Cysylltu â ni

EU

EFDD yn cael achubiaeth gan ASE Pwylaidd dadleuol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

538301a56834b_oMae grŵp Ewrop Rhyddid a Democratiaeth Uniongyrchol (EFDD) yn Senedd Ewrop wedi cael ei adfywio ar ôl yr ASE Pwylaidd dadleuol Robert Iwaszkiewicz (Yn y llun) ymuno â'i rengoedd.

Cafodd y grŵp ei daflu i anhrefn yr wythnos diwethaf ar ôl i ASE Latfia adael ond mae "yn ôl gyda chlec" ar ôl croesawu Iwaszkiewicz i'w rengoedd.

Mae gan yr EFDD 48 aelod - hanner ohonynt yn wleidyddion UKIP - yn y senedd 751 sedd.

hysbyseb

Mae rheolau Senedd Ewrop yn dweud bod yn rhaid i flociau plaid gael o leiaf 25 ASE o saith gwlad wahanol. Roedd UKIP yn sefyll i golli amcangyfrif o € 2 filiwn mewn cyllid pe na bai EFDD wedi diwygio.

Mae adfywiad y grŵp yn paratoi'r ffordd ar gyfer cyllid sylweddol gan yr UE a swyddi pwyllgor ar gyfer y grŵp.

Dywedodd arweinydd UKIP, Nigel Farage: "I aralleirio Mark Twain, mae sibrydion ein marwolaeth wedi gorliwio'n fawr. ' Mae'r Eurosceptics bellach yn ôl gyda chlec, yn wir nid ydym erioed wedi bod i ffwrdd. Yr wythnos diwethaf cawsom ein gwneud gan y Feds, [Ffederalwyr Ewropeaidd] ond heddiw mae'r Grŵp EFDD yn fyw yn amlwg yn cael ffrindiau yn y lleoedd uchaf un. .. roedd y signal radio yn wan am ychydig ddyddiau ond mae'r trosglwyddiad arferol bellach wedi'i ailddechrau. "

hysbyseb

Dywedodd Iwaszkiewicz iddo ymuno ag EFDD "oherwydd dau werth pwysig - gwrthwynebiad i fiwrocratiaeth yr UE a chefnogaeth i farchnadoedd rhydd".

Meddai: "Fel aelod dirprwyaeth o Gyngres y Dde Newydd roeddwn eisiau helpu'r grŵp Ewrosceptig hanfodol ac unigryw yn Senedd Ewrop. Ymunais ag EFDD oherwydd dau werth pwysig - gwrthwynebiad i fiwrocratiaeth yr UE a chefnogaeth i farchnadoedd rhydd a gefnogwyd mor gadarn. gan ddirprwyaeth UKIP. "

Achosodd Iwaszkiewicz ddadlau yng Ngwlad Pwyl yn ddiweddar ar ôl dweud wrth bapur newydd y gall dynion sy’n taro eu gwragedd “eu helpu i ddod yn ôl i lawr i’r ddaear”. Honnodd yn ddiweddarach ei fod yn bod yn goeglyd.

Mae'n aelod o Gyngres Gwlad Pwyl y Dde Newydd (KNP), dan arweiniad Janusz Korwin-Mikke, sydd ag enw da am rethreg gwrth-UE a safbwyntiau dadleuol am fenywod.

Fe ysgogodd hyn y felin drafod Open Europe yn y DU i ddweud bod gan Farage "gwestiynau i'w gofyn" am ei recriwt newydd.

Dywedodd llefarydd: "Go brin bod Iwaszkiewicz ei hun yn rhydd o fagiau; yn ystod cyfweliad â Gazeta Wrocławska ychydig fisoedd yn ôl, pan ofynnwyd iddo am drais domestig, dywedodd: 'Rwy'n argyhoeddedig y byddai llawer o wraig yn elwa o ymateb o'r fath er mwyn ail-gysylltu â realiti'. "

Ychwanegodd y llefarydd: "Ta waeth, mae'r digwyddiad hwn yn tanlinellu abswrdiaeth y trethdalwyr hyn yn ymsuddo ar gyfer grwpiau Senedd Ewrop."

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd