#Terrorism: 'Os oes polisďau seiliedig ar ofn yw ein hymateb i derfysgaeth, yna terfysgwyr yn ennill,' yn dweud ASE gue / NGL

| Mehefin 23, 2016 | 0 Sylwadau

radical-islamYn ystod y ddadl 22 mis Mehefin yn Senedd Ewrop ar atal radicaleiddio sy'n arwain at eithafiaeth a therfysgaeth dreisgar, gue / ASEau NGL galw am well dealltwriaeth ac ymatebion heddychlon.

Dywedodd ASE Eidalaidd Barbara Spinelli y cyfarfod llawn: "Yn Ffrainc, fel yn America, rydym yn gweld newid yn y ffurf o derfysgaeth a radicaliaeth."

"Er bod yr hyn a elwir Islamaidd Wladwriaeth yn aml yn honni cyfrifoldeb, deddfau hyn yn gartref-tyfu; a gyflawnwyd gan ein cyd-ddinasyddion.

"Rhaid i ni geisio deall sut y digwyddodd y newid hwn, heb ganolbwyntio obsesiynol ar sbardunau unigol megis y rhyngrwyd, carchardai, ysgolion a'r banlieues Paris.

"Ymateb gyda mwy gwyliadwriaeth wladwriaeth, llai o ddemocratiaeth, Islamoffobia a rhyfeloedd dirprwy yn unig yn gwneud y sefyllfa'n waeth.

"Os polisïau sy'n seiliedig ar ofn yw ein hymateb i derfysgaeth, yna bydd terfysgwyr ennill," rhybuddiodd Spinelli.

Ychwanegodd Sbaeneg ASE, Javier Couso,: "Mae'r cyfuniad o radicaleiddio Islamaidd a chasineb yn erbyn y gymuned Fwslimaidd yn ffrwydrol."

"Rydym wedi gweld yn y gorffennol bod destablisation geopolitical wedi cael ei ddefnyddio gan rai o'n cynghreiriaid i reoli cyflenwadau olew ac i rannu a rheol.

"Ac yna mae ein cynghreiriaid, megis Saudi Arabia, lle mae lledaenu systematig o Islam radical wedi arwain at Al-Qaeda, er enghraifft.

"Rydym hefyd wedi gweld miliynau a wariwyd ar allforio arfau gan yr UE.

"Yn lle hynny, gallem fod wedi negodi atebion heddychlon o fewn y Cenhedloedd Unedig ac wedi cymryd y dull o nad ydynt yn ymyrryd.

"Mae angen i ni hefyd i ymladd yn erbyn tlodi ac allgáu cymdeithasol yn ein cymdogaethau eu hunain lle mae gennym getos bod eithafwyr defnyddio fel mannau nythu," Couso dod i ben.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Senedd Ewrop, Radicalization, Terfysgaeth

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *