Cysylltu â ni

EU

Mae llysgennad newydd y DU i Wlad Belg yn edrych i'r dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20131009_roseAlison Rose, llysgennad newydd Prydain i Wlad Belg (Yn y llun), meddai un o'i thasgau allweddol yw hyrwyddo swyddi a thwf. Mae hi hefyd eisiau "gweithio'n agos" gyda chwmnïau Gwlad Belg i hyrwyddo enw da'r DU fel "lle i wneud busnes".

Fe'i penodwyd ym mis Awst fel olynydd i Jonathan Brenton, Rose yn arbenigwr UE ac mae wedi gweithio ar gyfer y swyddfa dramor y DU ym Mharis, Llundain a Brwsel, ac ar gyfer y Swyddfa Cabinet yn ystod Llywyddiaeth yr UE 2005 y DU.

Mae ei gyrraedd ym Mrwsel ar adeg cain mewn cysylltiadau rhwng y DU a'r UE.

hysbyseb

Mewn cyfweliad dywedodd: "Fy ngwaith yma yw cynrychioli'r DU a hyrwyddo cysylltiadau rhwng ein dwy wlad. Mae gen i bedair prif flaenoriaeth:

- Hyrwyddo ffyniant y DU trwy geisio cynyddu masnach rhwng Gwlad Belg a'r DU a hyrwyddo'r DU fel lleoliad buddsoddi. Gwlad Belg yw chweched farchnad allforio fwyaf y DU.

- gweithio gyda Gwlad Belg i wella diogelwch rhyngwladol - ar faterion yn amrywio o helpu i fynd i'r afael ag Ebola i wrthsefyll y bygythiad gan ISIL;

hysbyseb

- cefnogi gwladolion Prydeinig yng Ngwlad Belg gyda ffocws ar y rhai yn y sefyllfaoedd mwyaf agored i niwed, a;

- hyrwyddo diwygio'r Undeb Ewropeaidd i'n helpu i fod mewn sefyllfa well i wynebu heriau'r 21ain ganrif.

 

"Bydd ein Cynhadledd Belgo-Brydeinig flynyddol a gynhelir ym Mrwsel ddiwedd y mis hwn yn helpu i gael y drafodaeth i fynd. Mae ar greu a busnes."

 

Ychwanegodd Rose: "Mae'r dirwedd wleidyddol gyffredinol yng Ngwlad Belg yn hynod ddiddorol. Rwy'n falch fy mod wedi cyflwyno fy nghredydau yn union fel y mae llywodraeth ffederal newydd wedi tyngu llw."

 

Aeth ymlaen: "Edrychaf ymlaen at ddod i adnabod a gweithio ochr yn ochr â'r Prif Weinidog, Charles Michel, a'i dîm gweinidogol, a chyda'r llywodraethau rhanbarthol a chymunedol a'u timau gweinidogol ar ystod o faterion sydd o ddiddordeb i'r DU a'r DU. Gwlad Belg.

 

"Mae system Gwlad Belg wedi datblygu dros amser i ddiwallu anghenion penodol y wlad hon. Un o fy swyddi fel llysgennad yw egluro sut mae Gwlad Belg yn gweithredu i'm cydweithwyr yn y DU. Rwy'n sicr yn credu y dylem gymryd yr amser i edrych ar wahanol systemau a myfyrio. ar sut mae ein strwythur ein hunain yn gweithio.

 

"Ond rwy'n credu bod angen i ni gydnabod o'r cychwyn cyntaf nad yw un maint yn addas i bawb, ac mae angen i ni ystyried sefyllfa unigol pob gwlad."

 

Wrth edrych i'r dyfodol, dywedodd: "Cefais y pleser o fyw yng Ngwlad Belg rhwng 1999-2003 pan gefais fy phostio i Gynrychiolaeth Barhaol y DU i'r UE ym Mrwsel, gan arwain ar bolisi datblygu economaidd rhanbarthol yr UE a pholisi iechyd a diwylliannol.

 

"Rwy'n falch iawn o fod yn ôl a dweud bob amser fy mod i'n gweld bod Gwlad Belg yn un o gyfrinachau gorau Ewrop."

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd