau gwleidyddol. ar Dydd Mercher bore. Ar ôl datganiadau terfynol gan benaethiaid grwpiau gwleidyddol yn canol dydd a phleidlais ar benderfyniad yn dirwyn i ben werthusiad comisiynwyr ymgeisydd, mae disgwyl i'r Senedd ethol (neu wrthod) y Comisiwn newydd fel coleg.

Cyllideb 2015: Senedd i fod i hybu cyllid ar gyfer blaenoriaethau'r UE

Disgwylir i'r Senedd gyfan wyrdroi holl doriadau'r Cyngor yng nghyllideb ddrafft yr UE ar gyfer 2015 a hyd yn oed ychwanegu at y symiau a gynigiwyd yn wreiddiol gan y Comisiwn ar gyfer blaenoriaethau fel twf, creu swyddi, ymchwil ac addysg, gan gynnwys rhaglen cyfnewid myfyrwyr Erasmus +. Yn Dydd Mercher mae ASEau pleidleisio hefyd yn debygol o ychwanegu mwy o arian ar gyfer polisïau allanol, gan gynnwys cymorth dyngarol i ffoaduriaid a chefnogaeth i'r Wcráin a Palestina.

Adolygiad o Gomisiwn Barroso II

Bydd Llywydd presennol y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, yn rhoi ei araith olaf fel Llywydd yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth am 15.00. Etholodd Senedd Ewrop Mr Barroso am ail dymor ar 16 Medi 2009, o 382 pleidlais i 219 gyda 117 yn ymatal. Yna cymeradwyodd ei Gomisiwn ar 9 Chwefror 2010, o 488 pleidlais i 137, gyda 72 yn ymatal.

Aelodau i drafod 23 24-Hydref Blaenoriaethau'r Cyngor Ewropeaidd

Mae polisi hinsawdd ac ynni newydd, gyda ffocws ar ddiogelwch ynni, y sefyllfa economaidd yn yr UE a datblygiadau rhyngwladol yn debygol o fod ymhlith y blaenoriaethau a drafodir yn uwchgynhadledd nesaf y Cyngor Ewropeaidd ym Mrwsel ar 23 a 24 Hydref. ar ddydd Mawrth Bydd yr aelodau'n trafod ac yn cyflwyno eu blaenoriaethau cyn uwchgynhadledd a allai hefyd benodi'r Comisiwn newydd, os bydd y Senedd yn cymeradwyo'r coleg ar Dydd Mercher.

Ymestyn mynediad di-ddyletswydd Wcráin i farchnad yr UE

Trafodir cynlluniau i estyn mynediad di-ddyletswydd i farchnad yr UE ar gyfer allforion Wcráin tan ddiwedd 2015, er mwyn cefnogi economi anodd yr Wcrain. ddydd Mawrth a'i roi i bleidlais ar Dydd Mercher.

pynciau eraill yn cynnwys:

Cymorth chwilio am swydd yr UE ar gyfer cyn weithwyr metel a cheir yng Ngwlad Belg, Ffrainc a Sbaen
Semester Ewropeaidd: angen gweithredu ar addewidion diwygio economaidd gwledydd yr UE
Mae cyfrifon 2012 yn cau gyda phleidleisiau ar wariant gan y Cyngor a rheoleiddwyr telathrebu
Dadl ar risg diogelwch ISIS, Kobane a'r UE a berir gan 'ymladdwyr tramor' Ewropeaidd
ASEau i drafod dadl yr heddlu ledled yr UE ar ymfudwyr clandestine
Dadl ar hawliau sylfaenol yn Hwngari
Hawliau dynol a phenderfyniadau democratiaeth (Rwsia, Uzbekistan a Mecsico)

Pynciau eraill ar yr agenda

Darganfyddwch fwy am yr hyn sydd ar yr agenda.

Gwyliwch y byw cyfarfod llawn drwy EP Live /  EBS + a EuroparlTV

 

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd